Fritidssejleruddannelserne | Censor

Censorer: Duelighedsbevis og Speedbådsføreprøve

Her kan du danne dig et overblik over, hvad bemyndigelsen indebærer, når det gælder til undervisning og krav til prøver.

Senest ajourført d.27. marts 2020

Indhold

  Ekspandér

  OBS - vigtige forhold i i forbindelse med coronavirus

  Dansk Sejlunion har i den aktuelle coronasituation fået særtilladelse til at udføre visuelle, online teoretiske duelighedsprøver. Det sker for at imødekomme kursister, der har et uopsætteligt behov for at få et duelighedsbevis. Læs den midlertidige vejledning til udformningen af visuelle online teoretiske duelighedsprøver her.

  OBS: Denne visuelle online form for teoretiske duelighedsprøver er KUN tilladt, så længe myndighedernes restriktioner som følge af coronasituationen er gældende. Så snart disse restriktioner ophæves, vil en visuel online teoretisk duelighedsprøve IKKE blive godkendt.

  Dansk Sejlunion opfordrer stadig dem, som kan vente med at tage den teoretiske duelighedsprøve, til at vente, da online prøver har et lavere kvalitetsniveau end prøver med fysisk fremmøde.

  På siderne herunder kan du orientere dig om, hvordan prøver af Dansk Sejlunion bemyndigede censorer afvikles, og hvilke elementer censor skal lægge vægt på i deres bedømmelse.

  Nederst er der link til et skema, hvor du kan ansøge om at blive censor gennem Dansk Sejlunion.

  Ny censor?

  Send din ansøgning i dag, og anmod om at blive en del af Dansk Sejlunions censorkorps.

  Send din ansøgning her

  Du finder alle relevante dokumenter om afvikling af prøver herunder. Vi råder censorer til at læse nedenstående vejledningen grundigt, så vi i samarbejdet mellem Dansk Sejlunion, censorer, sejlerskoler og øvrige kursusudbydere får et let og smidigt prøveforløb for prøvedeltagerne.

  Vejledning til afholdelse af prøver

  Nedenstående fire punkter skitsere kort indholdet af den vejledning som Dansk Sejlunion har udarbejdet i forbindelse med afholdelse af fritidssejlerprøver. 

  • 14 dage før du vil afholde en prøve skal prøven anmeldes til Dansk Sejlunion. Anmeld prøven via formular herunder i fanen "Anmeldelse af prøve"
  • Excel-filen "Navneliste på prøvedeltager" skal udfyldes. Excel-filen findes herunder i mappen med "Dokumenter og vejledning til censorer og udbydere". Censorer bør få udbyderen til at udfylde oplysningerne, så arket følger alle prøvedeltagere. Der findes to ark: Ét for duelighedsbevis og ét for speedbådsførerprøve.
  • Når prøven er afsluttet kan censorrapport udfyldes og sendes til Dansk Sejlunion via formular herunder i fanen "Evaluering af prøve".
  • Tjek Excel-filen "Navneliste på prøvedeltagere" - og sørg for at de sidste 4 cifre af CPR-numrene er indsamlet - grundigt igennem. Herefter skal der betales for prøvedeltagere, som skal have udstedt bevis. Beviser udstedes ved at udfylde formular i fanen "Udstedelse af beviser" herunder. Excel-filen "Navneliste på prøvedeltagere" skal vedhæftes.

  Nyttige links

  Aflysning af prøve

  Hvis en prøve, på grund af fx vejrforhold, aflyses på dagen, aftaler censor og kursusudbyder straks en ny dato, hvor prøven kan afholdes. Hvis Dansk Sejlunions tilsynsførende er mødt op for at overvære prøven, inddrages den tilsynsførende i fastsættelse af en ny prøvedato. Dansk Sejlunion orienteres straks om den nye prøvedato på mail, uddannelse@sejlsport.dk

  Kan det ikke lykkes at fastsætte en ny dato, hvor kursister, kursusudbyder og censor alle kan deltage, må kursusudbyderen indgå aftale med en ny censor. Dansk Sejlunion orienteres også i dette tilfælde på mail, uddannelse@sejlsport.dk.

  I begge ovenstående tilfælde dispensere Dansk Sejlunion for kravet om at prøven skal indberettes 14 dages før prøvedatoen.

  Dokumenter og vejledninger

  Herunder kan du finde alle relevante dokumenter og vejledninger. 

  .
  Rul til toppen

  Prøvekrav for sejladsbeviser