Diplomsejlerskolen

Sejler 5 - Vejledning til trænere

Sejleren har sejlet i ca. 5 sæsoner og har selv en bevidsthed om, hvad sejleren bedst kan lide ved at sejle.

Jolle Sejler 5
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  På ”Sejler 5” diplomerne er sejlerne typisk mere frigjort i kraft af, at deres selvstændighed smitter af på deres tilgang til sejlsport. Sejlerne danner egne holdninger til, hvordan de vil træne og arbejde med deres færdigheder. Derfor er det også relevant og vigtigt at arbejde med coaching som den dominerende træningsmetode. Lad sejlerne selv tage initiativet og anspor dem til at komme med konkrete forslag og idéer til, hvilken rolle træningen og klubben kan spille.

  Niveauet ”Sejler 5” har et fælles udgangspunkt i et ”Sejler 5 – Basic” diplom, som har basisfærdigheder som grundlag for tillægsdiplomerne ”Sejler 5 – Adventure” og ”Sejler 5 – Kapsejlads”.

  Det er væsentligt, at man i den coachende rolle har som fællesnævner, at sejlsport er sjovt! Det gælder uanset alder og ambitioner, og en legende rolle – på trods af det høje sejltekniske niveau – bliver igen aktuelt som en del af træningen. Det kan være netop det krydderi, der stimulere sammenholdet blandt en gruppe af sejlere, der ellers i stigende grad udvikler sig individuelt.

  ”Sejler 5” niveauet er det sidste niveau i Diplomsejlerskolen for joller. Det er også det niveau, hvor hele grundrepertoiret beherskes, og hvor sejlerne selv kan tage ansvar for videre udvikling. Er en sejler den oplevelseslystne adventure-type, er det oplagt at forsætte med sejlads i kølbåd med de kompetencer, sejleren har. Faktisk opnår man automatisk det grundlæggende ”Begynder” diplom i kølbådsserien, når man har ”Sejler 5 – Adventure” diplomet. Den kapsejladslystne sejler har også fået en solid kapsejladsmæssigt baggrund, der gør, at sejleren kan fortsætte i regi af Dansk Sejlunions talent- og elitecentre.

  Uanset hvilken type af sejler, man har med at gøre, er det afgørende – som på alle de andre diplomniveauer – at bevare glæden ved at sejle, fordi sejlsporten byder på et hav af muligheder og oplevelser, livslangt!

  Find træningsøvelser

  Jolle Sejler 5 - Adventure

  Sejler 5 - Adventure

  Samarbejde

  Vejledning

  Sejler 5 - Basic

  Når en sejler har bestået "Sejler 5 - Basic" diplomet er vedkommende på et højt niveau.

  Jolle Sejler 5

  Sejleren kan:

  • Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke
   (Mål: Teknik)
   Sejleren er i stand til at variere teknik i forhold til forskellige vindstyrker og bølger. Det nytter fx ikke at rullevender i hård luft eller at bomme på samme måde i let vind og i kuling.
  • Se og reagere på vindpust på vandet
   (Mål: Teknik)
   Sejleren kan forudse begivenheder på vandet og agere på dem. Eksempelvis skal sejlere kunne hænge ud og luffe, umiddelbart inden et vindpust rammer.
  • Justere alle trimfunktioner under sejlads
   (Mål: Teknik/Trim)
   Sejleren kan håndtere teknikker, der gør det muligt at trimme udhal, nedhal, mv. uden at tabe for meget tid eller distance i forhold til med- eller modsejlere. Det skal kunne betale sig at trimme!
  • Sejle en bane uden ror i let vind
   (Mål: Teknik/Balance)
   Sejleren har en fornemmelse for balance, der gør det muligt at sejel en bane uden ror.
  • Læse et vejrkort
   (Mål: Meteorologi)
   Sejleren kan forklare, hvad højtryk, lavtryk og fronter betyder for vejret. Sejleren kan fx forklare dagens vejrudsigt fra internettet.
  • Arbejde med tovværk (tackle og splejse)
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren kan rigge hele sin båd med nyt tovværk. Sejleren kan lave de løsninger, som gør båden mest optimal.
  • Træffe de rigtige beslutninger ved havari i dårligt vejr
   (Mål: Sømandskab)
   Eksempel: Sejleren kan selv løse et givent problem og komme sikkert i havn, hvis et fald, et udhal eller et rorbeslag knækker. Hvis en blok går i stykker under kapsejlads, kan sejleren selv løse problemet og gennemføre sejladsen.
  • Påvirke din egen motivation positivt
   (Mål: Motivation/Mentalt overskud)
   Sejleren kan mærke, hvordan det føles, når det går godt. Sejleren er i kontakt med sine følelser - både når det går godt, og når det går skidt. Sejleren ved, hvad man skal gøre for at påvirke sin motivation positivt.

  Sejleren ved:

  • Hvordan vinden reagerer i forhold til topografi
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren har kendskab til landskabets indflydelse på vinden.
  • Hvordan en simpel gelcoatskade kan repareres
   (Mål: Trim/Bådpleje)
   Sejleren kender til reparation af skader på båden og har deltaget i renovering af klubbens både. Sejleren ved desuden, hvornår en skade har betydning for, om sejladsen kan fortsætte eller ej.
  • Hvad trim, sejlkonstruktion og vindstrømningen i et sejl omfatter
   (Mål: Trim/Teknik)
   Sejleren ved, hvordan vinden strømmer om et sejl, og hvorfor det trækker fremad. Sejleren kender de grundlæggende principper omkring funktionen af fok og storsejl i forhold til hinanden og deres indflydelse på bådens balance.
  • Hvordan katastrofesituationer kan håndteres
   (Mål: Sikkerhed/Tryghed)
   Når sejleren træner, og er på vandet, har sejleren hele tiden øje for, at kunne håndtere forholdene. Når det bliver slemt og det nærmer sig sejlerens grænse, skal sejleren sikre sig, at være tæt på et sikkert sted, så man kan komme hurtigt i land. Sejleren ved, at det vigtigste i katastrofesituationer er at sikre sit eget og andres liv og helbred.
  • Hvordan meteorologiske forhold påvirker vinden
   (Mål: Meteorologi/Strategi)
   Sejleren ved, hvad en gradientvind er, og hvad sejleren kan forvente af sejladsforhold i denne type vejr. Ligeledes ved sejleren, hvad termisk vind og søbrise er, og hvad man kan forvente af sejladsforhold i denne type vejr. Sejleren ved, hvordan alle landeffekter kan anvendes med fordel i forskellige sammenhænge.

  Sejleren tør:

  • At sætte sig mål og at arbejde målrettet
   (Mål: Selvstændighed)
   Sejleren kan selv sætte mål for de færdigheder, der skal forbedres, og kan arbejde med målene uden trænerens hjælp)
  • At hjælpe en kammerat i modgang
   (Mål: Mental styrke)
   Sejleren kan tåle nederlag og er i stand til at revidere sine mål (evt. med træneren i coachrollen). Sejleren er klar til at hjælpe en kammerat i modgang. Sejleren har overskud til at hjælpe kammerater, der har brug for opmuntring. Det kan fx også være praktisk hjælp til at indøve vanskelige tekniske momenter eller andre ting, der kræver mod. 
  • At tage ansvar for sig selv og sin træning og at indgå aftaler med trænere og andre sejlere
   (Mål: Selvstændighed)
   Hvis der er noget, sejleren gerne vil være bedre til, finder sejleren ud af, hvordan det skal trænes eller læres. Sejleren spørger gerne andre sejlere eller trænere om gode idéer til at lære det.
  • At opsøge andre sejlere med henblik på videndeling
   (Mål: Selvstændighed)
   Når sejleren træner med andre, tør sejleren at spørge om gode råd, hvis andre kan noget, som sejleren ikke selv kan. Når sejleren er blevet bedre end andre i træningen, tør sejleren at give sine gode idéer til andre. Sejleren forstår at vidensdeling er afgørende for at andre bliver bedre - og at man selv bliver bedre.

  Sejleren har prøvet:

  • At vende modgang til noget positivt
   (Mål: Mentalt overskud)
   Sejleren skal på dette niveau være bevidst om, at bag enhver modgang, ligger der potentiel læring. Sejleren skal vide, at modgang kan være en god katalysator for at udvikle sig.

  Sejler 5 - Adventure

  Jolle Sejler 5 - Adventure

  Sejleren kan:

  • Alle færdigheder på "Sejler 5 - Basic"
  • Alle færdigheder på diplomet "Kølbåd - begynder"
  • Planlægge en tursejlads med eller uden overnatning

  Sejleren har prøvet:

  • At sejle distance i kølbåd som gast

  Sejler 5 - Kapsejlads

  Jolle Sejler 5 - Kapsejlads

  Sejleren kan:

  • Alle færdigheder på "Sejler 5 - Basic"
  • Udføre selvstændig fysisk træning
   (Mål: Fysik/Skadeforebyggelse)
   Sejleren kan selv udføre fysisk træningsprogram efter aftale med træner.
  • Planlægge en kapsejlads
   (Mål: Taktik/Strategi)
   Sejleren er i stand til selv at tilrettelægge sin sejlads i forhold til vind, strøm, bølger, konkurrenter, banen, mm. Sejleren skal kunne begrunde sine taktiske valg.
  • Udvidet trim i forhold til kapsejlads
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren kan sætte en rig op til forskellige vindforhold. Herunder ved sejleren, hvilken effekt mastehældningen har på trimmet. Sejleren kan hurtigt omstille bådens trim, hvis vinden øger eller aftager, og sejleren kan hurtig ændre bådens trim og skifte imellem at gå tæt til vinden og at gå en hurtigere, men lavere kurs. 
  • Udvidet teknik i forhold til kapsejlads
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren kan ændre sin position og sit kropsarbejde i båden, hvis vinden øger eller aftager pludseligt. Samtidig kan sejleren ændre sin position og sit kropsarbejde, hvis der skiftes imellem at gå tæt til vinden go at gå en hurtigere kurs.
  • Tænke taktisk i pressede situationer
   (Mål: Taktik/mentalt overskud)
   Sejleren har altid set de både, der mødes, og sejleren ved hvad man skal gøre for at komme hurtigt videre. Hvis sejleren overraskes af andre både, har sejlren altid en anden og hurtig vej forbi dem.
  • Selvtræne
   (Mål: Selvstændighed)
   Sejleren tør at træne uden træner på vandet. Sejleren ved, at man kan lære meget, når man er på vandet sammen med en eller flere sejlerkammerater. Sejleren har altid en god idé til at gøre træningen effektiv, når man er på vandet uden træner.
  • Klare sig selv på en kapsejladsdag
   (Mål: Selvstændighed)
   Sejleren kan selv finde hjælp til at få båden af bilen eller traileren. Sejleren kan selv rigge båden til og sætte trimmet til vejrforholdene - og jollen er helt ren og velpoleret, når det virkelig gælder. Sejleren mangler aldrig ting til båden som fx sejlertøj eller startur. Sejleren kan selv sørge for sin forplejning på en sejladsdag. Sejleren tør godt at sejle hen til en dommerbåd og bede om at låne toilettet.
  • Udvise taktisk og strategisk overblik i en kapsejlads
   (Mål: Taktik/Strategi)
   Sejleren har altid styr på tiden, når startproceduren går i gang. Skulle det alligevel glippe en enkelt gang, spørger sejleren en af sine konkurrenter. Sejleren ved altid, hvor man skal starte på linjen for at komme til den bedste vind - og sejleren skal kunne gøre det. Sejleren sørger altid for at have fri vind, når man sejler imellem alle de andre både.

  Sejleren ved:

  • Hvad kapsejladsreglernes 5. del omfatter
  • Hvad taktiske grundregler omfatter
   (Mål: Taktik)
   - Sejleren ved, at der findes en række taktiske grundregler som fx i forbindelse med at forsvare en føring: "Hold dig mellem næste mærke og feltet". Eller ved mærkerundinger som gate: "Undgå området mellem gatemærkerne, for der er ofte markant svagere vind". Den gyldne regel ved mærkerundinger kan sammenfattes til: "Hurtigt ind - hurtigt ud".
   - Sejleren ved, hvordan man bedst vinder placeringer og afstand til konkurrenter ved mærkerne. Sejleren ved også, hvordan man placerer sig bedst over for konkurrenterne og vinden, så man kommer bedst ud af tætte situationer. Sejleren ved desuden, hvordan man angriber eller forsvarer sig over for en bestemt båd eller en lille gruppe af både.
  • Hvad strategiske grundregler omfatter
   (Mål: Strategi)
   Sejleren ved, at når der sejles i gradientvind, er det skyerne og de synlige vindforskelle på vandet, der bestemmer strategien for de næste minutter af sejladsen. Sejleren ved, at under disse forhold skal man kende høj- og lavtrykkenes placeringer og fronternes udvikling over dagen, og hvad man i den forbindelse skal være opmærksom på. Sejleren ved også, at når der sejles i termisk vind eller søbrise, skal kompasset anvendes, så der sejles på de store linjer i baneområdet. Sejleren kender vigtigheden af at være opmærksom på dagsrytmen i disse typer af vinde. Samtidig har sejleren en fornemmelse for, hvad der vil ske, når solopvarmningen tiltager eller aftager.
  • Hvad grundteori om fysisk træning og kost omfatter
   (Mål: Fysik/Kost)
   Sejleren ved, hvor vigtig planlægning af konditionstræning, styrketræning og kost er for at opnå god effekt.

  Sejleren tør:

  • At tage ansvaret for taktik og strategi på en kølbåd i en lokal eller regional kapsejlads
   (Mål: Alsidighed/Taktik)
   Sejleren har mindst fem gange sejlet i et kølbådsteam og oplevet, at når han sidder i båd med andre og snakker om taktikken, bliver man også selv bedre til at observere og træffe beslutninger.

  Sejleren har prøvet:

  • At være hjælper på en dommerbåd
   (Mål: Alsidighed)
   Sejleren skal have oplevet en kapsejlads set fra et helt andet perspektiv, end sejleren er vant til. Fx skal sejleren have set, hvor godt et overblik, man har over startlinjen, når man står på dommerbåden.
  • At deltage i et nationalt stævne
  Rul til toppen

  Læs vejledning til det foregående diplom: