Bådforsikring | Rig og sejl

Skal masten af eller ej?

Alle bådejere, der vil lade masten blive stående om vinteren, bør nøje overveje fordele og ulemper ved ikke at afrigge båden. Her guider vi dig igennem de vigtigste spørgsmål.

Af: Steen Christensen, John Mast - senest ajourført d. 6. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Fordele ved at lade masten stå

  Der er to klare fordele ved ikke at afrigge båden inden vinteren, hvad enten båden kom­mer på land eller bliver i vandet. Du sparer især tid til af- og tilrigningen, og du undgår ulykker ved mastekranen.

  Jeg er ikke bange for, at lade masten stå på båden om vinteren. Du skal heller ikke bare lade båden ligge i vandet, eller tage den på land med masten, uden at forberede riggen for vinteren. Ellers risikere du unødigt slid på riggen og belast­ning af båden. Jeg foretrækker dog altid at båden bliver afrigget.

  Steen Christensen, John Mast

  Du skal lige tage toppen af trykket på vant og stag, så riggen ikke står vinteren over og belaster båden med fuld spænding. Rig­gen skal dog stå godt spændt op. Masten og riggen må aldrig kunne stå og pumpe, vibrere eller slaske i blæsevejr. Den skal derfor stå med mindst 50-75 % af, hvad båden kan tåle, at man spænder riggen op til. Det har mast og båd bedst af.

  Masten ned hvert andet år

  Det bekymrende ved at lade masten stå, er at du formentlig ikke får tjekket din mast og rig. Vi vil anbefale, at du tager masten af hvert andet år, alt efter hvor meget du sejler, og hvor meget du belaster din rig. Så kan du give hele riggen et grundigt check, og undgå fejl fra manglende vedligeholdelse. Ved at lade masten stå vinteren over vil der ske et fald i uheld ved mastekranen, men der vil komme flere skader på grund af manglende vedligeholdelse.

  Vi får fx 8-12 mindre eller større skader ind om efter­året, der er opdaget, når masten rigges af.

  Steen Christensen, John Mast

  Kravl aldrig op i riggen på land

  Du kan ganske vist gå i masten om efteråret eller foråret og tjekke riggen. Det skal ske mens båden ligger i vandet. Du må aldrig kravle op i riggen på en båd, der står på land siger. Ved at kravle op i masten kan man finde alle de mere åbenlyse fejl og slidtage på mast og rig, men man kan kun tjekke terminalerne og opdage revnedannelser ved gennemføringerne af terminalerne. Det kan for eksempel have forsikringsmæssige konsekvenser, hvis revnedannelser viser sig at være flere år gamle, den dag masten måske knækker.

  Regelmæssigt tilsyn vinteren igennem er vigtigt

  Et regelmæssigt tilsyn er meget vejrafhængigt, eksempelvis bør kraftigt snefald, hård vind og i øvrigt dårligt vejr medføre tilsyn. Derudover bør en båd som minimum tilses hver 14. dag i vinterperioden. Eftersynet bør indeholde gennemgang af bådens tilstand, herunder fortøjninger og søventiler. Det vil også være naturligt at sikre sig, at båden ikke er belastet af sne- og islag.

  Båden er sårbar på land

  Du skal også være klar over, at du belaster skroget meget hårdere i vinterstormene, når riggen bliver stående, mens båden står på land. Især fordi båden kun bliver belastet på de to plader eller bukke i læ, når det blæser. Båden ikke bliver nær så belastet af at have masten stående vinteren over, hvis båden bliver liggende i vandet. Så krænger båden og fjedrer lidt i fortøjningerne når det blæser.

  Fjern sejl og løbende rig

  Hvis du alligevel vælger at lade masten blive stående, så bør du som minimum fjerne sejl og hele den løbende rig. Ellers slider du sejl og rig helt unødvendigt. Lejerne i skivgatterne får f.eks. et skævt slid, når faldene står og bevæger sig lidt på samme sted i længere tid. Desuden slider sollyset og snavset også på tovværket, der bør vaskes hvert andet år.

  Fald og anden løbende rig kan trækkes ud af masten ved at binde, tape eller surre en tynd lidseline til enden af tovværket. Om foråret trækker man så tovværket tilbage i masten med de tynde liner.

  Hændeligt uheld eller forsømmelighed

  Det store spørgsmål er så, hvilken forsikring, der skal dække, hvis en båd med masten stående vælter på land og beskadiger nabo­bådene. Her er skadevolderen, dvs. den væltede båd, erstatningsansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Hvis skaden derimod er hændelig, så er ejeren af den væltede båd ikke erstatningsansvarlig.

  Der er således en fortolkning af, hvad der er et hændeligt uheld, og hvad der er forsøm­melighed. Dermed er der lille risiko for, at ens egen forsikring skal dække en eventuel skade, hvis båden står på land indenfor rækkevidde af en båd med masten stående.

  .
  Rul til toppen