Indhold

  Ekspandér

  Købskontrakt

  Vigtigt

  Dansk Sejlunion er blevet opmærksomme på at Købskontraktens Paragraf 11 og 12 ikke længere er tidssvarende. Vi arbejder på sagen og der vil snart være en opdateret version tilgængelig.

  Uanset om du står foran at skulle købe eller sælge en båd, er det vigtigt, at du er grundig, når du indgår aftalen, og at du får skrevet aftalens vilkår ned. Bech-Bruun Advokatfirma har udarbejdet en kontrakt, som du kan tage udgangspunkt i ved køb eller salg af brugt båd.

  Køb eller salg af en båd er for begge involverede parter en stor sag og skal helst ende med, at begge parter er tilfredse. Et godt grundlag for en god handel er en klar aftale, som gerne er nedskrevet. Mundtlige aftaler er bindende, men det kan være svært senere at huske eller bevise, hvad der mundligt blev aftalt. Dansk Sejlunion råder derfor til, at man benytter en skriftlig aftale som grundlag for en god handel.

  Dansk Sejlunion har i samarbejde med Bech-Bruun Advokatfirma udarbejdet et udkast til en kontrakt, som Dansk Sejlunions medlemmer kan benytte ved handel med brugt båd. Kontrakten regulerer bl.a. de punkter, som ofte fører til strid i forbindelse med en bådhandel.

  Hverken Bech-Bruun Advokatfirma eller Dansk Sejlunion påtager sig ansvar i forbindelse med fejl eller uhensigtsmæssigheder ved anvendelse af kontrakten, og brugeren accepterer herigennem, at hverken Dansk Sejlunion eller Bech-Bruun Advokatfirma kan drages til ansvar i forbindelse med eventuelle opståede problemer eller tvister parterne imellem.

  Kontrakten kan benyttes af både køber og sælger og kan hentes her

  Bådfællesskabskontrakt

  Mange familier og venner køber i dag båd i fællesskab. Det kan være en god løsning, hvis man ikke har behov for at benytte båden hele sæsonen og i stedet ønsker at dele båden med en anden familie.

  At købe båd sammen kan også være praktisk, hvis man gerne vil sejle flere familier sammen på en turbåd, eller hvis man ønsker at gøre det økonomisk mere overkommeligt at deltage i fx kapsejlads.

  Aftal vilkårene på forhånd

  For at undgå skår i familie- eller venneforhold er det vigtigt at få aftalt så meget som muligt på forhånd. Det handler naturligvis om selve købet, hvor det kan tænkes, at den ene part umiddelbart har sin del af købesummen klar, mens den anden part skal ud og låne, måske endda med sikkerhed i det fælles skib. Men det er også vigtigt at tage stilling til bl.a.:

  • Hvad båden skal bruges til?
  • Hvem sejler hvornår? I ferier og resten af sæsonen.
  • Hvordan besluttes udgifter til f.eks. nye instrumenter, motorrenovering, nye sejl eller andet?
  • Hvis er bådpladsen?
  • Hvem forårsklargør, og hvem rigger af og vinterkonserverer om efteråret?
  • Hvordan kommer man ud af fællesskabet?
  • Hvordan fastsættes prisen, og hvor langt varsel skal der gives?

  Skriv aftalen ned

  Inden bådkøbet er det vigtigt, at skrive aftalen ned i en samejekontrakt. Den vil gøre det nemmere at huske aftalen senere hen, og den vil kunne afklare eventuelle uoverensstemmelser.

  Dansk Sejlunion har siden år 2000 udgivet en kontrakt, som har været til gavn for mange fællesejer. Både som inspirationskilde til at få drøftet forskellige forhold, og som et oplæg til at få sat resultatet af drøftelserne på papir.

  Dansk Sejlunion stiller denne kontrakt til rådighed for kommende fællesejere, men kan naturligvis ikke påtage sig ansvaret, juridisk eller moralsk, for forløbet af det fælles projekt.

  Reparationsaftale

  Stridigheder mellem bådejer og reparatør om pris og andre aftaler om den udførte reparation af båden kan løses på forhånd med denne aftale.

  Dansk Sejlunion har i samarbejde med Bech-Bruun Advokatfirma udarbejdet en aftaleformular, som sikrer, at man får nedfældet de væsentlige elementer i den aftale man som bådejer indgår med reparatøren.

  Det er vores erfaring at skriftlige aftaler sikre, at man får den varer som ønskes og at varen leveres til den aftalte tid. Når en båd sendes til reparation indgår man samtidig en række aftaler om fx vinteropbevaring, opbevaring af mast, vinterkonservering etc. I aftalen er der gjort plads til at disse aftaler også bliver nedskrevet.

  .
  Rul til toppen

  Se også: