Dansk Sejlunion

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er Dansk Sejlunions øverste myndighed. Alle klubber, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Senest ajourført d.27. maj 2020

Information

Dansk Sejlunions generalforsamling blev afholdt på HUSET d. 25 juni 2020 kl. 18:30-21:30.

Generalforsamlingen har tidligere været indkaldt til den 21. marts 2020, men blev på grund af corona-situationen udskudt. Dansk Sejlunion vurderer nu, at generalforsamlingen kan afholdes med visse begrænsninger. Det er tidligere varslet – og afstemt med dirigenten – at denne nye indkaldelse sker med kun fire ugers varsel. 

Generalforsamlingen blev streamet live. Du finder hele streamingen her

Line Markert - positiv udvikling

Line Markert - corona situationen

Per Risvang - valgt som bestyrelsessuppleant

Digital platform og streaming

Dansk Sejlunion afprøvede i år en ny platform for at afholde generalforsamling digitalt. Det gav mulighed for at kommentere forslagene på forhånd eller skrive eventuelle spørgsmål. Der var også mulighed for at deltage i afstemning om forslagene på selve generalforsamlingsdagen samt debattere andre emner. 

Du finder den digitale generalforsamling her

Rul til toppen