Speedbådsbevis: Udbydere

Du kan orientere dig om, hvordan Speedbådsprøverne hos Dansk Sejlunion afvikles, og hvilke elementer udbyder er ansvarlig for.

Senest ajourført d.31. marts 2020

Du finder alle relevante dokumenter om afvikling af speedbådsprøver herunder. Vi råder udbyder til at læse nedenstående vejledningen grundigt, så vi i samarbejdet mellem Dansk Sejlunion, censorer, sejlerskoler og øvrige kursusudbydere får et let og smidigt prøveforløb for prøvedeltagerne.

Vejledning til afholdelse af speedbådsprøver

Nedenstående fire punkter skitserer kort indholdet af den vejledning som Dansk Sejlunion har udarbejdet i forbindelse med afholdelse af speedbådsprøver. 

  • 14 dage før du vil afholde en prøve skal prøven anmeldes til Dansk Sejlunion. Udbyder skal derfor inden da havde lavet aftale med en af Dansk Sejlunion bemyndiget censor. Du kan finde en censor her.
  • Excel-filen "Navneliste på prøvedeltager" skal udfyldes. Excel-filen findes herunder i mappen med "Dokumenter og vejledning til censorer og udbydere". Udbyderen skal udfylde oplysningerne, så arket følger alle prøvedeltagere. Der findes to ark: Ét for duelighedsbevis og ét for speedbådsprøven. Arkene skal udfyldes UDEN de sidste 4 cifre i CPR-nummeret.
  • Tjek Excel-filen "Navneliste på prøvedeltagere" - og send filen til censoren.

Dokumenter og vejledninger

Herunder kan du finde alle relevante dokumenter og vejledninger. 

.
Rul til toppen