Aldersrelateret træning

Introduktion til træning af børn og unge

Dansk Sejlunions anbefalinger til træning af børn, unge og voksne henvender sig til sejlere, forældre, trænere og klubledere.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 27. august 2020

Indhold

  Ekspandér

  Sund idræt med tilbud til alle

  Dansk Sejlunion har en målsætning om at få flere børn og unge til at dyrke sejlsport. Det forudsætter, at vi møder dem på deres egne præmisser, færdigheder og ambitioner.

  Idrætsanalyser viser, at børn og unge mener, at færdigheder er vigtigere end resultater. Ved at fokusere på leg og glæde kan sejlsporten tiltrække flere unge, og højere medlemstal i klubber styrker i længden dansk sejlsport for bredden og Danmarks position i verdenseliten og i OL-sammenhæng.

  Når vi i dag ser, at en del unge sejlere forlader sporten, hænger det blandt andet sammen med, at deres konkurrencegen (eller mangel på samme) bliver dyrket alt for kraftigt i deres tidlige år på bekostning af det det sociale gen og fællesskabet samt lysten til at sejle.

  Sejlsport er andet og langt mere end jagten på medaljer. Sejlsport er først og fremmest oplevelser, samvær, sport og motion – hele livet. Det er i den personlige stræben efter at dygtiggøre sig enten som adventure-sejler eller kapsejler at glæden ved sejlsport viser sig. Det er netop glæden ved sejlsport, Dansk Sejlunion ønsker at udbrede med det aldersrelaterede træningskoncept, som henvender sig til alle typer af sejlere.

  ATKs målgrupper og pejlemærker

  Dansk Sejlunions aldersrelaterede træningskoncept har 8 pejlemærker for fire primære målgrupper:

  • Sejlere
  • Forældre
  • Trænere
  • Ledere

  1: Sejleren

  Sejleren fokuserer på færdigheder frem for kapsejladsresultater

  2: Sejleren

  Sejleren er en god kammerat - et godt klubliv er alles ansvar

  3: Forældre

  Forældrene er engagerede - på sejlerens præmisser

  4: Forældre

  Forældrene bakker op om klubbens værdier og aktiviteter

  5: Trænere

  Træneren opfordrer til sen specialisering og alsidighed - vi har ikke travlt.

  6: Trænere

  Træneren motiverer og skaber gode oplevelser for alle

  7: Ledere

  Lederen har en vision for klubben, trænerne og sejlerne

  8: Ledere

  Lederens mål er at skabe glæde ved sejlsport - hele livet!

  Vi skal arbejde for at indfri potentialerne

  I sejlklubber og surfklubber er der et potentiale for at tiltrække endnu flere børn og unge. Det forudsætter både, at klubber er gode til at rekruttere nye sejlere, men endnu vigtigere, at man arbejder med tilbud, som er attraktive for unge sejlere. Sejlsport skal være et attraktivt fritidstilbud, som giver børn og unge lyst til at fortsætte i sejlsporten – også i de livsfaser, hvor der ofte er frafald i idrætten. Sejlsporten kan i den forbindelse noget ganske særligt – nemlig at være et pusterum og frirum på en arena, hvor man ikke nødvendigvis skal præstere.

  På sejlernes præmisser

  Børn og unge kommer ikke af sig selv, og slet ikke i en tid, hvor udbuddet af fritidsaktiviteter er større end nogensinde, og hvor der stilles store krav i forbindelse med skole og uddannelse. Derfor er det afgørende, at vi i dansk sejlsport fokuserer på, hvad vi selv kan gøre for at få flere børn og unge ud på vandet.

  Først og fremmest handler det om, at man er bevidst om at arbejde med de unge sejlere på deres egne præmisser i forhold til alder, kompetencer, motivation og sejlglæde. Resultater i kapsejladser betyder ingenting i de første år af en sejlerkarriere. Nogle sejlere er konkurrencelystne, mens andre søger sejlsporten som en outdoor adventure-orienteret aktivitet. Fælles for begge typer af sejlere er dog, at færdigheder er afgørende for motivation – og derfor er Diplomsejlerskolen også krumtappen i Dansk Sejlunions aldersrelaterede træningskoncept.

  Lærer man nyt i afmålte doser, så bevarer man glæden ved sin sport og gennemgår også en personlig udvikling. Glæden ved sporten og den personlige udvikling er afgørende, hvad enten man er bidt af kapsejlads eller adventuresejlads – eller begge dele – og det bedste, vi kan opnå i sejlsporten er, at børn og unge kommer på vandet uge efter uge med et smil på læben. Det kan enten være i klubbens træning, men ikke mindst for de erfarne sejlere også i selvorganiserede aktiviteter med klubben som base.   

  Et samlet fundament

  I Dansk Sejlunion lægger vi vægt på at sejlsport skal være lystbetonet for børn, unge og voksne. For børn og unge betyder det særligt, at leg skal være en integreret del af træningen. At integrere legen er det bedste middel til at sikre en langtidsholdbar glæde hos børn og unge, og på den måde øges sandsynligheden for, at de fortsætter i sejlsporten, når de nærmer sig voksenalderen.

   En anden pointe er, at leg og læring sagtens kan gå hånd i hånd, så de sejlere, der ønsker at konkurrere i kapsejlads, får gode muligheder for at komme på højt niveau – og for nogle også at kunne ”gå hele vejen” til internationalt niveau i den unge voksenalder.

  Når det drejer sig om børn og unge, arbejder Dansk Sejlunion ikke med ”bredde” og ”elite” som to adskilte begreber. Vi kan tale om, at nogle sejlere i en tidlig alder har opnået flere færdigheder end andre. Men det er allertidligst fra 15-års alderen, vi begynder med at definere nogen som ”talenter”, og det er tidligst fra 17-års alderen, at vi arbejder med elitebegrebet. Det allervigtigste er, at hver enkelt sejler har hjertet med hele vejen uanset de sportslige ambitioners rækkevidde!

  Dansk Sejlunions aldersrelaterede træningskoncept, ATK, bygger på tidssvarende forskning, anbefalinger fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks publikation ATK 2.0 - Træning af børn og unge

  I Dansk Sejlunions aldersrelaterede træningskoncept er det afgørende, at man i klubber arbejder med at favne alle typer af sejlere. Det gælder dels sejlere, som har lyst til at dyrke adventure-sejlads, dels sejlere, som er bidt af at konkurrere i kapsejlads.

  Du kan bevæge dig ind i ATK-universet herunder og fordybe dig i netop de emner, du interesserer dig for.

  .
  Rul til toppen

  Bevæg dig ind i ATK-universet