Dommer

Formålet med kurset er at uddanne dommere, der kan varetage arbejdet med protester på alle niveauer, fra lokalt klubsejlads til nationale mesterskaber.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 7. december 2021

Indhold

  Ekspandér

  DS' uddannelseshus

  Hvem er du?

  Du vil gerne udbygge din viden omkring protestbehandling, så du kan lede lokale protestkomitéer og deltage i protestkomitéer ved større stævner. Da et godt regelkendskab er grundlæggende for at kunne afgøre protester, har du allerede en en god viden om kapsejladsreglerne, herunder specielt Del 2. Der vil på kurset ikke blive undervist i båd-til-båd-regler, så viden om disse regler har du allerede fra regelkurser samt egen kapsejladserfaring. 
  Formelt har du gennemgået Dansk Sejlunions Regelkursus.

  Hvad lærer du?

  Undervisningen er bygget op omkring forskellige cases med praktisk behandling af protester og anmodninger om godtgørelser i fokus. Undervisningsformen giver dig således en teoretisk viden, men også en del praktisk erfaring, der vil klæde dig på til dit kommende virke som dommer.

  Du lærer alle trin i behandlingen af en protest.

  Hvad kan du bagefter?

  Med kurset har du opnået kompetence til at deltage i og – med nogle års erfaring – lede protestkomitéer.

  Kurset er en forudsætning for senere at opnå licens som national dommer. Læs mere her.

  Yderligere information om kurset, kontakt:

  Mikael Jeremiassen, Kapsejlads
  mikael@sejlsport.dk
  8820 7017

  Kursusindhold

  • Protestbehandling, herunder procedurerne
  • Protestkomitéens beføjelser (hvilke regler arbejder vi under)
  • Fremstilling af de gode kendsgerninger
  • Korrekt afgørelse på baggrund af de fundne kendsgerninger
  • Voldgift og skønsmæssige straffe
  • Hvad rollen som dommer indebærer
  • Psykologien omkring høringen

  Kursusform

  Kurset består af blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde samt praktiske øvelser.

  Kurset er et internatkursus med fuld forplejning og overnatning på enkeltværelser.

  Tilmelding til kursus

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal.
  På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Hvis der ikke er udbudt noget Dommerkursus i kursusportalen, så udfyld denne formular, så sender vi dig information, når næste Dommerkursus udbydes.

  Rul til toppen