Bliv Dansk Sejlunion certificeret sejlerskole

Dansk Sejlunion tilbyder at certificere sejlerskoler. Med en certificering står Dansk Sejlunion inde for kvaliteten af undervisning på sejlerskolen.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 26. marts 2020

Indhold

  Ekspandér

  Yderligere information om certificering af sejlerskole:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen
  Bredde- og uddannelseskonsulent

  Dansk Sejlunion tilbyder at certificere sejlerskoler. Med en certificering står Dansk Sejlunion inde for kvaliteten af undervisning på sejlerskolen.

  Drejebogen for den perfekte sejlerskole findes ikke. Faciliteter, lokalitet, klubkultur og det daglige arbejde med fritidssejlads i klubberne er forskelligt fra sejlerskole til sejlerskole. Der findes derfor ikke én måde at drive sejlerskole på. Men der er dog en række fælles færdigheder, undervisningsstrukturer- og metoder samt forhold som er fælles for at drive en sejlerskole under Dansk Sejlunion.

  Med andre ord, for at tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i sejlerskolen har Dansk Sejlunion valgt at certificere sejlerskolerne på baggrund af skolens tilrettelæggelse af blandt andet instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekter omkring både og forebyggelse og håndtering af ulykker til søs.

  Certificering og proces

  Sejlerskoler under en af Dansk Sejlunions medlemsklubber kan ansøge om at bliver certificeret sejlerskole. En certificering har en varighed af 2 år, og skal derefter fornyes eller ”recertificeres”.

  Processen frem mod en certificering af sejlerskolen skal først og fremmest tænkes som et redskab til at sikre gode rammer og vilkår for arbejdet med sejlerskoleuddannelse med udgangspunkt i et realitetstjek af klubbens sejlerskolearbejde. For de fleste klubber er den største gevinst processen, som leder hen til certificeringen.

  Den certificerede sejlerskole er samtidigt et signal til den nye sejler om, at man på sejlerskolen har styr på sikkerheden og at man arbejder med at sikre bedst mulige instruktører til sejlsportens nye udøvere.

  Krav og anbefalinger

  For at blive certificeret sejlerskole under Dansk Sejlunion skal I udarbejde en række dokumenter. Denne proces bør være en fælles opgave, der løses af sejlerskoleleder og instruktører. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at inddrage bestyrelsen omkring sikkerhedsinstruks og generelle spørgsmål som vedrører hele klubben.

  Ansøgningen skal underskrives af sejlerskoleleder og formand for klubben. Certificeringen er gældende for 2 år – dog i 2020 og 2021 for 1 år, hvis sejlerskolen ikke endnu er gået i gang med at implementerer Diplomsejlerskolen.

  Gevinster ved at blive certificeret sejlerskole:

  • Først og fremmest kommer sejlerskolen gennem en række overvejelser omkring alt fra basale forhold til sikkerhed og uddannelse af instruktører. Disse overvejelser er med til at skabe en bedre sejlerskole.
  • Certificeringsmaterialet er et godt grundlag for at sikre kontinuitet i klubbens sejlerskole. Ved en større udskiftning af instruktører og eller sejlerskoleleder, kan det skriftlige materiale sikre en smidig overgang.
  • Det er en stor fordel når sejlerskolen gennemgår eller udarbejder ansøgningen i en proces, hvor både sejlerskoleleder og instruktører deltager. Selve processen er meget værdifuld og vil kunne mærkes på sejlerskolen i de kommende sæsoner.
  • Der udarbejdes konkrete metoder til at fastholde sejlere i sejlerskolen og/eller sejlklubben
  • Der udarbejdes strategier til at hverve og fastholde instruktører
  • Der udarbejdes arbejdsgange for implementering af diplomsejlerskolen

  Ansøgning

  En certificering har en varighed af 2 år. I ansøgningen skal der redegøres for sejlerskolens håndtering af de forskellige emner, som beskrevet i vejledningen for certificering af sejlerskoler.

  Ansøgningen til certificering og re-certificering sendes via formularer på nedenstående links.

  .
  Rul til toppen

  Læs også om: