Instruktørkurser

Kitesurf Instruktør - teoretisk kursus

Kitesurf instruktør uddannelsen koncentrerer sig om grundlæggende kitesurfing for begyndere med udgangspunkt i den nationale standard for undervisning i klubber eller kommercielt regi

Af: Henrik Tang Kristensen - Senest ajurført d. 7. november 2019

I denne artikel

  At blive certificeret kitesurfing instruktør består af to forløb:

  • Et teoretisk kursus
  • Et praktisk kursus

  For at tage det praktiske kursus, er det en forudsætning, at man har bestået det teoretiske kursus.

  Formål:

  Med det teoretiske "Kitesurf Instruktør" kursus bliver du i stand til at varetage instruktion af begyndere og let øvede efter den nationale standard "DS Kitekurser", når du efter bestået kursus har været til en praktisk eksamen.

  Det teoretiske "Kitesurfing Instruktør" kursus lægger vægt på sikkerhed og progression i undervisning på kitekurser. Desuden vejledes der i dansk lovgivning inden for kommerciel sejlads.

  Målgruppe og forudsætninger:

  Den teoretiske del af "Kitesurf Instruktør" uddannelsen henvender sig til instruktører, som har et respektabelt niveau i kitesurfing, og som ønsker at tilbyde nye udøvere en høj kvalitet i kitesurfing instruktion på grundlæggende niveau på "Dansk Sejlunion Certificerede Kiteskoler".

  Krav og anbefalinger

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Der gives ikke merit for andre uddannelser som fx IKO, KSA, VDWS eller lignende til det teoretiske kursus.
  • Det anbefales, at kursisten har gyldigt førstehjælpskursus. Hvis du instruerer i kommerciel sammenhæng er det lovpligtigt at have bestået funktionsuddannelsen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport"
  • For at deltage i den teoretiske del af "Kitesurf Instruktør" uddannelsen, skal kursistens egne tekniske færdigheder være på et respektabelt niveau.

  Kursets indhold:

  Trænerrollen:

  Modulet kommer rundt om væsentlige emner, du skal forholde dig til, for at være en kompetent og imødekommende instruktør. Du bliver undervist i idrætspædagogik, kommunikation og idrætspsykologi på grundlæggende niveau.

  Progression i kitesurfing:

  Modulet præsenterer konkrete værktøjer kombineret med anbefalinger til en læringsprogression med henblik på at kunne planlægge og variere gode og udviklende introduktionsforløb for begyndere.

  De konkrete værktøjer kombineres med praktisk forevisning på land.

  Trim og teknik:

  Modulet gennemgår egenskaberne for en kite samt board. Modulet er en kombination af teori og praktisk forevisning på land.

  kursusplan og undervisningsprogression:

  Modulet fokuserer på gruppearbejde og fremlæggelser af metode og planlægning af et kursus inden for den nationale standard, "DS Kitekursus" efter "Kitesurfer 1" diplomet.

  Elementer fra modulerne, "Trænerrollen", "Progression i kitesurfing" samt "Trim og teknik" danner grundlagt for modulet.

  Sikkerhed for begyndere:

  Modulet fokuserer på grundlæggende sikkerhed under og efter et "DS Kitekursus".

  Lovgivning og forsikringsforhold:

  Modulet belyser de væsentligste emner inden for lovgivning og forsikringsforhold under undervisning i foreningsregi, kommercielt regi og på efterskoler/højskoler.

   

  Kompetencer:

  Efter at have bestået det teoretiske "Kitesurf Instruktør" kursus er du kompetent til at tage det praktiske "Kitesurf Instruktør" kursus, som giver dig en Dansk Sejlunion certificering til at undervise efter "Kitesurfer 1" og "Kitesurfer 2" diplomerne.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer udleveres på kurset.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent
  Tlf.: 8820 7009
  mail: henrik@sejlsport.dk

  Kursusform:

  Der er er blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde og -fremlæggelser samt praktisk forevisning på land.

  Kurset afsluttes med en skriftlig prøve af 1 times varighed.

  Kurset er et internatkursus med fuld forplejning og overnatning på 2-prs. værelser.

  Kursets varighed: 20 lektioner.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Se mere for kitesurf instruktører: