Formålet med båddatabasen Websejler.dk er at give adgang til information om alle DH-målebreve på kølbåde og klassebeviser på kapsejlende éntypekølbåde og -joller udstedt af Dansk Sejlunion.

Desuden gives adgang til information om bådtyper. Båddatabasen er beregnet til brug for sejlere, sejlklubber (kapsejlads arrangører) og målere. Men også sejlmagere, bådkonstruktører og designere, bådværfter og havne samt bådpressen vil kunne hente nyttig information.

.
Rul til toppen