Trænerkurser

Træner

Med træneruddannelsen bliver du i stand til at varetage undervisningen for erfarne og konkurrence sejlere i din klub, samt agere ansvarlig træner for et klubhold.

Jolle Sejler 5 - Kapsejlads
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajurført d. 2. november 2019

Indhold

  Ekspandér

  Formål:

  Formålet med kurset er at bygge videre på de tillærte kompetencer fra Instruktør 2. Ydermere bliver du på træneruddannelsen, klædt på til at tage ansvaret for den daglige klubtræning for såvel ungdomssejlere, som voksensejlere.

  Uddannelsen kan bruges af trænere for surfere, jollesejlere og kølbådssejlere.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer af diplomsejlerskolen:

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til dig, der vil være klubtræner og vil styrke sine undervisningskompetencer.

  Med Træneruddannelsen bliver du i stand til at varetage den daglige træning af børn og unge, herunder undervise individuelt såvel som i grupper. Du vil også kunne virke som træner i forbindelse med stævner og træningslejre.

  Forudsætninger:

  For at deltage på Træneruddannelsen skal du have:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådskørekort eller duelighedsbevis
  • Fuldendt Instruktør 2 og har efterfølgende undervist børn og unge i sejlsport i mindst én sæson

  Kursets indhold:

  Træneruddannelsen er bygget op af 3 moduler:

  • Teori 1
  • Teori 2
  • Praktik ved DS-træner

  Modulerne er fordelt over ét år, men det er ikke afgørende, om modulerne tages i én bestemt rækkefølge eller inden for ét år. Dvs. at man kan starte med det modul, der passer den enkelte træner.

  Teori 1:

  Didaktik

  • Kommunikation på land og på vand
  • Situationsbestemt læring
  • Undervisning af gruppe vs. Individ

  Trænerrollen

  • Instruktør-, træner-, coach-”begrebet”
  • Stævner, træning, lejr
  • Relationer: Sejler, forældre, klubledere
  • Etisk kodeks

  Teori 2:

  Pædagogik

  • Aldersgrupper
  • Målgrupper
  • Hjernens udvikling
  • Kroppens udvikling

  Sportslig læring

  • Sæsonplanlægning
  • Undervisningsplanlægning (selve undervisningen på dagen/lejren/stævnet)
  • Fysisk træning
  • Mad og træning

  Praktik:

  • Skippermøder + evaluering
   • På land
   • På vand
   • Gruppe
   • Individuelt
  • Trænerrollen
  • Fokuspunkter (den røde tråd)
   • Målsætninger
  • Brug af video og billeder

  I 2020 udbydes modulerne følgende datoer:

  • Teori 1: 18.-19. apr.
  • Teori 2: 31. okt.-1. nov.
  • Praktik: Ved det praktiske modul vælger du ét modul ud af de udbudte:
   • 4.-7. april: DS Påskelejr i Hellerup (vælg 2 dage)
   • 2.-3. maj: GP i Skive
   • 16.-17. maj: GP i Kolding
   • 29.-30. august: GP i Århus ved
   • 26.-27. september: GP i Skælskør
   • 15.-18. oktober: DS uge 42-lejr (vælg 2 dage)

  Flere træningslejre og stævner med træneruddannelse kan blive udbudt i løbet af året.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer bliver udleveret i løbet af kurset.

  Kurset tager udgangspunkt i bøgerne Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år og ATK 2.0 Træning af børn og unge.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Marie Louise B. Svendsen
  mail: marielouise@sejlsport.dk

  Kursusform:

  Træneruddannelsen består af 3 moduler:

  • Teori 1 (én weekend)
  • Teori 2 (én weekend)
  • Praktik ved DS-træner (én weekend)

  Modulerne er fordelt over ét år, men det er ikke afgørende, om modulerne tages i én bestemt rækkefølge eller inden for ét år. Dvs. at man kan starte med det modul, der passer den enkelte træner.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  .
  Rul til toppen