Aldersrelateret træning

8-11 år - en sejler fødes

Færdigheder frem for kapsejladsresultater – og en masse leg og glæde. Det er nøgleordene for børnenes første sæsoner i sejlsporten.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. september 2020

Indhold

  Ekspandér

  Når et nyt hold børn møder op til deres første træning i sejlklubben, står de over for en af de få idrætsgrene, hvor det kræver en lille smule tid og tilvænning at komme rigtigt i gang. Trygheden er det første og det vigtigste at få på plads, før den egentlige sejlertræning begynder. Så længe børnene er utrygge, giver det ingen mening at undervise dem i råbåndsknob, vigeregler og andre grundlæggende færdigheder.

  For nogle af dem er vandtilvænningen en bagatel, måske har de gået il svømning eller kommer fra et hjem med sejlsport ’i blodet’. Andre er mere usikre over for mødet med det mørke vand, og det er primært denne gruppe, træneren skal fokusere på i begyndelsen. Det kan tilmed være en god idé at tilknytte en ekstra træner i opstartsfasen – også selv om det betyder, at andre sejlere må arbejde lidt på egen hånd i en kort periode. Set overordnet fra er det vigtigt, at klubben giver alle børn uanset forudsætninger en god oplevelse fra første dag.

  Som træner må du være forberedt på at stå med en lidt uhomogen gruppe den første tid, men det udligner sig ret hurtigt i takt med, at vandtilvænningen når ind under huden hos alle.

  Trænerens rolle

  Nye sejlere begynder som regel enten om foråret eller i sensommeren. August er et godt tidspunkt, fordi sejlerne kan komme i gang, mens det stadig er lunt i luften og vandet. Begyndertræningen knytter sig til færdighederne i Diplom- sejlerskolens første diplomer, hvor især tryghed og sikkerhed er i fokus sammen med en række basale sejlads- færdigheder. Det sociale spiller også en rolle – sejlerne skal lære hinandens navne og vise, at de tør spørge træne- ren, hvis der er noget, de ikke forstår.

  De fleste børn er 8-10 år gamle, når de begynder at dyrke sejlsport. Der er uendeligt meget, de skal lære, så i begyndelsen er det særlig vigtigt, at træneren udstråler ro og overblik – og kan give korte og klare instruktioner. Endnu har børnene et lavt refleksionsniveau, og de bliver nemt usikre, hvis træningsplanerne bliver ændret, eller endnu værre hvis træningen bliver forceret ud over, hvad deres tryghedstærskel kan bære.

  .
  Rul til toppen

  Relevante emner og koncepter: