Licensordning

For at sikre kvaliteten ved kapsejladser i Danmark og samtidig styrke kapsejladsledernes kompetenceudvikling har Dansk Sejlunion etableret en licensordning for kapsejladsledere.

Ordningen indebærer bl.a., at kapsejladsledere til mesterskaber skal have licens som hhv. "National baneleder", "National protestbehandler" eller "National opmand".

I forbindelse med licensansøgning sendes vurderingsskemaerne til:

Følordning

Betegnelsen "føl" anvendes om en kapsejladsleder, som målrettet arbejder på at opnå licens som fx National Baneleder.

Betegnelsen "føl" refererer til, at kandidaten gennem sparring med en erfaren baneleder udbygger og dokumenterer sine kompetencer i praksis.

Som "føl" skal banelederen fungere i praksis (baneudlægning, startafvikling mv.) i direkte samarbejde med/under overvågning af en National Baneleder ved mindst tre stævner. Samarbejdet kan fx bestå i, at den erfarne baneleder illustrerer egnede baneledermetoder ved en enkelt sejlads, hvorefter "føllet" overtager ledelsen af de efterfølgende sejladser og rådgives af den erfarne baneleder.

Benyt nedenstående vurderingsskema som dokumentation for dit "føl-arbejde".

.
Rul til toppen