Funktionsbeskrivelser i ungdomsafdelingen

Indarbejdet kontinuitet handler om at få klubbens opgaver fordelt ud på en organisation med manges bidrag frem for at være udført af få enkeltpersoners ihærdighed.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 25. marts 2022

Indhold

  Ekspandér

  Hvad er funktionsbeskrivelser?

  At drive en god ungdomsafdeling - eller en hvilken som helst anden afdeling i en sejlklub - består af mange forskellige funktioner. 

  Nogle af funktionerne er sejladsrelaterede, mens en række andre funktioner omhandler aktiviteter på land, rekruttering af nye medlemmer og meget andet. 

  I en ungdomsafdeling er forældre en væsentlig ressource, hvis man er god til at inddrage dem til relevante opgaver. Ligeledes er instruktører/trænere afgørende for at have et god tilbud med høj kvalitet. 

  For at drive en god ungdomsafdeling kræver det, at man formår at dele opgaver ud med en hensigtsmæssig afgrænsning i opgavernes omfang og indhold. 

  Dansk Sejlunion har samlet eksempler fra bedste praksis, så man i ungdomsafdelingens ledelse kan arbejde målrettet med at definere de opgaver, som er relevante i den enkelte klub. 

  Download skabeloner

  Herunder kan du downloade en zipped folder med eksempler på, hvordan man kan arbejde med organiseringen af en ungdsomafdeling. Dokumenterne i folderen er eksempler til inspiration. 

  Funktionsbeskrivelser til ungdomsarbejdet

  Rul til toppen

  Se også: