Fritidssejleruddannelserne | Censor

Introduktion: Prøvekrav til sejladsbeviser

Bliv klog på alle regler og prøvekrav til sejladsbeviser.

Senest ajourført d. 16. januar 2020

Planlægning gældende for alle prøver

  • Prøven afvikles med deltagelse af en Dansk Sejlunion bemyndiget censor.
  • Indberetning om tid og sted for afvikling af prøven skal indberettes til Dansk Sejlunion mindst 14 dage før prøven.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager, må der maksimalt være 12 deltagere tilmeldt de praktiske prøver.
  • Den af Dansk Sejlunion bemyndigede censor kan tage en betaling pr. prøvetager for sin medvirken i prøven. Prisen fremgår af oplysninger om censor på Dansk Sejlunions hjemmeside.
  • Prøveafholder/censor udfylder en liste med navne, CPR-nr. og andre relevante oplysninger om alle prøvetagere. Prøveafholder/censor skal anvende Dansk Sejlunions skabelon til listen. Skabelonen kan hentes her. Den udfyldte liste sendes eller afleveres til den bemyndigede censor, før prøven begynder.

Regler for udstedelse af prøvebeviser

  • Senest 7 dage efter aflagt prøve skal censor indberette prøvens resultater til Dansk Sejlunion.
  • Inden for samme tidsfrist indbetaler censor et administrationsgebyr til Dansk Sejlunion svarende til prisen på de kort, der skal udstedes.
  • Herefter indberetter Dansk Sejlunion prøven til Søfartsstyrelsen samt udsteder et prøvebevis, som sendes med posten.
    Bemærk at der kan gå op til en uge før prøven kan ses på My Maritime og Søfartsstyrelsens selvbetjeningsside og fem uger, før beviset modtages med posten.
Rul til toppen

Prøvekrav