SRC/VHF: eksamen

SRC-VHF eksamen tilbydes som almindelig prøve i sejlklubben eller aftenskolen, men også som online prøve. Læs mere her.

Senest ajourført d.15. marts 2020

Information om SRC/VHF-prøver

Dansk Sejlunion blev i januar 2019 godkendt til at afholde SRC-prøver og benytter nu eget administrationssystem og udsteder SRC certifikatet. Dansk Sejlunion har således overtaget området fra Søfartsstyrelsen.

Du kan hente vejledning og beskrivelse af pensum her.

I forbindelse med prøven må du/er det nødvendigt at benytte en af nedenstående håndbøger, som du selv skal anskaffe:

 • Tillæg, udarbejdet af Lyngby Radio (forhandles af Weilbach)
  • Kan også købes og downloades som e-bog.
 • Tillæg til lærebøger i GMDSS, udarbejdet af Skagen Skipperskole (forhandles af dafolo-online)

Den traditionelle prøveform

For Dansk Sejlunion er SRC certifikatet en styrkelse af sikkerheden til søs, derfor skal det være let at komme til prøve. Dansk Sejlunion ser gerne at klubber og interesserede opretter kurser eller studiegrupper. Dansk Sejlunion tilbyder at der afholdes prøve på kursusstedet umiddelbart efter kursus er afviklet. En SRC prøve i den traditionelle prøveform koster 475 kr. pr deltager.

Du kan kort blive orienteret om processen ved at se nedenstående trin:

 1. Du anmelder en prøve til Dansk Sejlunion senest 21 dage før prøvedato. For at afvikle prøven på kursusstedet, skal der findes en uvildig person, som kan påtage sig opgaven som eksamenstilsyn. Du anmelder prøven her
 2. Dansk Sejlunion opretter prøvetilmelding, og giver besked om kursisternes tilmelding til "kursusudbyder"
 3. Eksamenstilsynet modtager kort før prøvedato eksamensvejledning, opgaver og deltagerliste
  Prøven afholdes
 4. Besvarelser rettes af Dansk Sejlunion
 5. Dansk Sejlunion indberetter resultat til Søfartsstyrelsen og kursist
 6. Dansk Sejlunion sender SRC beviset til de kursister, som har bestået prøven

Åben/lukket prøve
Ved anmeldelse af prøve skal du tage stilling til om prøven skal være åben eller en lukket. En åben prøve giver andre en kursusdeltagerne mulighed for at deltage i prøven. En lukket prøve giver kun kursusdeltagere mulighed for at deltage i prøven. Dansk Sejlunion opfordre til, at man så vidt muligt afholder åbne prøver og dermed giver andre mulighed for at gå til prøve.

Vejledning for eksamenstilsyn finder du her.

Online prøve

Det er nu muligt at aflægge VHF/SRC prøven online. Vejledning og information om tilmelding og betaling kan du finde på vores kursusportal.

.
Rul til toppen