6 råd til den gode overdragelse

I alle klubber er der udskiftning af frivillige i bestyrelser, udvalg og folk med andre opgaver. Få inspiration til den gode overdragelse og hvordan du motiverer.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 29. juni 2022

Overdrag dine opgaver med succes

Du kan gøre det lettere for dig selv, når du skal finde nye frivillige - enten den, der skal afløse dig selv - eller andre steder i klubben. Nedenfor får du 6 konkrete råd, som du kan bruge til at gøre rekrutteringen lettere og sikre den gode overdragelse af opgaverne.

Find konkrete værktøjer her under i de grønne bokse

1: Beskriv opgaven

Beskriv de opgaver, der skal løses - af fx formand, træner eller turudvalgsmedlem.

Tag dem én ad gangen. Det kan evt. gøres på et udvalgsmøde som et fast punkt. På den måde får din klub et overblik over opgaverne og har lettere ved at få 'solgt' positionen til en ny frivillig.

Brug skemaet nederst på siden. 

2: Spørg den rette

Tag fat i den person, du kan se kunne blive din afløser.

Det er forbundet med noget positivt, når andre anerkender vores evner. Så når vi bliver opfordret til at overtage en post, vil de fleste være positive over for ideen.

Så kig rundt og meget gerne på dem, der er lidt yngre end dig. En som du tænker kan løse  opgaven - måske med lidt hjælp fra dig i starten. 

3: Vær positiv

Fortæl hvilke positive ting du har lært som frivillig i klubben. Ved at sige det højt, hvor du kommer, vil du skabe større interesse klubarbejdet. 

Vi har alle lyst til at være en del af en succes og blive dygtigere. 

Vær bevidst om at fremhæve det positive, når du mødes med nye i klubben. På den måde primer du nye frivillige. 

4: Timing

Det har en stor betydning, hvornår på året du søger nye frivillige.

Spørg den nye frivillige på det tidspunkt, hvor der er færrest opgaver i løbet af året. På den måde bliver det en rolig start, og du har tid til at hjælpe med at få sat den nye ind i opgaverne. 

Hvis du smider dine opgaver, når der er allermest tryk på, giver du den nye en meget dårlig start. 

5: Byt opgaver

Hvis du står med ansvaret for nogle opgaver, som den nye ikke vil trives med, så overvej om opgaverne kan løses af andre. 

Vi kommer med forskellige kompetencer og erfaringer. Det er vigtigt at vi udnytter de ressourcer på bedste måde. 

Så når der kommer et eller to nye medlemmer i bestyrelsen, kalder det på at I lige ser om opgave-kortene er fordelt rigtigt. 

6: Ros og støt

Gør overgangen for din afløser lettere. Det gør du ved at anerkende og støtte. 

Overvej hvad du selv har haft af udfordringer og tilbyd din hjælp lige der. 

Del telefonnumre på vigtige kontakter hos fx kommunen, banedommere eller i erhverslivet.

På den måde gør du livet lettere for den nye og din store erfaring kommer til nytte.

Download redskab til opgavebeskrivelse

Rul til toppen

Se også:

DIF har lanceret et omfattende E-læringsværktøj til den moderne forening. Se værktøjet nedenfor.