DS Stævnekoncept

Koncept for lokale og regionale stævner

Læs mere om stævnekoncept på lokalt og regionalt niveau.

16. december 2019

Lokale og regionale stævner

Lokale og regionale stævner på klubniveau kan afholdes som stævner af en dags varighed til stævner over en weekend, men uanset stævnets længde, har deltagere og deres familier ikke nødvendigvis behov for overnatning, ligesom de selv kan sørge for al forplejning.

Landaktiviteter bør prioriteres højt til lokale og regionale stævner. Aktiviteter tiltrækker og relationer fastholder. Relationer for såvel sejlere som forældre og søskende skabes og udvikles bedst på land. Derfor anbefales det, at landaktiviteter som for eksempel bespisning prioriteres.

At afholde lokale eller regionale stævner er ofte en god platform til at rekruttere nye officials til klubbens øvrige aktiviteter.

.
Rul til toppen

Inspiration lokale/regionale stævner: