Foreningsjura

Bliv medlemsklub i Dansk Sejlunion

At være medlemsklub i Dansk Sejlunion giver klubber mange fordele. Alle klubber, der opfylder DIFs kriterier for optagelse kan blive optaget som medlemsklub i DS.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 22. februar 2020

Indhold

  Ekspandér

  Dansk Sejlunion er Danmarks nationale organisation for klubber og sejlere og er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF).

  Dansk Sejlunion optager klubber som medlemmer. Der er 257 medlemsklubber i Dansk Sejlunion med over 54.000 medlemmer (2019).

  Alle klubber, der opfylder Danmarks Idrætsforbunds gældende retningslinjer for optagelse i et specialforbund, kan blive optaget som medlemsklub under Dansk Sejlunion.

  Sidder du i bestyrelsen i en klub, der har spørgsmål om optagelse i Dansk Sejlunion, så kontakt en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

  Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter

  Hvis din klub ønsker at blive optaget som medlemsklub i Dansk Sejlunion, er et af de indledende skridt at tage kontakt til en klubkonsulent.

  Find kontaktoplysninger på klubkonsulenterne her.

  Optagelse i Dansk Sejlunion

  Krav til optagelse

  For at blive optaget som medlemsklub i Dansk Sejlunion skal klubben leve op til nogle grundlæggende formelle krav for foreninger i idrætten.

  Foreningens vedtægter er foreningens ”grundlov”. Klare vedtægter er en støtte til foreningens årlige generalforsamling og i det daglige foreningsarbejde.

  • Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed, jfr. folkeoplysningsloven
  • Have en bestyrelse
  • Være demokratisk opbygget
  • Bygge på aktivt medlemskab
  • Have mindst fem betalende medlemmer
  • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • Have hjemsted/være hjemmehørende i tilskudskommunen
  • Have en virksomhed, som er almennyttig
  • Have en virksomhed, som er kontinuerlig.
   • Kontinuerlig virksomhed defineres som faste, planlagte aktiviteter, der udbydes med jævn frekvens over en hel sæson. Det kan eksempelvis være aktiviteter udbudt på ugebasis eller som aktiviteter hver 14. dag. Aktiviteter, der alene tilbydes i form af 1-2 årlige ture eller events/arrangementer henregnes ej heller som kontinuerlig virksomhed. 
   • Det er tillige et krav, at de aktiviteter, der udbydes kontinuerligt er tilrettelagt af foreningen selv og ikke af andre interessenter som fx stævnearrangører, rejsearrangør o.lign.

  Standardvedtægt

  Dansk Sejlunion anbefaler medlemsforeningerne at benytte Dansk Sejlunions standardvedtægt, når en forening stiftes eller vedtægterne senere skal justeres.

  Standardvedtægterne er så godt som fuldstændigt baseret på DIF’s og DGI’s tilsvarende anbefalinger til en idrætsforenings vedtægter. Standardvedtægterne følger også folkeoplysningslovens regler om den folkeoplysende forening.

  Ved at benytte standardvedtægterne, når en ny forening oprettes eller en forening har behov for at ændre sine vedtægter, så er man på sikker grund i forhold til samfundets krav til foreninger. Det gælder fx i forhold til medlemmernes demokratiske rettigheder i foreningen og gennemskuelighed omkring foreningens organisation, beslutningsprocesser, daglige drift og økonomi. Vær fx opmærksom på lovens krav om, at en bestyrelse mindst skal bestå af fem medlemmer – heriblandt formand og kasserer.

  Det er ikke et krav at benytte standardvedtægterne. Men det er en klar anbefaling for at undgå problemer i forhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser og kommunernes forvaltning af disse. Det gælder fx i forhold til kravet om åbenhed for alle, demokratiske spilleregler og bestyrelsens sammensætning. Afvigelser kan medføre bortfald af de gode vilkår, der følger af at være en ”folkeoplysende forening” i form at adgang til lokaler, tilskud til ungdomsarbejde samt moms- og skattevilkår.

  Det er sejlklubbens ansvar, at sejlklubbens vedtægter overholder kravene i Dansk Sejlunions vedtægter samt anbefalingerne fra DIF og DGI.

  Proces for optagelse

  Herunder finder du en beskrivelse af processen for at blive optaget i Dansk Sejlunion.

  1. Indledningsvist bør du kontakte en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter via mail for at få en god sparring, herunder om klubbens vedtægter. Den aktuelle klubkonsulent kontakter dig inden for en overskuelig fremtid efter at have modtaget mail.
  2. Når du har en god drøftelse med en klubkonsulent, er du klar til den formelle ansøgning. Udfyld alle felter i formular nederst i dette afsnit.
  3. Når Dansk Sejlunion har modtaget ansøgningen, pågår der op til 10 hverdages sagsbehandlingstid i Dansk Sejlunions sekretariat.
  4. Hvis der er anledning til ændringer i klubbens vedtægter (krav eller anbefalinger), vil klubben blive kontaktet.
  5. Når klubbens vedtægter er godkendt til at opfylde krav for indmeldelse i Dansk Sejlunion, behandles ansøgningen i Dansk Sejlunions bestyrelse. Hvis et bestyrelsesmøde er nært forestående, behandles ansøgningen på dette. Hvis ikke er bestyrelsesmøde er nært foretående, behandles ansøgningen via en anden kommunikationsplatform for Dansk Sejlunions bestyrelse. Gennemsnitligt er den samlede sagbehandlingstid i Dansk Sejlunion op til 1 måned.
  6. Når Dansk Sejlunions bestyrelse har godkendt klubben til optagelse, sender Dansk Sejlunions sekretariat anmodning om optagelse til Danmarks Idrætsforbund. Sagsbehandlingstiden i Danmarks Idrætsfobund er typisk 1 måned.
  7. Klubben vil efter godkendelse i Danmarks Idrætsforbund blive kontaktet af Centralt Foreningsregister, hvor klubben skal opgøre medlemstal.
  8. Klubben vil efter godkendt optagelse i Danmarks Idrætsforbund blive kontaktet af Dansk Sejlunions sekretariat med hensyn til betaling af kontingent og forsikringer.

  Den samlede sagsbehandlingstid for optagelse i Dansk Sejlunion er gennemsnitligt 2 måneder, og vi bestræber os på at gøre processen så kort som muligt.

  Ansøg om optagelse

  Udfyld formular på dette link for at ansøge om optagelse.

  .
  Rul til toppen

  Mere om at være klub i Dansk Sejlunion: