Fritidssejleruddannelserne | Censor

Censorer: Duelighedsbevis og Speedbådsprøve

Her kan du danne dig et overblik over, hvad bemyndigelsen indebærer, når det gælder til undervisning og krav til prøver.

Senest ajourført d. 14. februar 2024

Indhold

  Ekspandér

  På siderne herunder kan du orientere dig om, hvordan prøver af Dansk Sejlunions bemyndigede censorer afvikles, og hvilke elementer censor skal lægge vægt på i sin bedømmelse.

  Ønsker du at blive censor hos Dansk Sejlunion? Der er for nuværende stop for optag af nye censorer, med mindre du er bosat i Nordjylland. 

  Er du bosat i Nordjylland?

  Og ønsker du at være censor?

  Så er du velkommen til at sende din ansøgning og anmode om at blive censor hos Dansk Sejlunion.

  For øvrige henvendelser er der pt. lukket optag af nye censorer. 

  Send din ansøgning her

  Vejledning til afholdelse af prøver

  Du finder alle relevante dokumenter samt nyttige links til afvikling af prøver herunder.

  Du kan ligeledes orientere dig om prøverne under fanen Information til sejlere - overblik.

  Fem hurtige om afholdelse af prøver:

  • Prøven anmeldes mindst 14 dage før afholdelse.
  • Indberetningsark udfyldes.
  • Der må maksimalt være 12 deltagere tilmeldt en praktisk prøve.
  • Tjek altid for gyldigt ID (og dobbelttjek stavning og CPR.nr.)
  • Indsend prøveresultater.

   

  Du finder alle relevante dokumenter samt nyttige links til afvikling af prøver nederst på siden.

  Du kan ligeledes orientere dig om prøverne under fanen Information til sejlere - overblik.

  Nyttige links

  Aflysning af prøve

  Hvis en prøve, på grund af fx vejrforhold, aflyses på dagen, aftaler censor og kursusudbyder straks en ny dato, hvor prøven kan afholdes. Hvis Dansk Sejlunions tilsynsførende er mødt op for at overvære prøven, inddrages den tilsynsførende i fastsættelse af en ny prøvedato. Dansk Sejlunion orienteres straks om den nye prøvedato på mail, uddannelse@sejlsport.dk

  Kan det ikke lade sig gøre at fastsætte en ny dato, hvor kursister, kursusudbyder og censor alle kan deltage, må kursusudbyderen indgå aftale med en ny censor. Dansk Sejlunion orienteres også i dette tilfælde på mail, uddannelse@sejlsport.dk.

  I begge ovenstående tilfælde dispenserer Dansk Sejlunion for kravet om at prøven skal indberettes 14 dages før prøvedatoen.

  Dokumenter og vejledninger

  Herunder kan du finde alle relevante dokumenter og vejledninger. 

  Rul til toppen