Adventuresejlads for voksne

Mange voksne ønsker at udleve deres drømme i naturen og på havet. Adventurekonceptet er oplagt som en forlængelse af klubbers sejlerskoletilbud - og for andre sejlere uden egen båd.

Af: Lena Hellstrøm - senest ajourført d. 11. april 2023

Indhold

  Ekspandér

  I dansk sejlsport er der både plads til flere børn og voksne. Rigtig mange har nemlig deres første erfaringer med at sejle som 30-40 årige. Men der er selvfølgelig også dem, der er yngre og nogle er ældre. Hver af de grupper har forskellige behov, fordi de er i forskellige livsfaser.

  Uanset livsfaser er der også flere interessesammenfald. Sejlklubber landet over har velfungerende sejlerskoler, hvor voksne lærer at føre og sejle en båd. Langt de fleste klubber kan melde om fyldte hold og ventelister.

  Mange klubber vil gerne fastholde sejlere, som har afsluttet et sejlerskoleforløb set i lyset af, at der er en høj gennemsnitsalder i mange klubber. Nogle af disse sejlere bliver bådejere, men der er også mange, som ikke tager dette skridt - selvom de har lyst til at udleve deres sejlerdrømme.

  Når de voksne nye sejlere har bestået duelighedsprøven i en sejlerskolen har nogle klubber et tilbud om at kunne fortsætte på en kapsejladsskole. Men der et voksende antal af nye sejlere, som har mere fokus på selve naturoplevelsen på vandet - måske inspireret af tv-serier om at sejle på langtur som livsform. De ønsker ofte at sætte kurs mod nære kyster.

  Hvad er adventuresejlads

  Adventuresejlads henvender sig til mennesker, som vil sejle en 'mindful' form for sejlads med fokus på naturen, fysiske aktiviteter og et socialt fællesskab. 

  Både mentalt og fysisk velvære er væsentligt for et godt liv. Gennem de seneste år har der været en tendens til, at mennesker søger ud i naturen på forskellige måder for at finde et afbræk fra hverdagen. Også i samfundsmæssig forstand har naturens rekreative muligheder fået større bevågenhed. 

  Hvis man i klubber vil fastholde sejlere, som er draget af naturoplevelsen, mentalt velvære, fysisk udfoldelse samt nærvær med sejladsen som idræt, kræver det, at klubber har relevante tilbud.

  Under den samlende betegnelse "adventure-sejlads for voksne" kan klubber imødekomme mennesker, der ønsker at dyrke fritidsaktiviteter med fokus på det sociale, naturen, oplevelser, fordybelse og ro fra en måske hektisk hverdag.

  Adventure-sejlads kan også være en platform for, at både ældre og nye medlemmer af klubben mødes på tværs. Konceptet egner sig derudover også til, at single-forældre deltager med lidt større børn.

  Find inspiration til aktiviteter

  Anbefalinger til klubtilbud

  Læs mere om anbefalingerne under de grønne bokse.

  1: Færdigheder og viden motiverer

  2: Inddragelse og engagement

  3: Naturoplevelse

  4: Fleksible tilbud

  5: Brug klubbens materiel

  6: Gå i dialog med Dansk Sejlunions klubkonsulenter

  1: Færdigheder og viden motiverer

  De fleste motiveres ved at opnå ny viden eller færdigheder – uanset alder. Det kan spænde over vidt forskellige emner inden for Adventure. Det kan fx dække over færdigheder og viden om tursejlads, meteorologi eller havmiljø.

  Klubben kan spille en afgørende rolle ved at være i dialog med gruppen af sejlerskoleelever, så man kan tilpasse nye tilbud efter deres ønsker. Udover at viden og færdigheder er væsentlige motivationsfaktorer, er det sociale omkring sejladsen helt essentielt.

  2: Inddragelse og engagement

  Mange voksne nye sejlere oplever, at det udvikler dem som mennesker at indgå i et mandskab ombord på en båd. Under sejlads vil man blive udfordret mentalt for at bevare den ro og overblik, som er en forudsætning for sikker bådføring.

  Derfor vil mange føle et særligt tilhørsforhold til deres klub. Hvis man vil lave attraktive rammer, så tilhørsforholdet forsætter, er det afgørende, at de voksne skal have lyst til at forsat at komme i klubben og at der er tilbud som matcher deres ønsker.

  I dansk idrætsliv er der desuden en stærk tradition for, at klubbens instruktører arbejder frivilligt og rekrutteres blandt medlemmerne. De nye voksne sejlere kan i løbet af nogle år være interesserede i at dygtiggøre sig inden for instruktør- og trænergerningen. På den måde sikrer man den forsatte medlemstilgang til klubben.

  3: Naturoplevelse

  Udelivet har fået en stor opblomstring i takt med at flere og flere ser de fantastiske muligheder for at være mere forbunden med naturen. Ved at bruge Adventure-konceptet giver din klub en anderledes natur-sejloplevelse for alle dem, der elsker vandet med mulighed for at koble af i en travl hverdag. Og det uden at de behøver at købe egen båd.

  4: Fleksible tilbud

  Formen kan være alt fra et par timers sejlads på fjorden til en tur med overnatning, så det ligner tursejlads. Der kan være fokus på vandmiljøet med besøg af den kommunale biolog/naturvejleder eller opankring et smukt sted med mindful meditation. Med andre ord - indholdet skal være det deltagerne har lyst til at bruge sejlturen til.

  5: Udnyt klubbens materiel

  I forhold til det lokale stedbundne potentiale er der stor forskel på klubber i Danmark. Men Adventure sejlads kan sejles overalt i alle bådtyper, hvor der er plads til min. 2 sejlere. Hvis klubben har egne både, er det oplagt at få dem ud at sejle Adventure. Konceptet egner sig til også at sejle i weekender.

  Med vægten på det sociale og naturoplevelser kan det være et tilbud, hvor man tager lidt længere væk og prøver natsejlads, mødes med andre klubbers adventure-hold og anduver øde steder.

  6: Gå i dialog med Dansk Sejlunions klubkonsulenter

  Hvis du er i tvivl om konceptet er noget for din klub, så tag fat i din lokale klubkonsulent. Vi hjælper dig i mål med dine drømme og ønsker for fremtiden.

  Find kontaktoplysninger her

  .
  Rul til toppen