Instruktørkurser

Sejlerskoleinstruktør 1

Med "Sejlerskoleinstruktør 1" bliver du i stand til instruering af begyndere i sejlerskolen, herunder i færdigheder til den praktiske del af Duelighedsprøven.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 2. november 2019

Indhold

  Ekspandér

  DS' uddannelseshus

  Formål:

  Sejlerskoleinstruktør 1 kurset er for dig som er en øvet sejler og som vil i gang med at lære fra sig i sin viden om sejlads. Det er til dig som skal i gang med at tilrettelægge og gennemføre undervisnings af voksne sejlere på en af landets mange sejlerskoler.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen:

  • Begynder
  • Gast
  • Rorsmand

  Formålet med Sejlerskoleinstruktør 1 kurset:

  • At styrke den enkelte instruktørs praksis
  • At styrke samarbejdet mellem instruktørerne i klubberne
  • At styrke samarbejdet mellem forskellige sejlerskoler
  • At styrke din personlige stil og din sejlerskole
  • At få viden og/eller styrke din viden om didaktik
  • At lave forslag til udarbejdelse af undervisningsforløb

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til dig, der har lyst til at undervise i klubbens sejlerskole. Du er enten ny instruktør med lidt eller ingen erfaring - eller du har erfaring, men endnu ikke været på uddannelse.

  Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at er i besiddelse af:

  • Førstehjælpskursus
  • Som minimum den praktiske del af Duelighedsbeviset
  • Færdigheder til og med Supergast

  Du skal være fyldt 15 år.

  Kursets indhold:

  På kurset lærer du om rammerne for dit arbejde som frivillig sejlerskoleinstruktør. Du lærer at planlægge og gennemføre undervisningen, så dine sejlere tilegner sig de nødvendige tekniske og sociale færdigheder der skal til for at sejle en båd. Samtidig får du en grundig indføring i sikkerhed til søs. Sidst er et vigtigt element i kurset at få en grundig indføring i voksenpædagogik og didaktik, så du er klædt på til at varetage undervisningen i sejlads ude i din sejlerskole. 

  Kompetencer:

  Efter Sejlerskoleinstruktør 1 kurset, vil du kunne undervise i og udarbejde undervisningsforløb til voksne i sejlads på en af landets sejlerskoler. Du vil have klarlagt din personlige undervisningsstil, fået teoretisk viden om didaktik, sociale sammensætninger, undervisningsplanlægning, gruppedynamikker og konkrete værktøjer til undervisning, samt et netværk mellem andre instruktører og sejlerskoler.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer udleveret på kurset.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen
  Bredde- og uddannelseskonsulent

  Kursusform:

  Der er er blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde og -fremlæggelser.

  Kurset afholdes over én dag.

  Varighed 8 lektioner.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Rul til toppen

  Se mere for instruktører: