For alle fritidsskibe, der er bragt på markedet siden juni 1998, er det et krav, at de skal være CE-mærkede som bevis på, at de opfylder en række krav med hensyn til materialedimensioner og udrustning. Tilsvarende findes i dag CE-regler på de fleste tekniske produkter, hvor man også kan se CE-mærket.

Hvad er CE-mærkning

Reglerne om CE-mærkning er indført for at forsøge at få nogle ensartede standarder i hele EU omkring dimensionering og sikkerhed, alt efter hvilken type sejlads bådene er bygget til. Hvordan skal f.eks. et glasfiberlaminat bygges op i en konkret båd, hvis den skal anvendes på søer og floder, eller på alle verdenshave.

Omkring sikkerhedsudrustning fastsætter CE-reglerne blandt meget andet, hvilket ildslukningsudstyr der skal være, hvor og hvor store luger, der skal være, så personer kan komme ud f.eks. ved kæntring eller brand. Også el- og motoranlæg skal leve op til specifikke krav.

CE-mærkningen gælder også for fartøjer, som importeres fra lande uden for EU, uanset om denne import foretages af forhandlere eller af privatpersoner, og den omfatter såvel nye som brugte både. Reglerne giver meget få undtagelser, som for eksempel veteranbåde og både, der ejes af en EU-borger og hjemtages efter at have været brugt til chartervirksomhed uden for EU.

Det er vigtigt at kontrollere, om CE-mærkningen er i orden på en båd, der er bygget efter 16. juni 1998, for hvis den mangler, er båden ulovligt på markedet, og det kan blive vanskeligt at sælge båden igen. Desuden kan der opstå problemer med at få udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet, hvis der sker skade på en båd, som burde være CE-mærket, men ikke er det og ikke opfylder kravene. Langt de fleste værfter inden for EU har dog styr på CE-reglerne.

Det er strafbart, at bringe en båd ind på det danske marked (eller i et andet EU land), hvis ikke den er CE-mærket. Og det er naturligvis en skærpende omstændighed at sælge den eller forsøge på det.

Båden CPR-nummer

Ud over at CE-reglerne forsøger at sætte nogle minimumskrav til værfterne til gavn for alle os sejlere, så er der også en anden god ting ved reglerne. Det skal nemlig stå på dem, hvem der har bygget dem og hvornår.

Det er altså ikke længere så nemt snyde med alderen og lade brugte både blive nyere og nyere, for hver gang de handles! På højre side af hækken skal der være påført en 14-cifret kode, Craft Identification Number, eller CIN.

Den kunne se sådan ud: FR-IRI234BKH101

FR betyder Frankrig.
IRI er Jeanneau-værftet.
234BK er væftets egen kode. Skal bestå af 5 tal eller bogstaver.
H1 betyder, at skibet er bygget i august 2001 (A= januar, B=februar osv).
01 betyder, at skibet er en 2001-model. Den samme kode skal stå et andet sted i båden.

CE-mærkning

Ønsker du mere information om CE-mærkning kan du se mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside. 

Klik på linket her for at komme til Søfartsstyrelsen hjemmeside

Import af brugte både

De største problemer ses, når der importeres brugte både fra et ikke-EU-land. For eksempel USA.

Amerikanske bådværfter og CE mærkning

De store værfter der ovre, som sælger mange både til EU, har generelt ikke problemer med opfyldelse af vores krav, når bådene er bygget med eksport til EU for øje. Men når både, der er bygget til for eksempel det amerikanske hjemmemarked, bliver videresolgt til EU, så er der ofte mange problemer. Det er i princippet muligt at få eftercertificeret en importeret båd, men er den blot nogle få år gammel, kan det blive en dyr affære at få foretaget de nødvendige ombygninger. Vælger du trods alt at købe et fartøj, der er importeret til EU som brugt, og som ikke er CE-certificeret endnu, så forvis dig om, hvem der har importeret det, og at denne har økonomisk styrke til at udbedre eventuelle mangler ved ”CE-tilpasningen”, hvis det senere viser sig, at ikke alt var i orden.

Hvad skal man se efter?

Som køber bør man tjekke, at båden er forsynet med et skilt – typisk i cockpittet – som bekræfter, at båden er CE-godkendt. Og så skal man have udleveret overensstemmelseserklæringen på det konkrete fartøj (Certificate of Conformity) sammen med den skriftlige brugsanvisning. Dette gælder alle både, der er bragt på markedet i EU efter 16. juni 1998. - nye som brugte.

.
Rul til toppen

Se også: