Hvad er en kapsejladslicens?

En kapsejladslicens er enten et målebrev eller et klassebevis. En kapsejladslicens er gyldig, når ejeren af fartøjet har betalt.

Kapsejladslicens for kølbåde er gældende til 31. december i samme år, som det er udstedt (eller til ejerskifte).

Kapsejladslicens til joller er gældende til ejerskifte.

Hvad er et målebrev?

Et målebrev er et certifikat som dokumenterer bådens måledata (skrog/rig/sejl). Et gyldigt målebrev giver adgang til deltagelse i kapsejlads.

I Danmark er det almindeligste målebrev et DH målebrev. Men der findes også målebreve til ORC og flerskrogsbåde.

Et DH målebrev er gyldigt når:

  • Tilknyttet ejer som er registreret med klub
  • DH beregning er gennemført
  • Kapsejladslicens er betalt

Hvad er et klassebevis?

Et klassebevis er et certifikat som dokumenterer, at båden overholder klassens regler. Et gyldigt klassebevis giver adgang til deltagelse i den pågældende klasses kapsejladser.

Desuden giver klassebeviset (gældende for kølbåde) i Danmark også adgang til kapsejladser under DH.

Et klassebevis til kølbåde er gyldigt når:

  • Tilknyttet ejer som er registreret med klub
  • DH beregning er gennemført
  • Kapsejladslicens er betalt

Et klassebevis til joller er gyldigt når:

  • Tilknyttet ejer som er registreret med klub
  • Kapsejladslicens er betalt
.
Rul til toppen