Sikkerhed i børnehøjde

I denne øvelse kan klubber blive bevidste om at bruge ressourcepersoner i klubben til kortere forløb om sikkerhed i børnehøjde.

Af: Kristina Dannefer - senest ajourført d. 28. februar 2022

Inspiration til sikkerhed i børnehøjde

Formål

Kende til den rigtig sejlerpåklædning alt efter vejret, dele af førstehjælpskursus i børne/ungehøjde og hvorfor det er vigtigt, at kende til en vejrudsigt.

Tidsforbrug og alder

En vinterundervisningsgang 1,5-2 timer.

Alder er ikke afgørende her, men undervisningen skal laves så den passer til den gruppe du har.

Opsætning og gennemførelse af aktiviteten

Forberedelse inden afholdelse

Brug forældreressourcerne i klubben. Hvem af forældrene er i sundhedsfaglige jobs?

FX: sygeplejerske, plejen, brandvæsenet, læge, beredskabet, politiet. Spørg evt. din ungdomsleder om personen kan hjælpe med at finde en/flere forældre.

Tal med dem om de kunne være interesseret i, at hjælpe med at lave undervisnings i førstehjælp i børnehøjde, hvor der også er fokus på vandelementet.

Indholdet i undervisningen kan fx være:

  • Det korrekte påklædning når man er sejlere.
  • Hvordan finder man vejrudsigten. Både i løbet vinteren og sommeren kan sejlerne skiftes til at fortælle dagens vejrudsigt. Sol, regn, vind, skyet, grader osv.
  • Er der en hjertestarter på havnen.
  • Hvordan kalder man på hjælp, hvis der er en person i vandet? Og hvad gør man?
  • Brandsår ved skødet, andre uheld på båden.
  • Kulde og varme, hvordan skal vi forholde os på vandet? For meget sol om sommeren, hvad gør det?

Find yderligere inspiration her:

.
Rul til toppen