Nøglepersoner

Fra 16-17år. Man bliver ikke elitesejler uden hjælp. Det kan være godt at kende sine nøglepersoner, således at man kan håndtere og pleje dem på bedste vis.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Dette redskab egner sig bedst fra 16-17års alderen og op efter.

Som Dual Career atlet har man ofte rigtig mange relationer som man skal forholde sig til. Nogle gør rigtig mange gode ting for en, nogle er mere neutrale og nogle kan skabe barrierer for en. I takt med at man bliver ældre og træningsmængden stiger er der flere ting i hverdagen der skal gå op. I den sammenhæng kan det være godt at være bevidst om ens nære relationer, også kaldet nøglepersoner.

De støttende nøglepersoner kan være støttende på mange måder og barrierepersonerne kan skabe barrierer på mange måder. Af og til vil personer også være lidt af begge dele og måske skifte. Det er derfor lidt sort/hvidt sat op, at sige nogle udelukkende er støttende relationer mens andre er barriere personer, men mange vil nok være overvejende det ene. Ved at gøre dine sejlere bevidste om deres nøglepersoner vil du gøre dem i stand til bedre at navigere i deres relationer, herunder specielt de støttende relationer og barrierepersonerne.

Når de har identificeret deres nøglepersoner og om de generelt er støttende eller barrierer, så kan du med fordel få dem til at gøre sig nogle overvejelser om hvordan personerne støtter eller er barrierer for dem. Er det økonomisk? Er det med deres tid/hjælp? Er det med noget ekspertise/viden som de bidrager med? Ved at have denne viden vil de bedre kunne trække lidt ekstra på de rette personer når der er behov for det.

Samtidig er det vigtigt, at dine sejlere ikke tager disse nøglepersoner for givet. Det kan derfor være en god idé, hvis dine sejlere af og til har brug for en enkelt fri-aften fra træning for at pleje en stærk ressourceperson, at lade din sejler gøre det. Man skal huske, at det er ikke det enkelte træningspas, som afgør om man bliver verdenselite. Det er først og fremmest at man bliver og trives i sporten.

Værktøjet til dette emne er meget simpelt og skal blot skabe overblik og refleksion. Prøv at lav øvelsen igen om 2-4 måneder og se om det har ændret sig. Hør om de har brugt refleksionerne siden sidste øvelse til at navigere i deres relationer eller til at trække lidt ekstra på nogle personer?

Download øvelse her.

Rul til toppen