Indhold

  Ekspandér

  Betaling af kapsejladslicens

  En kapsejladslicens (DH-målebrev/klassebevis) kan først betales, når Dansk Sejlunion retter henvendelse.

  Dansk Sejlunion retter henvendelse når de relevante og nødvendige informationer for oprettelse af DH-målebrev eller klassebevis er modtaget og DH-målebrevet/klassebeviset er oprettet.

  Før sæsonstart udsender Dansk Sejlunion information vedr. fornyelse af kapsejladslicens til alle kølbådsejere, der er registreret med en e-mailadresse i Websejler.

  • Pris for udstedelse eller ejerskifte af DH-målebrev og klassebevis til kølbåd er kr. 350.
  • Ændringer at bådnavn, måledata samt korrektionsvægte er gratis.
  • Gyldighedsperioden for DH-målebrevet eller klassebeviset udløber 31. december i samme år, som det er udstedt.
  • Hvis en båd skifter ejer, ophører gyldighedsperioden.

  Spørgsmål vedr. oprettelse, rettelser eller ejerskifte af DH-målebreve eller klassebeviser til kølbåde rettes til websejler@sejlsport.dk.

  DH-målebrev - Ny registrering

  Dansk Sejlunion udsteder DH-målebreve til kølbåde med ét skrog og en skroglængde (LOA) på minimum 4,50 m og maksimum 25,00 m samt en minimum vægt på 300 kg.

  Når en DH-kølbåd er ny og ikke registreret i websejler, skal man kontakte sin klubmåler for at få båden målt. Find en klubmåler her.

  En komplet måling omfatter rig og sejl samt skrog inkl. vejning. Men omfanget af målingen er mindre, hvis bådtypens klassestatus er "Klassebåd - Int./Nat." eller "DH standard skrog". I disse to tilfælde måles kun rig og sejl samt skrogets fribordshøjder, når båden ligger i vandet.

  Hvis klassestatus er "Uden DH standard" kræves en komplet måling inkl. vejning, når båden ligger i vandet. Måleren kan låne vægt hos DS.

  Se bådtypens data og klassestatus på websejler.dk under bådtyper.

  Måler indberetter måling via websejler.dk, hvorefter DH-målebrev kan udstedes såfremt måling accepteres.

  Når DH-målebrevet er oprettet, og betaling er gennemført (se ovenfor), kan det hentes på websejler.dk.

  Klassebeviser - Ny registrering

  Dansk Sejlunion udsteder klassebeviser til følgende éntype kølbåde. Udstedelse af klassebevis er betinget af at båden overholder klassens regler (klassereglerne). Er dette ikke tilfældet, kan der udstedes et DH-målebrev.

  • 2.4 METRE R
  • 606
  • APHRODITE 101
  • BB 10-METER
  • BENETEAU 25 PLATU
  • CB66 RACER
  • DRAGE
  • ETCHELLS 22
  • H-BÅD
  • IF-BÅD
  • J 22
  • J 70
  • KDY 15 M2/JUNIORBÅD
  • KNARR
  • L 23
  • MELGES 24
  • NORDISK FOLKEBÅD
  • OLSEN TWIN
  • SCANDINAVIAN MATCH RACER
  • SOLING
  • SONAR
  • SPÆKHUGGER
  • X 35
  • X 79
  • X 99
  • YNGLING

  Er der tale om en ny éntype kølbåd, dvs. en kølbåd, som ikke er registreret i websejler (fx en helt ny kølbåd, kølbåd hentet hjem fra udlandet eller blot en kølbåd, der aldrig har været registreret), så skal kølbåden registreres og evt. have tildelt et sejlnummer.

  Tildeling af sejlnummer sker efter klassens regler (klassereglerne).

  Typisk gælder dog, at sejlnumre udstedes som fortløbende numre - der kan derfor ikke bestilles specifikke sejlnumre.

  Ligeledes gælder, at Dansk Sejlunion skal have registreringspapirer / måleskema før tildeling af sejlnummer kan ske.

  For at registrere en ny kølbåd skal følgende anvendes:

  • Original udfyldte registreringspapirer/måleskemaer (sendes med post til Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby)
  • Navn (ejer)
  • Adresse
  • Postnr./by
  • Email (denne skal være unik, dvs. den kan ikke anvendes af andre personer registreret i websejler, fx andre familie medlemmer)
  • Tlf / mobil
  • Klub

  Registreringspapirer/måleskemaer opbevares af Dansk Sejlunion. Ejer kan rekvirere elektronisk kopi.

  Når klassebeviset er oprettet, og betaling er gennemført (se ovenfor), kan det hentes på websejler.dk.

  Ejerskifte

  Er der tale om en brugt båd, som allerede er registreret i websejler, så skal der blot foretages et ejerskifte. Til dette skal følgende oplysninger anvendes:

  • Båd (Bådtype samt sejlnummer og meget gerne et cert.nr.)
  • Navn (ejer)
  • Adresse
  • Postnr./by
  • Email
  • Tlf / mobil
  • Klub
  • Evt. nyt bådnavn

  Er der sket ændringer på båden i forhold til de data der er registreret i websejler, skal dette ligeledes oplyses/dokumenteres.

  Ovenstående informationer sendes til websejler@sejlsport.dk

  Når DH-målebrevet/klassebeviset er oprettet, og betaling er gennemført (se ovenfor i fanen "Betaling af kapsejladslicens"), kan det hentes på websejler.dk.

  .
  Rul til toppen