Skolesamarbejder

Klubber kan blive mere synlige i lokalsamfundet ved at samarbejde med f.eks. den lokale skole.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 7. februar 2023

Indhold

  Ekspandér

  Yderligere information om skolesamarbejder:

  Kontakt:

  Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent

  Klubber kan blive mere synlige i lokalsamfundet ved at samarbejde med f.eks. den lokale skole. Derved bliver skolens elever opmærksomme på, at sejlsport er en idræt, der kan dyrkes lokalt i en klub på linje med øvrige fritidstilbud.

  Dansk Sejlunion tilbyder services til klubber, der samarbejder med skoler/institutioner. Dansk Sejlunion ønsker at motivere til, at:

  • Klubben skal have et ønske om at rekruttere børn/unge og har et reelt tilbud til interesserede børn/unge.
  • Aktiviteten på vand skal være motivationsskabende og foregå under trygge rammer, så alle deltagere får en god oplevelse.
  • Klubben følger op på institutionssamarbejdet f.eks. via forældrebrev.

  Hvis din klub ønsker at lave institutionssamarbejde, kan du kontakte Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

  I forbindelse med skolereformen ser man en generel tendens i idrætten, som peger på, at forløb med skoler giver den største effekt i forhold til rekruttering. Se video herunder med Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier.

  Sejlsport er én af de idrætter, som kunne lukrere rigtig meget på at arbejde sammen med skolerne. Det man skal være opmærksom på er, at det handler ikke om events. Det handler om at man skal lave forløb, og det kræver 4-6 gange. Der er et stort potentiale i forhold til sejlklubberne.

  Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier.

  Hvad er et institutionssamarbejde

  Et institutionssamarbejde kan være med den lokale folkeskole, friskole, specialskole, kommunale ungdomsskole, efterskole, institution, gymnasium, handelsskole osv..

  Et sådan samarbejde kan være på forskellige niveauer og omfang.

  Et skolesamarbejde foregår typisk ved, at en skoleklasse kommer på besøg i klubben en hel skoledag. Klassen deles op i to grupper, hvor den ene gruppe er på vandet, mens den anden gruppe eksempelvis går på oplevelse på havnen eller stranden sammen med deres lærer.

  Et skolesamarbejde kan også foregå ved, at interesserede elever fra en skole kommer i klubben på en weekenddag.

  Det vigtigste er, at eleverne prøver sjove og lærerige aktiviteter på, ved og i vandet under trygge forhold. Derfor er lege og alternativ sejladsaktiviteter som eksempelvis en stafet, hvor eleverne padler en jolle uden rig rundt på en bane, en meget brugt aktivitet. Ligeledes bliver sit on top kajakker og SUP-brætter ofte anvendt i et institutionssamarbejde.

  Til instruktører - øvelser

  Øvelsesprogram  for skoleelever

  Der er tre klare mål for et hensigtsmæssigt øvelsesprogram, som er med til at sikre succes:

  1. Det skal sjovt og trygt.
  2. Det skal skabe læring.
  3. Det skal være let at gennemføre.

  For udskolingselever anbefales det at lave undervisningsforløb over 4-8 gange, hvis det er muligt. Det åbner muligheder for at benytte kravet om understøttende undervisning i skoleformen – særligt i forhold til at tænke tværfaglige forløb ind i idrætsundervisningen og de naturvidenskabelige undervisningsfag.

  1. Det skal være sjovt og trygt

  For at sikre sjov og tryg introduktion til sejlads, er udgangspunktet for undervisningen, at det sker gennem aktiviteter, der har et legende element, hvor læringen sker gennem sanser, ved bevægelse og kontakt med udstyr og vand i størst muligt omfang.

  Tryghed i aktiviteterne skabes ved, at der opmærksomhed på, at eleverne gradvist oplever, at man kan lege sikkert i og omkring vandet.

  Sejlklubbens instruktør bør starte dagen med at sikre sig, at alle elever er rustet til at bevæge sig i og på vandet. Dvs. at alle elever skal bære vest og afhængigt af aktiviteten relevant beklædning.

  Der skal være en tydelig forståelse og respekt for at børn kan føle sig utrygge ved vand. Derfor bør man aldrig presse eleverne til gøre noget de ikke har lyst til. Derimod bør man i stedet skabe motivation og progression i fortroligheden med aktiviteterne på havnen.

  2. Det skal skabe læring

  Fra eleverne ankommer i klubben til de forlader den, anbefales det, at programmet summer af aktiviteter, som skaber læring for den enkelte elev og for klassen som fællesskab. Undervisningsmål for eleverne, har følgende sigte:

  • Eleverne har en grundlæggende viden og forståelse for at bevæge sig sikkert ved vandet, ved at de kender sikkerhedsudstyr og anvender det når de er på havnen.
  • Eleverne oplever og øver grundlæggende bevægelser (hale, trække, padle, hoppe, balancere), som har med aktiviteter på og ved vandet at gøre.
  • Eleverne får kendskab til miljøet i og omkring vandet (vind, bølger, strøm, dyrelivet i vandet) og lærer at benytte relevante undervisningsfag i en relevant kontekst.

  3. Det skal være let at gennemføre

  For at gøre undervisningen enkel for instruktører og lærere, anbefales det at lave en opdeling af eleverne i mindre grupper, så det er lettere at overskue og gennemføre den enkelte aktivitet. Det anbefales at lave 2-5 grupper, som skiftevis laver forskellige aktiviteter.

  Se eksempler på relevante øvelser for klassetrin i nedenstående dokumenter.

  Til lærere - Undervisningsplaner

  Skolekontakt

  Klubben kontakter skolen

  Klubber, der ønsker at samarbejde med en skole,  kan med fordel starte med at undersøge, om det er muligt at gøre via klubbens netværk.

  Lærere med sejler-erfaring

  Lærere med sejlererfaring er ofte den korteste vej til et godt samarbejde omkring sejladsaktiviteter mellem klubben og skolen. Lærere med sejlererfaring har ofte viden om og begejstring for de muligheder, der er ved, at børn stifter bekendtskab med vandsport. Samtidig er der forståelse for de udfordringer, der kan være omkring logistik og vejr. En genvej til at finde frem til lærere med sejlererfaring vil oplagt være ved at undersøge om der er medlemmer i klubben (eller på havnen), der arbejder som lærer.

  Skolebørn med sejler-erfaring

  I nogle skoleklasser arbejder idrætslærere med begrebet "vis mig din sport". Det vil sige, at eleverne præsenterer deres fritidsidrætter for hinanden. Sejlads er på lige fod med alle andre idrætter en mulighed. Det er oplagt, at klubber - via de aktive sejlere - samarbejder med relevante skoler.

  Skolelederen

  Hvis ikke der er nogle oplagte muligheder i netværket er skolelederen den oplagte første kontakt på skolen. Her kan klubber få afklaret skolens generelle interesse og evt. muligheder.

   Foldere til elever/forældre

  I forbindelse med skolereformen bliver skoleelever præsenteret for mange fritidstilbud.

  Hvis klubben vil have succes med rekruttering, er det derfor en god idé at følge op på elevernes oplevelser til et skolesamarbejde.

  Sørg for at samle mailadresser på deltagerne, så klubben kan sende en opfølgende mail. Det kræver ikke meget at få elevernes mailadresser,da deres navne under alle omstændigheder skal registreres på en liste i sikkerhedsinstruksen.

  Sørg desuden for at eleverne får en folder med hjem, så oplevelsen fastholdes og klubbens tilbud er synlige.

  Herunder kan downloades to skabeloner til opfølgning.

  Skolereformen og den åbne skole

  I forbindelse med skolereformen og "den åbne skole", som trådte i kraft i 2014, er kommuner forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skoler og det lokale idrætsliv.

  Hvis klubber ønsker at arbejde ambitiøst med skolesamarbejder, kan Dansk Sejlunion formidle kontaktoplysninger til relevante personer i klubbens kommune ved henvendelse til Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

  Skolesamarbejder er kommerciel sejlads

  Søfartsstyrelsen har defineret en række kriterier for, om arrangementer i klubregi af forskellig karakter er omfattet af reglerne for erhvervssejlads.

  Læs Søfartsstyrelsens definitioner her.

  .
  Rul til toppen

  Relevante emner: