SRC/VHF: eksamen

SRC-VHF prøven er en onlineprøve af 75 minutters varighed. Modtager du undervisning på et hold, tilbydes prøven også som skriftlige prøve i sejlklubben eller aftenskolen.

Senest ajourført d. 30. juni 2023

Indhold

  Ekspandér

  Information om SRC/VHF-prøver

  For at eje og betjene en maritim VHF radio med DSC (Digital Selected Call) skal man have et MMSI-nummer, som udstedes af Søfartsstyrelsen samt et SRC-bevis. Dansk Sejlunion er certificeret udbyder af kurser og prøver til opnåelse af SRC-beviser.

  For Dansk Sejlunion er SRC-certifikatet en styrkelse af sikkerheden til søs, derfor skal det være let at komme til prøve.

  Du kan hente vejledning og prøvekrav her.

  I forbindelse med prøven er det tilladt at benytte en af nedenstående håndbøger, som du selv skal anskaffe:

  • Radiostationer i skibe Tillæg (forhandles af Weilbach)
   • Kan også købes og downloades som e-bog.
  • Tillæg til lærebog i GMDSS (forhandles af Martec)

  Online prøve

  Onlineprøven er opbygget som en multiple-choice test med 47 spørgsmål, som dækker det vidensområde, der er opstillet i Dansk Sejlunions prøvekrav til SRC-prøven.

  Der er afsat 75 minutter til at besvare prøven og der skal være 75% rigtige besvarelser for at prøven kan bestås. Det svarer til, at du må have 11 fejl.

  Er du ordblind kan du købe en prøve, hvor der er afsat ekstra tid. Det skulle gøre det muligt at anvende IT-udstyr til fx at læse prøvespørgsmålene højt.

  De to prøver kan købes på Dansk Sejlunions kursusportal. Vær opmærksom på, at det også er muligt at købe kursus og prøve som en samlet pakke.

  Fordele ved at tage prøven online

  Ved onlineprøven får man svar på sin prøve så snart prøven er færdiggjort.

  Man kan ligeledes se, hvilke besvarelser man har rigtige og hvilke man har forkert. Det kan der være god læring i - især hvis man skulle være så uheldig at være nødt til at tage prøven mere end én gang.

  Prøven kan tages, hvor og når man har lyst. Det kan for eksempel være hjemme ved køkkenbordet eller i undervisningslokalet i forbindelse med et kursus.

  SRC-prøve i forbindelse med afholdelse af et kursus

  Dansk Sejlunion tilbyder, at der afholdes prøve på kursusstedet umiddelbart efter kursus er afviklet.

  Det kan for eksempel gøres ved at kursusdeltagerne medbringer en tablet eller computer og gennemfører en onlineprøve på kursusstedet. Det kan ligeledes gøres med en SRC-prøve i den traditionelle prøveform. Vælges papirprøven koster det 575 kr. pr deltager og prøven skal anmeldes mindst 21 dage før prøvedatoen.

  Du kan kort blive orienteret om processen ved at se nedenstående trin:

  1. Du anmelder en prøve til Dansk Sejlunion senest 21 dage før prøvedato. For at afvikle prøven på kursusstedet, skal der findes en uvildig person, som kan påtage sig opgaven som eksamenstilsyn. Du anmelder prøven her.
  2. Dansk Sejlunion opretter prøvetilmelding, og giver besked om kursisternes tilmelding til "kursusudbyder".
  3. Eksamenstilsynet modtager kort før prøvedato eksamensvejledning, opgaver og deltagerliste.
   Prøven afholdes
  4. Besvarelser rettes af Dansk Sejlunion.
  5. Dansk Sejlunion indberetter resultat til Søfartsstyrelsen og kursusudbyder.
  6. Dansk Sejlunion sender SRC-beviset til de kursister, som har bestået prøven.

  Åben/lukket prøve
  Ved anmeldelse af prøve skal du tage stilling til om prøven skal være åben eller en lukket. En åben prøve giver andre end kursusdeltagerne mulighed for at deltage i prøven. En lukket prøve giver kun kursusdeltagere mulighed for at deltage i prøven. Dansk Sejlunion opfordrer til, at man så vidt muligt afholder åbne prøver og dermed giver andre mulighed for at gå til prøve.

  Vejledning for eksamenstilsyn finder du her.

  Rul til toppen