Instruktørkurser

Sejlerskoleinstruktør 2

Med ”Sejlerskoleinstruktør 2” bliver du i stand til at varetage instruktion for garvede sejlerskoleelever og nye sejlerskoleinstruktører i klubbens sejlerskole.

Senest ajourført d. 6. oktober 2021

Indhold

  Ekspandér

  DS' uddannelseshus

  Sejlerskoleinstruktør 2

  Med ”Sejlerskoleinstruktør 2” bliver du i stand til at varetage instruktion for garvede sejlerskoleelever og nye sejlerskoleinstruktører i klubbens sejlerskole, herunder i færdigheder til den praktiske del af duelighedsprøven, alle beviser i diplomsejlerskolen og den daglige drift af klubbens sejlerskole.

  Formål:

  Sejlerskoleinstruktør 2 kurser er for dig som har haft minimum én sæson som sejlerskoleinstruktør i klubbens sejlerskole og som gerne vil udvikle sin viden og undervisning i sejlads. Det er til dig som skal videreudvikle sin tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning af voksne sejlere på en af landets mange sejlerskoler.

  Du kan lære at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen 

  • Supergast – Kølbåd
  • Skipper – Kølbåd

  Formålet med Sejlerskoleinstruktør 2 kurset:

  • At udvikle den enkelte instruktørs personlige praksis
  • At styrke samarbejdet mellem instruktørerne i klubberne
  • At styrke samarbejdet mellem forskellige sejlerskoler
  • At videreudvikle din personlige stil og din sejlerskole
  • At få en overbygning til Sejlerskoleinstruktør 1 kurset

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til dig, der allerede underviser i klubbens sejlerskole. Du har været på sejlerskoleinstruktør 1 kurset og har minimum undervist som sejlerskoleinstruktør på klubbens sejlerskole i én sæson.

  Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at du er i besiddelse af:

  • Førstehjælpskursus
  • Et duelighedsbevis
  • Færdigheder til og med Skipper 
  • Du skal være fyldt 18 år

  Kursets indhold:

  På kurset lærer du, hvordan du kan videreudvikle dit arbejde som frivillig sejlerskoleinstruktør. Du lærer at arbejde med din personlige stil som underviser, så dine sejlere får et skræddersyet og tilrettelagt undervisningsforløb, som vil øge de færdigheder der skal til for at sejle en båd, herunder også sikkerhed til søs. Sidst er et vigtigt element i kurset at få en overbygning på voksenpædagogik og didaktik samt en grundig indføring i coaching af sejlerskoleeleverne, så du er klædt yderligere på til at varetage undervisningen i sejlads ude i din sejlerskole. 

  Kompetencer:

  Efter Sejlerskoleinstruktør 2 kurset, vil du kunne undervise, coache i og udarbejde undervisningsforløb til garvede sejlerskoleelever i sejlads på en af landets sejlerskoler. Du vil have klarlagt og kunne videreudvikle din personlige undervisningsstil, få teoretisk viden om coaching, voksendidaktik, sociale sammensætninger til søs, videreudvikling af undervisningsplanlægning, komplekse gruppedynamikker og konkrete værktøjer til undervisning af mere garvede sejlerskoleelever samt et netværk af andre sejlerskoleinstruktører og sejlerskoler.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer udleveres på kurset

  Kursusform:

  Det er en blanding af undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser. 

  Kurset begynder med et online intromodul mandagen før den fysiske undervisningsdag. Dette onlinemodul varer 1,5 time, fra kl. 18.30 – 20.00. Link til det online modul bliver sendt via Teams til de tilmelde deltagere.

  Den fysiske undervisningsdag afholdes over én dag.

  Varighed 7 lektioner.

  Tilmelding til kurset:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Rul til toppen