Træneruddannelse

Træner 1

Med træner 1 bliver du i stand til at varetage undervisningen for erfarne sejlere i din klub, samt agere ansvarlig træner for et klubhold.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 30. juni 2021

Indhold

  Ekspandér

  DS Uddannelseshus

  Træner 1

  Dansk Sejlunion arbejder hele tiden på at udvikle alle jer trænere igennem uddannelse og vidensdeling. 

  Træner 1 er for dig, som har gennemført instruktør 2 kurset og som er interesseret i at blive kloge, få ny viden og blive inspireret i arbejdet med børn og unge. 

  Træner 1 er bygget på følgende måde:

  • En dag med fysisk fremmøde – Lørdag d. 4. marts. 
  • Et E-learingskursus omkring Hjernerystelse - kan ses når det passer dig. Men inden webinar. 
  • Et webinar tirsdag d. 28 feb. 2023 kl. 18.30 - 20.00  

  Formål:

  Formålet med uddannelsen er at bygge videre på de tillærte kompetencer fra Instruktør 2.

  Desuden bliver du på træner 1 klædt på til at tage ansvaret for den daglige klubtræning for såvel ungdomssejlere, som voksensejlere. Uddannelsen kan bruges af trænere for surfere, jollesejlere og kølbådssejlere.

  Med Dansk Sejlunions træner 1 bliver du i stand til at varetage den daglige træning af børn og unge, herunder undervise individuelt såvel som i grupper. Du vil også kunne virke som træner i forbindelse med stævner og træningslejre.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer af diplomsejlerskolen:

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til dig, der vil være klubtræner og vil styrke dine undervisningskompetencer.

  Forudsætninger:

  For at deltage på Træner 1 skal du have:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådskørekort eller duelighedsbevis
  • Fuldendt Instruktør 2 med efterfølgende undervisning af børn og unge i sejlsport i mindst en sæson.

   Uddannelses indhold

   Webinar d. 28. februar 2023. 
  • Undervisningspricipper og metoder 
  • Kendskab til regler, og hvordan støtter du som træner dine sejlerne. 

          Lørdag d. 4. marts 2023 fysisk fremmøde.

          Pædagogik og didaktik

  • Kommunikation på land og på vand – hvordan og hvorfor er det så vigtigt?
  • Situationsbestemt læring
  • Undervisning af gruppe vs. Individ – Det at se alle.

          Trænerrollen

  • Instruktør-, træner-, coach-”begrebet”
  • Tiden før og efter træning – hvordan bruges den på dine sejlere.
  • Relationer og bindeled: Sejler, forældre, klubledere, naboklubberne
  • Etisk kodeks
  • Den gode oplevelse med kapsejlads og aventureselads og din rolle som træner.

          Sikkerhed

  • Hvad gør du som træner?
  • Hvordan er vi som trænere hele tiden på forkant?

          Idrætspsykologien 

  • Hvordan bruger vi den og hvordan arbejder vi med dem i forhold til vores sejlere. 

  Igennem dagen kommer vi til at arbejde med forskellige cases, teoretiske oplæg, diskussioner og praktiske øvelser.

   

  Modul 3 Praktik "besøg" ved en anden træner. 

  I løbet af træner 1 kan du besøge en af Dansk Sejlunions trænere.  

  Besøg ved uge 42 lejren og kom med en træner på vandet. 

  Besøg ved påskelejren og kom med en træner på vandet. 

  Det kan også være et besøg, hvor Kristina (Konsulent for trænereuddannelserne) besøger din træning.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer bliver udleveret i løbet af kurset.

  Kurset tager udgangspunkt i bøgerne Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år og ATK 2.0 Træning af børn og unge.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Kristina Dannefer

  Mail: Kristina@sejlsport.dk

  Mobil: 21 73 72 47 

  Rul til toppen