Regler for promillegrænse til søs

Den 1. april 2006 trådte der nye regler i kraft om en fast promillegrænse til søs. Loven har konsekvenser for førere og besætninger på skibe over 15 meter, planende speedbåde samt vandscootere og lignende.

For ovenstående gruppe gælder en promillegrænse på 0,50 promille.

For alle andre gælder forsat et generelt forbud mod sejlads, hvis man er påvirket i sådan en grad, at man ikke kan føre fartøjet på fuld betryggende vis.

Reglerne omfatter naturligvis fartøjets fører, men også personer, som har væsentlig betydning for sikkerheden ombord. Reglerne gælder ikke, når skibet ligger fortøjret i havn eller på sikker ankerplads.

Politiet har bemyndigelse til at kontrollere overholdelsen af reglerne.

Straffene for spiritussejlads bliver lagt på linie med de straffe, som gælder for spirituskørsel. Det vil sige, at bliver man stoppet med en proille på 1,00, vil bøden være en måned nettoløn.

Læs bekendtgørelsens her: Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven

.
Rul til toppen

Se også: