Aldersrelateret træning

Workshop for unge sejlere

Kom i dialog med klubbens unge sejlere! De er med til at tegne fremtiden for klubben - og her er dialogen afgørende!

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 14. marts 2020

Hold en workshop og lyt til de unge!

Fremtiden skal sikres i klubberne! For at det sker, er det afgørende at lytte til de unge medlemmers ønsker. Derfor har Dansk Sejlunion udviklet et koncept, som kan give unge sejlere et talerør ind i udvalg og bestyrelser.

I form af en workshop, som klubberne selv afholder, kan sejlerne komme til orde og få mulighed for at fortælle om deres ønsker for fremtiden. Det kan eksempelvis foregå en lørdag i vinterperioden, for der er kun ganske simple opgaver til de klubber, som ønsker at lade de unge medlemmer præge fremtidens aktiviteter.

Der skal være en voksen, som har lyst til at påtage sig rollen som ansvarlig, workshoppen skal afholdes i et egnet lokale (for eksempel klubhuset), og så skal der være deltagelse af 4-20 børn og unge i alderen 12-18 år.

Helt konkret tager en workshop udgangspunkt i sejlernes erfaringer og munder ud i en specifik plan for nye tiltag, som kommer klubben til gode som helhed.

Det koster ikke noget for klubber at afholde en workshop, eftersom alt materialet kan downloades her.

.
Rul til toppen

Andre relevante emner: