Under vandlinjen | Forårsklargøring

Sådan fjerner du gammel bundmaling

Her får du en række praktiske tips til, hvordan du gør klar til ny bundmaling og fjerner den gamle.

fjerne gammel bundmaling
Af: Joakim Rechnitzer - senest ajourført d. 24. marts 2021

Indhold

  Ekspandér

  Gør båden klar til ny bundmaling

  En båd uden begroning handler ikke bare om at smøre den rigtige bundmaling på bunden. Det handler om gode forberedelser og ikke mindst om at beskytte miljøet mest muligt.

  Forårets klargøring af båden starter allerede måneder forinden, når båden tages på land efter sæsonen. Med en god efterårsvask af bunden for at fjerne begroning som slim og algevækst sparer du som bådejer en masse tid, når du senere tager fat på forårsklargøringen.

  Fjernes begroningen ikke med det samme, vil den tørre ind og i værste tilfælde skulle fjernes manuelt med værktøj.

  Miljøhensyn spiller en nøglerolle i hele processen. Det gælder allerede fra det øjeblik, hvor du afvasker bunden. Her fjernes rester af bundmaling, blandt andet kobber som kan skade miljøet – om end forureningen her er relativ lille. Kun mellem halvanden og syv promille af den kobbermængde, man årligt smører på bådene, bliver vasket af, og heraf lægger 99 procent af det afvaskede kobber sig i vaskevandets bundfald bestående af malingsflager og begroning.

  Det kan derfor godt betale sig for miljøet at opsamle bundfaldet og bortskaffe det. Spørg på havnen, om der er lavet et specielt område til afvaskning, hvor spildevandet opsamles, alternativt læg en presenning under båden, så materialet bliver lettere at opsamle. Fej det sammen, og aflever det i havnens miljøcontainer.

  Når bunden er afvasket, er det en god ide at kontrollere bundmalingens tilstand, inden båden pakkes væk for vinteren. Der kan være flere gode grunde til at fjerne bundmalingen helt eller delvist, inden et nyt lag påføres. Blandt andet, hvis bunden er plaget af osmose eller kølen af rust. Det vigtigste argument er dog at få 'ryddet op' i de ofte mange lag af gammel og forskelligartet maling, der er påført gennem årene.

  Årsager til at fjerne gammel bundmaling

  For mange lag gammel maling

  Når lagene af maling bliver for mange skaller malingen af.

  Flere lag maling vil nemt betyde, at overfladen krakelerer og skaller af. Påføres der ny maling på en dårlig vedligeholdt bund, er der stor risiko for, at malingen får svært ved at hæfte ordentligt – med spild af god bundmaling og unødig miljøbelastning til følge.

  De fleste malingssystemer på markedet i dag – med eller uden biocider som kobber – er selvpolerende, således at overfladen hele tiden har friske, aktive stoffer, der bekæmper begroning. Selvpoleringen betyder, at du med jævne mellemrum skal påføre ny maling, typisk en gang om året. Ikke al maling poleres af på én sæson. Der vil altid være et lille overskud tilbage til at sikre den begroningshindrende effekt.

  Efter en årrække er der opbygget mange lag af tilbagesiddende, ikke-afpoleret maling. På et tidspunkt bliver laget så tykt, at det begynder at skalle af, og det vil være nødvendigt at rense al malingen af ned til primeren. Nu kan du sikre tilstrækkelig vedhæftningsevne og male på ny. Intervallet mellem fuldstændige afrensninger er i størrelsesorden 5-15 år for selvpolerende bundmalinger. Med hårde bundmalinger, der ikke poleres af, lyder anbefalingen at slibe bunden hvert eller hvert andet år.

  Skift til nye malingssystemer

  Hvis du skifter fra ét bundmalingssystem til et andet, kan det nye system ofte have problemer med at binde på det eksisterende. Typisk sker det, når du skifter mellem forskellige fabrikater eller forskellige malingsteknologier – eksempelvis fra polerende maling til epoxymaling eller fra kobberbaseret til teflonbaseret maling. Mange nye og mindre miljøskadelige malinger vil ligeledes ikke kunne binde på traditionelle malinger eller omvendt. Det vil fx være svært at få noget til at binde på et malingssystem med en glat overflade som silikone.

  Glasfiberpest (osmose)

  Mange, især ældre, både lider af glasfiberpest – en 'sygdom' i glasfiberen, der blandt andet viser sig i form af små blærer, kaldet osmoseblærer eller bare osmose. Har din båd glasfiberpest, skal der foretages en fuldstændig afrensning. Ikke bare af malingen, men også af den primer og gelcoat, der beskytter båd/glasfiber mod vandindtrængning.

  Rust i køl eller skrog

  Rust på båd køl

  Rust på kølen er et kendt problem for mange bådejere.

  Rust er årsag til mange fuldstændige afrensninger. Enten når der er rustdannelser på kølen eller på skroget for stålbådes vedkommende. I disse tilfælde afrenses al bundmaling, primer og eventuelt antikorrosion. Stålet blotlægges, således at rusten kan fjernes og behandles.

  Fjern bundmaling korrekt

  Er du i den situation, at du skal slibe eller helt fjerne den gamle bundmaling, skal dette gøres med det rette værktøj. Dels for at skåne helbred og miljø, dels for at minimere arbejdstiden.

  Vigtigst af alt er, at malingsafskrab og slibestøv skal opsamles. Det opnår du mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en professionel støvsuger. I det hele taget bør du kun fjerne og slibe bundmaling med brug af havnens udstyr eller udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger.
  Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoathøvl, m.v.) må kun anvendes, når det er koblet til en støvsuger. Kemikalier og vådslibning bør du helt undgå.

  Grovafrensning

  Skrabejern med støvsuger

  Et skrabejern der kan tilkobles en støvsuger.

  Hvis du fjerner al maling ind til primeren anbefales det, at du anvender et specielt vakuumskrabejern, der i forhold til slibemaskiner er hurtigere og mere effektivt. Jernet kobles til en støvsuger og spildprocenten er meget lav. Brugen af vakuumskrabejern kræver efterbehandling med slibemaskine, for at bunden bliver helt jævn.

  Finslibning og efterbehandling

  Til finslibning og til efterbehandling (bl.a. efter brug af vakuumskrabejernet) anbefales en professionel excentersliber tilkoblet en støvsuger.

  Klargøring til bundmaling

  Finslibning med excentersliber efter grovafrensning

  Totalafrensning

  Har du konstateret glasfiberpest/osmose (små blærer i glasfiberen), er det nødvendigt at fjerne både maling, primer og gelcoat. Til dette formål anbefales en speciel høvl (Gel Planer), der kobles til støvsugeren.

  Gel Planer høvl til fjernelse af bundmaling

  Gel planeren er et effektivt værktøj.

  Gel Planer’en er effektiv. Den efterlader en rimeligt pæn og plan overflade, som dog skal efterbehandles med en let sandsvirpning med vandinjektion for at slå eventuelle dybereliggende osmoseblærer i stykker. Det er en kostbar maskine, så det er mest hensigtsmæssigt at leje den efter behov. En fordel ved behandling med høvl og svirpning er, at spartelarbejdet bagefter er relativt begrænset.

  Sandblæsning/-svirpning (helst med vandinjektion) kan også anvendes til hele behandlingen, men støv og sand vil i så fald indeholde kobber og skal opsamles og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Det er samtidig en metode, som du i god tid forinden skal anmelde til kommunen. Det handler om, at kommunen skal have mulighed for at rådgive om (eller stille krav til), hvordan du skal udføre sandblæsningen – og hvordan du håndterer det afrensede materiale.

  Ved sandblæsning bør du altid pakke båden ind i et telt for at undgå støvspredning. Arbejdet udføres normalt af en fagmand, men du kan også leje udstyr og selv kaste dig over opgaven. En bund, der er renset helt ned til glasfiberen, skal ”bygges” op igen. Først med gelcoat, der spartles på og efterslibes, herefter primer og til sidst bundmaling.

  Lån eller lej rigtigt værktøj

  Mange havne og klubber har investeret i professionelt værktøj til korrekt fjernelse af bundmaling. Forhør dig dér, hvor du har båden stående på land. Alternativt kontakt den lokale marineforhandler for at høre, om de udlejer værktøjet.

  Vælg der rigtige værktøj

  En gør-det-selv-type må aldrig gå ned på værktøj! Dette er ment helt alvorligt, for med det forkerte værktøj gør du mere skade end gavn – både på miljø, på dit materiel og frem for alt dig selv! Desuden tager alting bare meget længere tid uden det rigtige værktøj, så de få timers forberedelse samt lidt flere materialeudgifter tjener sig hurtigt hjem.

  Lad husets støvsuger blive hjemme

  Når du arbejder med giftigt bundmaling, er det vigtigste, at værktøjet kan tilsluttes en støvsuger. Det kan være fristende at koble en almindelig husholdningsstøvsuger til afrensningsudstyret, men dette må absolut frarådes. Der er flere problemer ved at anvende almindelige støvsugere:

  • Filtreringsgraden er for dårlig. En stor del af de afrensede partikler passerer lige gennem støvsugeren og ud i luften, hvor de kan indåndes.
  • Poserne er for små. Der fjernes omkring 10 kg materiale fra en 30 fods sejlbåd, hvilket vil svarer til 20-25 alm. støvsugerposer.
  • Sugekraften er for lav. Støvet fjernes ikke tilfredsstillende. Det betyder dels, at man vil stå indhyllet i støv under arbejdet, dels at støvet nemt vil brænde fast i sandpapiret.
  • Manglende stikkontakt til el-værktøj på støvsugeren.
  • Støvsugeren bliver let ødelagt ved den direkte køling med sugeluften – og brænder sammen.

  Benyt i stedet professionelle støvsugere. De har store poser og godkendte filtre til sundhedsfarligt støv.

  Selvom støvopsamlingen på det professionelle udstyr er så effektiv, at man i princippet ikke behøver støvmaske, anbefales det alligevel at bruge maske under afrensningsarbejdet.

  Excentersliber

  Excentersliberen er den mest anvendelige til slibning af bundmaling i forhold til øvrige typer af slibemaskiner. Sammenlignet med en rystepudser klarer excentersliberen bedre de krumme flader, og i forhold til en rotationssliber efterlader den en pænere overflade.

  Excentersliber

  Excentersliber i aktion.

  Kvaliteten af excentersliberen afgøres af motorkraften samt antallet af huller i slibesålen. Antallet af huller er afgørende for det luftflow, der er hen over slibeskiven og har betydning for, hvor let malingen brænder sig fast i sliberondellen. En excentersliber med mange huller har desuden en bedre indsugning af sundhedsskadelige partikler. Når du skal vælge sliberondel, kan det godt betale sig at gå efter kvalitet og dermed også en lidt dyrere rondel – de holder længere og giver et bedre resultat. Husk, at sliberondeller med fastbrændt bundmaling skal behandles som kemisk affald og ikke bare smides i havnens almindelige skraldespand.

  Pas på miljøet og dig selv

  • Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen.
  • Tilslut afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoathøvl, m.v.) til en professionel støvsuger, når bundmalingen fjernes.
  • Brug støvmaske.
  • Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
  • Forbered altid bunden omhyggeligt, inden du påfører ny maling. Herved minimerer du forureningen.
  • Spild af maling tørres op og bortskaffes som kemikalieaffald.
  .
  Rul til toppen