DS Stævnekoncept

Strukturen i DS stævnekoncept

Læs mere om strukturen i DS stævnekoncept

16. december 2019

Indhold

  Ekspandér

  Hvad er DS stævnekoncept

  ”DS stævnekoncept” rummer et stort potentiale for aktivitet for børn og unge i sejlsport, idet konceptet sætter rammen for at skabe aktiviteter – og dermed liv på land og vand – som udvikler børn og unge.

  Med ”DS Stævnekoncept” har Dansk Sejlunion etableret en tidssvarende ramme for kapsejlads på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Til de nationale stævner kan de mest erfarne og ambitiøse sejlere opnå erfaring, så det er mere overkommeligt at tage skridtet til deltagelse i internationale stævner. 

  Etisk kodeks for sejlsport

  Kapsejlads i Danmark er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er afgørende at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen mv. Det er Dansk Sejlunion ønske, at disse skrevne og uskrevne regler bliver eksponeret i sejlsporten, så der sendes hensigtsmæssige signaler til børn og unge. Dette indebærer, at voksne kapsejlere, trænere, ledere og forældre skal være deres ansvar bevist som rollemodeller. Læs mere her.

  Kapsejlads og andre stævneaktiviteter rummer et væld af muligheder for oplevelser og udfordringer, som stævnekonceptet understøtter.

  ”DS Stævnekoncept” skal stimulere og motivere til, at sejlere får lyst til at deltage i aktiviteter uden for egen klub. Stævnekonceptet er derfor alsidigt, idet hensigten er at skabe en bevægelse i, at deltagelse i lokale og regionale aktiviteter fremmer deltagelse i nationale aktiviteter.

  ”DS Stævnekoncept” omfatter følgende områder:

  • Koncepter og inspirationsmateriale til stævner og andre aktiviteter på lokalt/regionalt niveau.
  • National turneringsstruktur for de mest aktive klasser henvendt til børn og unge.

  ”DS Stævnekoncept” tager afsæt i dansk sejlsports aldersrelaterede træningskoncept, ATK og omhandler primært aldersgruppen 8-25 år.

  Stævner og turneringsstruktur

  Definitioner:

  Kapsejlads for børn og unge i målgruppen har gennem de seneste mange år været praktiseret på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Ved de tre niveauer forstås:

  Lokalt:

  • Stævne på klubniveau rettet mod klubbens og evt. naboklubbernes sejlere.
  • Kan afvikles fra en halv dag til en hel weekend.
  • Sejlere/familier har ikke behov for overnatning og sørger selv for forplejning.
  • Kan drives alene af lokale kræfter.  

   Regionalt:

  • Stævne på kreds/regionsniveau rettet mod kredsens/regionens sejlere.
  • Kan afvikles fra én til flere dage.
  • En del sejlere/familier har behov for overnatning og forplejning.
  • Kan til dels drives alene af lokale kræfter hos arrangørklubben.
  • Forudsætter kendskab til kapsejladsregler og -ledelse på grundlæggende niveau.

  Nationalt:

  • Stævne på nationalt niveau rettet mod sejlere fra hele landet samt eventuelt nabolande.
  • Afvikles over minimum to dage.
  • De fleste sejlere/familier har behov for overnatning og forplejning.
  • Forudsætter ofte samarbejde på tværs af klubber/netværk.
  • Forudsætter uddannet kapsejladsledelse på udvidet niveau, herunder også protestkomité.
  • Et stævne, der er nationalt for den ene sejler (fx Optimist A), kan samtidig være et regionalt/lokalt stævne for en anden sejler (fx Optimist B/C).

  Netværk af stævner:

  Med lokale, regionale og nationale stævner udgør ”DS Stævnekoncept” et netværk af stævner, der tilsammen tilbyder børn og unge et bredt udbud af konkurrence-aktiviteter.

  Hvert enkelt stævne har sin egen profil. Arrangørklubben beslutter selv profilen med et relevant indhold ift. den målgruppe, stævnet henvender sig til.

  • Et lokalt eller regionalt stævne kan være kapsejlads eller aktiviteter uden konkurrence-elementer af en varighed på en halv dag til flere dage.
  • Et nationalt stævne kan være kapsejlads med det samme baneformat over 2-3 dage.
  • Et nationalt stævne kan være et mix af forskellige konkurrence-aktiviteter.
  • Et nationalt stævne kan være en del af de enkelte klassers aktivitetskalender.
  .
  Rul til toppen

  Formater i DS stævnekoncept: