Trænerkurser

Træner

Med DS ny træneruddannelse bliver du i stand til at varetage undervisningen for erfarne sejlere i din klub, samt agere ansvarlig træner for et klubhold.

Jolle Sejler 5 - Kapsejlads
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajurført d. 30. juni 2021

Indhold

  Ekspandér

  Ny træneruddannelse

  Dansk Sejlunion har i 2021 lavet en ny træneruddannelse. 

  Ved deltagelse på træneruddannelsen, som er et forløb, får du:

  • Direkte sparring - målrettet til den enkelte træner
  • En kursusdag med fysisk fremmøde - med idéer, ny viden og sparring med andre trænere
  • Webinar nr. 1 - om børn og unges udvikling
  • Webinar nr. 2 

  Formål:

  Formålet med uddannelsen er at bygge videre på de tillærte kompetencer fra Instruktør 2.

  Desuden bliver du på træneruddannelsen klædt på til at tage ansvaret for den daglige klubtræning for såvel ungdomssejlere, som voksensejlere. Uddannelsen kan bruges af trænere for surfere, jollesejlere og kølbådssejlere.

  Med DS' ny træneruddannelse bliver du i stand til at varetage den daglige træning af børn og unge, herunder undervise individuelt såvel som i grupper. Du vil også kunne virke som træner i forbindelse med stævner og træningslejre.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer af diplomsejlerskolen:

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til dig, der vil være klubtræner og vil styrke dine undervisningskompetencer.

  Forudsætninger:

  For at deltage på Træneruddannelsen skal du have:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådskørekort eller duelighedsbevis
  • Fuldendt Instruktør 2 med efterfølgende undervisning af børn og unge i sejlsport i mindst en sæson.

  Uddannelsens indhold:

  Modul 1 - Direkte sparing

  For at koble teori og praksis tættere sammen, er modulet med direkte sparing, oplagt for at kunne vejlede og give konkrete input til dig som træner.

  Der bliver taget udgangspunkt i dig som træner, den klub du er i og de sejlere du har i klubben.

  Ved to trænere fra samme klub der deltager i uddannelsen, besøger jeg jer til en træningsaften og tager med jer på vandet.

  Ved deltagelse af èn træner fra klubben, aftaler vi et online møde.

  Sparingen vil indeholde:

  • Ideudveksling
  • Udvikling og feedback
  • Sparingen tilpasses den enkelte træner, fordi der lægges vægt på at målrette sparringens indhold til den enkelte træners situation og ønsker.

  Modul 2 – Fysisk fremmøde

  Pædagogik  og didaktik

  • Kommunikation på land og på vand – hvordan og hvorfor er det så vigtigt.
  • Situationsbestemt læring
  • Undervisning af gruppe vs. Individ – Det at se alle.

  Trænerrollen

  • Instruktør-, træner-, coach-”begrebet”
  • Tiden før og efter træning – hvordan bruges den på dine sejlere.
  • Relationer og bindeled: Sejler, forældre, klubledere, naboklubberne
  • Etisk kodeks
  • Den gode oplevelse med kapsejlads og aventureselads og din rolle som træner.

  Sikkerhed

  • Hvad gør du som træner?
  • Hvordan er vi som trænere hele tiden på forkant?

  Igennem dagen kommer vi til at arbejde med forskellige cases, teoretiske oplæg, diskussioner og praktiske øvelser.

  Modul 3 – webinar nr. 1

  • Undervisningsprincipper
  • Hvordan kan du som træner være med til at inspirere til fysiskaktivitet?
  • Idrætsskader – nej tak.
  • Kroppens og hjernens udvikling hos børn og unge.

  Modul 4 – webinar nr. 2

  * Indholdet kommer snarest.

  Datoer for træneruddannelsen 

  Lørdag d. 9. oktober – mødested vest for Storebælt

  Tirsdag d. 2. november - Webinar kl 18 – 20.30

  Dato for webinar nr. 2 kommer snarest. 

  Klubbesøg (ved mindst to deltagene trænere fra samme klub) eller online sparring (ved deltagelse af en træner fra klubben) aftales direkte med dig.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer bliver udleveret i løbet af kurset.

  Kurset tager udgangspunkt i bøgerne Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år og ATK 2.0 Træning af børn og unge.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Kristina Dannefer

  .
  Rul til toppen