Bådforsikring

Støt båden hvor den er stærkest - om bådstativer og bukke

Det er vigtigt at båden får den rigtig støtte, når den står i bukke eller i et bådstativ på land. Dansk Sejlunion giver dig er par gode råd med på vejen.

Båd i bukke på land
Af: Lars Olsen, Bådkonstruktør - senest ajourført d. 31. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Bådstativer og bukke

  Der findes desværre ikke en fast definition på, hvordan et bådstativ eller en vinterbuk skal være dimensioneret og udformet. Derfor er det reelt de lokale havnemyndigheder, der individuelt godkender bådens stativer eller bukke. Det er desuden vigtigt, at stativer og bukke er ret præcist tilpasset den enkelte båd. Moderne fladbundede, brede både skal for eksempel ikke afstives på samme måde som slanke både med rund bund.

  Generelt står de fleste både bedst i et stativ med en sammenhængende ramme

  Lars Olsen, bådkonstruktør

  Gængse bådstativer

  Et bådstativ som dette kan indstilles ret præcist til den enkelte båd, og man bør altid udnytte denne mu­lighed og indstille stativet, så det støtter båden, hvor den er stærkest i skroget.

  Bukke kan også være udmærkede, men de er for eksempel mere sårbare, hvis grunden kan synke under dem, mens en ramme bærer over en større flade. Bukke skal som udgangspunkt være bundet sammen parvis, og det skal være oppe i den øverste del af bukkene. Hvis man binder dem sammen forneden, så er der større risiko for, at de kan vælte udad, hvis båden kommer til at stå uroligt i stormvejr. Støttebenene på bådstativer bør også bindes sammen foroven som en ekstra sikkerhed. Det er også vigtigt, at bukke ikke er klodset op. De eneste klodser man må bruge her, er en kile til at give bukken, eller pladerne på bådstativet, større anlægsflade på bådens skrog.

  Så bredt som muligt

  Bådstativet skal være så bredt som muligt, indenfor den plads du kan få på havnen. Støtterne bør aldrig stå lodret, med mindre støtterne er meget solidt forankrede til rammen, men skal helst stå med en vinkel på 10-15 grader ind mod skroget. Det mindsker også aflastning af bådens vægt på støtterne. Bukke må heller aldrig have lodrette ben, men skal være kileformede på hver led.

  Tyngdepunktet midt i stativet

  Når båden sættes på stativet, skal dens tyngdepunkt ramme midt i stativet, for så står båden mest sikkert. Når båden kommer på land med masten stående, så skal du være opmærksom på, at tyngdepunktet kan være længere fremme end i afrigget tilstand - det er vigtigt! 

  Dette er et fast, svejset stativ, hvor de agterste støtter passer fint, mens de forreste støtter primært afstiver båden sidevers. De burde have peget mere skråt ind på båden. Nu hviler båden rigeligt på især forkanten af kølen. Der mangler også diagonale afstivning på dette stativ.

  Støt helst ved skottene

  Det store spørgsmål er så, hvor stativets støtter, eller bukkene skal støtte skroget. Nogle både har markeringer på fribordet, hvor du bedst placerer løftestrapperne, når båden skal tages på land med kran. Det er de samme områder, typisk ved skotter eller langsgående afstivninger, hvor man bedst kan støtte båden i stativet eller med bukkene. Stativ og bukke bør helst også stilles i en vinkel, så hovedparten af belastningen fra båden går så lige ned gen­nem støtten som muligt. Nogle både kan støtte solidt på kølen, men der findes også både, der er for svage i bund­konstruktionen til, at bådens vægt kan hvile på kølen. På sådanne både skal kølen støttes så præcist, at den ikke trykker bunden op, mens båden står på land.

  Kig altid grundigt på området, hvor båden bliver støttet af stativet. Hvis bunden buler bare lidt indad, så er det en klar indikation af, at støtten presser for hårdt, eller at den støtter det forkerte sted

  Lars Olsen, bådkonstruktør

  Tøm båden

  Dansk Sejlunion anbefaler at tømme båden for løst inventar om vinteren, uanset om båden er til vands eller lands, da dette vil begrænse tyveri

  Kig i bådens manual

  I dag kommer båden med en manual, hvor der ofte står, hvor båden skal løftes ved optagning, og hvor den skal sættes i stativet. Den manual bør også bruges af vognmanden, der tager båden op eller kører med den.

  Mange nyere både er fladbundede og har kølen langt fremme, og her kan det gå rigtig galt, hvis båden står og vipper lidt, mens kranvognen kører på en lidt ujævn vej. Anbefaling er derfor: Husk at kigge i manualen. Husk også at tjekke bådens forsikringspapirer for specielle klausuler om landtransport på vogn, stativ og bukke.

  .
  Rul til toppen