Indhold

  Ekspandér

  Hvad er din pris?

  Om First

  First er specialister i bådforsikringer og har i mange år leveret bådforsikringer til danske bådejere.

  Kommer du ud for en skade, kan du være sikker på, at den bliver behandlet af en person med mange års sejlererfaring.

  First tilbyder også familiens øvrige forsikringer i en Dansk Sejlunion Fordelspakke

  Hvornår er motorbåden er speedbåd?

  Dansk Sejlunion bådforsikring giver...

  • Bådforsikring til klubmedlemmer
  • Bådforsikring tilpasset dine behov
  • Rådgivning ved skade

  Hvorfor vælge bådforsikring fra os?

  • Dansk Sejlunion sikrer god service
  • Muligheden for at forme din forsikring til dit behov
  • Professionel rådgivning giver dig den rigtige forsikring

  Priser på ansvarsforsikring

  * Bemærk: Oprettelsesgebyr 1. år på 50,-

  Bådtype Årlig præmie*
  Jolle, kun sejl 200,-
  Jolle, med motor 250,-
  Sejlbåd u/ 8 meter 250,-
  Sejlbåd fra 8 til 15 meter 350,-
  Sejlbåd o/ 15 meter fastsættes individuelt
  Motorbåd max. fart u/ 18 knob 350,-
  Motorbåd max. fart u/ 36 knob 450,-
  Motorbåd max. fart u/ 50 knob 650,-
  Motorbåd max. fart o/ 50 knob fastsættes individuelt

  Dansk Sejlunion og First

  En uafhængig forsikringsrådgiver og Dansk Sejlunion hjælper dig med forsikring af din båd

  Dansk Sejlunion bådforsikring bygger på erkendelsen af at sejlere er forskellige og har forskellige behov. Derfor har vi indgået samarbejde med FIRST, som giver mulighed for individuel tilpasning af forsikringen. FIRST kender til sejlernes verden og har dermed mulighed for at give en god service i skadessituationen.

  En del af pakken er en professionel forsikringsmægler, der hjælper hvis du har brug for at få uddybet forsikringsbetingelser før du tager valget. Har du brug for støtte vedrørende administrative forhold i skadessituationen eller vil du have en uvildig vurdering af skadesbehandlingen, er mægler ligeledes klar med generel uvildigrådgivning til dig, som benytter Dansk Sejlunions forsikringstilbud.

  Dansk Sejlunion følger nøje op på aftaler med mægler og forsikringsselskaber for at sikre en god service og for sammen med vores samarbejdspartnere at skabe bedre dækning eller nye tilbud, som er til glæde for sejlerne.

  Ansvarsforsikring
  Dit medlemsskab af en klub organiseret under Dansk Sejlunion giver dig adgang til Danmarks måske billigste ansvarsforsikring. Fællesskabet i Dansk Sejlunion giver os mulighed for at deltage i en kollektiv ansvarsforsikring til en fordelagtig pris.

  Som sejler kan du vælge om du vil være forsikret. Vælger du at forsikre er ansvarsforsikringen det første valg, dernæst kommer kaskoforsikringen, som sikre dine egne værdier.

  Dansk Sejlunion ønsker ikke at formidle kaskoforsikringer uden at sejleren er ansvarsforsikret. Læs mere om ansvarsforsikring til søs.

  Præmien

  Dansk Sejlunion og mægler forhandler en super skarp præmie hos forsikringsselskabet. Det kan vi, fordi vi overtager nogle af forsikringsselskabets udgifter og fordi vi er mange i Dansk Sejlunions fællesskab.

  Hvad er dit behov?

  Når du tegner forsikring skal du være opmærksom på om der er overensstemmelse mellem det du har behov for og det forsikringen tilbyder.

  Hvis du altid tager båden på land for vinteren er der ikke grund til at have en forsikring, som dækker sejlads og henliggen i havn hele året. På samme måde bør man vurdere, om man har behov for et udvidet sejladsområde eller andre specialiteter, som lyder positive.

  Ofte vil du som forsikringskunde betale for disse ekstra dækning i den tilbudte forsikringspakke.

  Hvornår kan jeg skifte forsikring?

  Alt efter hvor du er forsikret, tilbydes forskellige muligheder for opsigelse af din nuværende forsikring.
  Mulighederne kan være:

  • Opsigelse kan kun ske til hovedforfaldsdato.
  • Opsigelse kan ske med 14 dages varsel (måske specielle regler for det første år)
  • Opsigelse kan også ske med 14 dages varsel efter skadessag er afsluttet.

  Hvordan dit forsikringsselskab forholder sig skal du læse i forsikringsbetingelserne.

  Tegner du ny forsikring gennem Dansk Sejlunion vil FIRST tilbyde at tage sig af opsigelsen af den gamle forsikring.

  Ansvarsforsikring

  Det er ikke obligatorisk at have en ansvarsforsikring på båden. Dansk Sejlunion er meget tydelig, man bør have en ansvarsforsikring, så man ved uheld hvor man gennem sine handlinger har pådraget sig et ansvar også er i stand til at honorere det krav som bliver rejst, uden at man går personligt konkurs eller skal gennem en opslidende retssag.

  Benytter du din båd til kapsejlads er det ofte et krav at båden har en ansvarsforsikring og i mange tilfælde stilles der krav om specielle erstatningssummer. Kravene vil altid indgå i indbydelsen til kapsejladsen.

  Objektivt- og culpa ansvar
  Der er forskel på den dækning bilen og bådens ansvarsforsikring yder. Bilens ansvarsforsikring er obligatoriske og dækker efter princippet om objektivt ansvar. Objektivt ansvar betyder at forsikringen dækker skader, som forvoldes, uden at skadevolderen har optrådt forsætligt eller uagtsomt.

  Bådens ansvarsforsikring er frivillig og dækker derfor efter almindelige regler om, at der skal være en ejer, som kan gøres ansvarlig. Lovgrundlaget er Sølovens § 161 og 162, hvoraf det fremgår, at der er tale om culpa ansvar, hvilket vil sige, at man skal have optrådt ansvarspådragende for at blive gjort ansvarlig.

  Desværre kan der nævnes mange situationer i havnene og på vinterpladser, hvor det kan være svært at placere et ansvar. Kan en sejler ikke bebrejdes noget, kan han ikke blive ansvarlig og handlingen betegnes som hændelig. Du kan derfor opleve at båden bliver skadet uden at ”skadevolder” skal betale for skaden.

  Link til forsikringsbetingelserne kan findes her.

  Kaskoforsikring

  Fast takseret forsikringssum eller dagspriserstatning
  Bådforsikringen kan tegnes med fast takseret forsikringssum eller med erstatning til dagsprisværdi. Dansk Sejlunion Bådforsikring tilbyder kun fast takseret forsikringssum.

  Indhent forsikringstilbud

  Indhent forsikringstilbud her

  Fordelen ved fast takseret forsikringssum er at man ved en partiel skade på båden uden vrøvl får omkostninger til reparation og genanskaffelse dækket af forsikringen. Der sker altså ikke en afskrivning af værdien på den skadede genstand. Man kan tale om, at man får nyt for gammelt.

  Mange forsikringer arbejder med erstatning til dagspris. Det betyder at ved partielle skader får erstattet den skadede genstand til en nedskrevet værdi. Reglerne for afskrivning er altid indskrevet i forsikringspolicen. Det betyder at du selv skal til lommerne for at genanskaffe den skadede genstand.

  Forsikringer i forsikringen
  I mange kaskoforsikringer er der tilknyttet andre forsikringer. Der vil ofte være tale om bådulykkesforsikringer og retshjælpsforsikring. Da disse forsikringer ikke er gratis, mener Dansk Sejlunion, at du selv skal tage stilling til valget af disse forsikringer.

  Skat på kaskoforsikringen
  Bådens kaskoforsikringer har siden 1. januar 2013 været pålagt en skat svarende til 1% af bådens forsikringssum.

  Denne skat skal opkræves af alle forsikringsselskaber, som tilbyder forsikring i Danmark. Forsikrer man sin båd i et udenlandsk selskab, er man peronlig ansvarlig for at indbetale skatten til de danske skatte myndigheder.

  .
  Rul til toppen

  Læs mere om bådforsikring