Trænerkurser

Træner

Med træneruddannelse bliver du i stand til at varetage undervisningen for erfarne sejlere i din klub, samt agere ansvarlig træner for et klubhold.

Jolle Sejler 5 - Kapsejlads
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajurført d. 30. juni 2021

Indhold

  Ekspandér

  Oversigt over instruktør/trænerkurser

  Ny træneruddannelse

  Dansk Sejlunion har i 2021 udarbejdet en ny træneruddannelse.

  Afholdelse i marts 2022. 

  Træneruddannelsen er for dig, som har gennemført instruktør 2 kurset og som er interesseret i at blive kloge, få ny viden og blive inspireret i arbejdet med børn og unge. 

  Træneruddannelsen er bygget på følgende måde:

  • En dag med fysisk fremmøde – Lørdag d. 19 marts. 
  • Et webinar - tirsdag d. 3. marts.
  • Et E-learingskursus omkring Hjernerystelse. 
  • Praktik ved en anden træner. Enten ved træningslejr, camp, eller stævne.  

  Formål:

  Formålet med uddannelsen er at bygge videre på de tillærte kompetencer fra Instruktør 2.

  Desuden bliver du på træneruddannelsen klædt på til at tage ansvaret for den daglige klubtræning for såvel ungdomssejlere, som voksensejlere. Uddannelsen kan bruges af trænere for surfere, jollesejlere og kølbådssejlere.

  Med DS' ny træneruddannelse bliver du i stand til at varetage den daglige træning af børn og unge, herunder undervise individuelt såvel som i grupper. Du vil også kunne virke som træner i forbindelse med stævner og træningslejre.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer af diplomsejlerskolen:

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til dig, der vil være klubtræner og vil styrke dine undervisningskompetencer.

  Forudsætninger:

  For at deltage på Træneruddannelsen skal du have:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådskørekort eller duelighedsbevis
  • Fuldendt Instruktør 2 med efterfølgende undervisning af børn og unge i sejlsport i mindst en sæson.

   Uddannelses indhold

   Modul 1 webinar d. 3. marts 
  • Undervisningspricipper og metoder 
  • Kendskab til regler, og hvordan støtter du som træner dine sejlerne. 

  Modul 2 Lørdag d. 19. marts fysisk fremmøde.

  Pædagogik  og didaktik

  • Kommunikation på land og på vand – hvordan og hvorfor er det så vigtigt.
  • Situationsbestemt læring
  • Undervisning af gruppe vs. Individ – Det at se alle.

  Trænerrollen

  • Instruktør-, træner-, coach-”begrebet”
  • Tiden før og efter træning – hvordan bruges den på dine sejlere.
  • Relationer og bindeled: Sejler, forældre, klubledere, naboklubberne
  • Etisk kodeks
  • Den gode oplevelse med kapsejlads og aventureselads og din rolle som træner.

  Sikkerhed

  • Hvad gør du som træner?
  • Hvordan er vi som trænere hele tiden på forkant?

  Idrætspsykologien 

  • Hvordan bruger vi den og hvordan arbejder vi med dem i forhold til vores sejlere. 

  Inspirationsoplæg om:

  • Sejlsportens mange aspekter. 

   

  Igennem dagen kommer vi til at arbejde med forskellige cases, teoretiske oplæg, diskussioner og praktiske øvelser.

   

  Modul 3 Praktik "besøg" ved en anden træner. 

  I løbet af træneruddannelsen skal du besøge en anden træner. Der vil være forskellige muligheder, alt efter hvad der er relevant for dig som træner. 

  Besøg uge 42 lejren og kom med en andre en træner på vandet. 

  Besøg et stævne og være med i trænerbåden ved en af DS trænere. 

   

  Datoer for træneruddannelsen 

  Modul 1: Tirsdag d. 3. marts - Webinar kl. 18 – 20.30

  Modul 2: Lørdag d. 19. marts – mødested vest for Storebælt kl. 9-17. 

  Modul 3: Afhænger af, hvornår du vælger praktikken. Kristina tager kontakt til dig. 

  E-learningsmodulet skal være afsluttet inden lørdag d. 19 marts. 

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer bliver udleveret i løbet af kurset.

  Kurset tager udgangspunkt i bøgerne Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år og ATK 2.0 Træning af børn og unge.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Kristina Dannefer

  Mail: Kristina@sejlsport.dk

  Mobil: 21 73 72 47 

  .
  Rul til toppen