Sikkerhed

Guide til nødblus

Nødblus er essentielt sikkerhedsudstyr. Men hvilke skal du vælge? Hvad betyder farverne og hvad stiller du op med for gamle blus? Det svarer vi på i denne artikel.

Nødsignal røgsignal
Af: Morten Kjems - senest ajourført d. 20. juni 2023

Indhold

  Ekspandér

  Lovgivning og anbefalinger

  Pyrotekniske nødblus (dem der brænder) er omfattet den almindelige lovgivning om fyrværkeri.

  Der er ikke noget lovkrav om, at der skal være nødblus ombord i fritidsfartøjer, men Søsportens Sikkerhedsråd og Dansk Sejlunion anbefaler, at alle bådejere udstyrer båden med de anbefalede nødblus. Flere længere kapsejladser stiller også krav om, at nødblus forefindes ombord.

  Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler endvidere at nødblussene er typegodkendt. Det vil i praksis sige at de er CE mærkede eller SOLAS-godkendt.

  Hvad betyder farverne?

  Opmærksomhedssignaler

  Opmærksomhedssignaler bruger farverne hvid og grøn. Opmærksomhedssignaler benyttes, når der ikke er en egentlig nødsituation, men du blot ønsker at gøre opmærksom på din tilstedeværelse. Det kan være, hvis der er kollisionskurs med et andet skib, der ikke svarer på radioen eller i andre situationer, hvor du vil sikre dig, at andre har set dig.

  Opmærksomhedssignaler benyttes også i redningsaktioner, hvor man ønsker at lyse et område op. I den situation kan en kraftigt lysende hvid faldskærmsraket, oplyse et område, man vil afsøge.

  Nødsignaler

  Nødsignaler benytter farverne orange og rød. Den orange farve benyttes ved røgsignaler i dagslys. Den røde farve benyttes til håndblus og raketter. Nødblus benyttes kun i nødssituationer, hvor der ønskes hjælp hurtigst muligt.

  Hvilke typer nødblus findes der?

  Nødsignal nødraket

  Nødraketter

  • Et raketnødsignal, der affyres lodret, kommer op i ca. 300 meters højde.
  • Synligheden er meget bedre end håndblus og røgbomber. Op til 10 sømil om dagen og 40 sømil om natten.
  • Kan benyttes både om dagen og om natten.
  • Brænder kraftigere end håndblus.
  • Brænder i kortere tid end håndblus.
  • Giver opmærksomhed i et stort område.
  Nødsignal håndblus

  Håndblus

  • Brænder med et kraftigt rødt lys.
  • Kan benyttes både om dagen og om natten.
  • Skal holdes med vinden.
  • De bliver meget varme! En handske eller en våd klud kan isolere hånden fra varmen.
  • Er synlige i et begrænset område

  Foto: Neptun Sejlklub

  Nødsignal røgsignal

  Røgsignaler

  • Afgiver kraftig orange røg.
  • Kun synlige om dagen.
  • Er meget synlige fra luften og er optimale som markering for en redningshelikopter.
  • Findes i typerne håndholdt og som en 'røgbombe' til at smide i vandet.
  • Synlighed op til 1,4 sømil.
  • Giver opmærksomhed i et begrænset område.

  Anbefalede typer og antal

  Du kan nøjes med færre nødsignaler, når du sejler kystnært og bør have et større arsenal, når du sejler på åbent hav.

  Farvand Nødsignaler
  Sejlads under land

  2 røde håndblus
  2 orange røgblus

  Kystsejlads

  2 røde nødraketter
  2 røde håndblus
  2 orange røgblus

  Sejlads på åbent hav

  4 røde nødraketter
  4 røde håndblus
  2 orange røgblus

  Opbevaring af nødblus

  Nødblus skal opbevares tørt og væk fra varme og ild. Den optimale opbevaring er i en vandtæt taske, der er placeret så den er nem at komme til i en nødsituation. Mange marinebutikker sælger en såkaldt 'grap bag', som er vandtæt og kommer med de anbefalede nødblus.

  Hvis du selv tilføjer flasker med vand og nogle chokoladebarer med højt energiindhold, så har en god lille nødtaske, hvis ulykken sker.

  Bortskaffelse af nødblus

  Nødblus har en holdbarhed på 2-5 år. Holdbarhedsdatoen er trykt på blusset. Når nødblus har overskredet holdbarhedsdatoen, skal de afleveres på en miljøstation, som farligt affald. Personalet vil så bortskaffe dem på bedste vis. Gamle nødblus kan være defekte og må ikke skydes af - heller ikke nytårsaften.

  Kan jeg afprøve mine nødblus?

  At have erfaring med at håndtere nødblus, før en ulykke indfinder sig, er en god ide. Du kan ansøge de lokale brandmyndigheder om lov til at testaffyre nødblus. Hvis du får tilladelse, skal du også underrette Værnsfælles Kommando. Det er det tidligere SOK. Værnsfælles Kommandoen koordinerer redningsindsatser og skal kende til testaffyringer, så de ikke sætter en redningsaktion i gang, når de modtager en rapport om et observeret nødblus.

  Det er oplagt lave en testaffyringsdag som et fælles arrangement i sejlklubben.

  Affyring af nødblus uden årsag eller tilladelse, kan medføre bødestraf.

   

  .
  Rul til toppen