Fritidssejleruddannelserne

Kanalsejlads: Regler

Når du sejler på kanalerne i Europa er der en masse regler du skal have styr på. Dansk Sejlunion guider dig igennem dem her.

Senest ajourført d.13. januar 2020

Regler på kanalerne

Sejlads på Europas indre vandveje reguleres primært af CEVNI-konventionen. De Forenede Nationers,økonomiske kommision for Europa er det koordinerende led, som gennem CEVNI forsøger at ensrette reglerne for sejlads på de nationale vandveje. På nuværende tidspunkt er reglerne ikke helt ens, i det nogle nationer har egne regler for særlige vandløb. Målet om at nå ensartethed, som man for eksempel har det i de Internationale Søvejsregler, ligger et stykke ude i fremtiden.

Kanalkursus

Køb Dansk Sejlunions kanalkursus her.

Med et kanalkursus er du bedre rustet til at sejle på kanaler og floder i Europa. 

Hvis du ønsker at sejle gennem Europa, er du underlagt mange forskellige regler og nationale tolkninger af CEVNI konventionen undervejs. Dette har dog ikke den store betydning for fritidssejlere i mindre både (under 15 meter). For fritidssejlere i mindre både er det nok at sætte sig grundigt ind i CEVNI reglerne og erhverve sig et kanal/flod certifikat - fx gennem Dansk Sejlunion.

Sejler man i en større båd kan rejsen blive noget mere besværlig med hensyn til at have de rette dokumenter.

CEVNI konventionen

I CEVNI konventionen skelnes mellem reglerne for lystfartøjer under og over 15 meter og der er særlige regler for fartøjer over 15 meter, over 15 tons og en fart på mere end 20 km/t. Desuden gælder der supplerende regler for sejlads på de store floder som Rhinen, Donau, Rhone m.fl.

Dette udvidede CEVNI-kursus (kanalkursus) udbydes ikke i Danmark. Så skal du sejle på de indre europæiske vandveje, i et fartøj som opfylder ovenstående kriterier, skal du enten kontakte den tyske sejladsorganisation Deutscher Segler-Verband: www.dsv.org eller RYA – Royal Yachting Association: www.rya.org.uk.

.
Rul til toppen