Foreningsjura

Bliv medlemsklub i Dansk Sejlunion

At være medlemsklub i Dansk Sejlunion giver klubber en lang række fordele. Alle klubber, der opfylder Danmarks Idrætsforbunds gældende retningslinjer for optagelse i et specialforbund, kan blive optaget som medlemsklub under Dansk Sejlunion.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajurført d. 22. februar 2020

I denne artikel

  Dansk Sejlunion er Danmarks nationale organisation for klubber og sejlere og er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF).

  Dansk Sejlunion optager klubber som medlemmer. Der er 257 medlemsklubber i Dansk Sejlunion med over 54.000 medlemmer (2019).

  Alle klubber, der opfylder Danmarks Idrætsforbunds gældende retningslinjer for optagelse i et specialforbund, kan blive optaget som medlemsklub under Dansk Sejlunion.

  Sidder du i bestyrelsen i en klub, der har spørgsmål om optagelse i Dansk Sejlunion, så kontakt en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

  Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter

  Hvis din klub ønsker at blive optaget som medlemsklub i Dansk Sejlunion, er et af de indledende skridt at tage kontakt til en klubkonsulent.

  Find kontaktoplysninger på klubkonsulenterne her.

  Optagelse i Dansk Sejlunion:

  Krav til optagelse:

  For at blive optaget som medlemsklub i Dansk Sejlunion skal klubben leve op til nogle grundlæggende formelle krav for foreninger i idrætten.

  Foreningens vedtægter er foreningens ”grundlov”. Klare vedtægter er en støtte til foreningens årlige generalforsamling og i det daglige foreningsarbejde.

  • Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed, jfr. folkeoplysningsloven
  • Have en bestyrelse
  • Være demokratisk opbygget
  • Bygge på aktivt medlemskab
  • Have mindst fem betalende medlemmer
  • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • Have hjemsted/være hjemmehørende i tilskudskommunen
  • Have en virksomhed, som er almennyttig
  • Have en virksomhed, som er kontinuerlig.
   • Kontinuerlig virksomhed defineres som faste, planlagte aktiviteter, der udbydes med jævn frekvens over en hel sæson. Det kan eksempelvis være aktiviteter udbudt på ugebasis eller som aktiviteter hver 14. dag. Aktiviteter, der alene tilbydes i form af 1-2 årlige ture eller events/arrangementer henregnes ej heller som kontinuerlig virksomhed. 
   • Det er tillige et krav, at de aktiviteter, der udbydes kontinuerligt er tilrettelagt af foreningen selv og ikke af andre interessenter som fx stævnearrangører, rejsearrangør o.lign.

  Standardvedtægt:

  Dansk Sejlunion anbefaler foreninger at tage udgangspunkt i Dansk Sejlunions standardvedtægt.

  Dansk Sejlunions standardvedtægter er baseret på Danmarks Idrætsforbunds vejledning til en idrætsforenings vedtægter. Standardvedtægterne følger også folkeoplysningens regler om den folkeoplysende forening.

  Standardvedtægter sikrer medlemmernes demokratiske rettigheder i foreningen og gennemskuelighed omkring foreningens organisation, beslutningsprocesser, daglige drift og økonomi.

  Det er sejlklubbens ansvar, at sejlklubbens vedtægter overholder krav i Dansk Sejlunions vedtægter og de krav til vedtægter, som er beskrevet i DIFs vejledning.

  For at sikre sig, at foreningen lever op til folkeoplysningslovens krav til foreninger, som vil benytte sig af muligheder for offentlige tilskud, anbefaler Dansk Sejlunion, at foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer.

  Proces for optagelse:

  Herunder finder du en beskrivelse af processen for at blive optaget i Dansk Sejlunion.

  1. Indledningsvist bør du kontakte en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter via mail for at få en god sparring, herunder om klubbens vedtægter. Den aktuelle klubkonsulent kontakter dig inden for en overskuelig fremtid efter at have modtaget mail.
  2. Når du har en god drøftelse med en klubkonsulent, er du klar til den formelle ansøgning. Udfyld alle felter i formular nederst i dette afsnit.
  3. Når Dansk Sejlunion har modtaget ansøgningen, pågår der op til 10 hverdages sagsbehandlingstid i Dansk Sejlunions sekretariat.
  4. Hvis der er anledning til ændringer i klubbens vedtægter (krav eller anbefalinger), vil klubben blive kontaktet.
  5. Når klubbens vedtægter er godkendt til at opfylde krav for indmeldelse i Dansk Sejlunion, behandles ansøgningen i Dansk Sejlunions bestyrelse. Hvis et bestyrelsesmøde er nært forestående, behandles ansøgningen på dette. Hvis ikke er bestyrelsesmøde er nært foretående, behandles ansøgningen via en anden kommunikationsplatform for Dansk Sejlunions bestyrelse. Gennemsnitligt er den samlede sagbehandlingstid i Dansk Sejlunion op til 1 måned.
  6. Når Dansk Sejlunions bestyrelse har godkendt klubben til optagelse, sender Dansk Sejlunions sekretariat anmodning om optagelse til Danmarks Idrætsforbund. Sagsbehandlingstiden i Danmarks Idrætsfobund er typisk 1 måned.
  7. Klubben vil efter godkendelse i Danmarks Idrætsforbund blive kontaktet af Centralt Foreningsregister, hvor klubben skal opgøre medlemstal.
  8. Klubben vil efter godkendt optagelse i Danmarks Idrætsforbund blive kontaktet af Dansk Sejlunions sekretariat med hensyn til betaling af kontingent og forsikringer.

  Den samlede sagsbehandlingstid for optagelse i Dansk Sejlunion er gennemsnitligt 2 måneder, og vi bestræber os på at gøre processen så kort som muligt.

  Ansøg om optagelse

  Udfyld formular på dette link for at ansøge om optagelse.