Tid til kapsejladslicens

Vil du sejle kapsejlads i 2023, bør du forny din kapsejladslicens nu – eller få den i hus.

Senest ajourført d. 3. maj 2023

Planlægger du at deltage i din sejlklubs ugentlige aftenmatch, i en større langdistancesejlads eller et klassestævne i 2023, er det nu, du skal anskaffe dig eller forny din kapsejladslicens.

En kapsejladslicens giver dig ret til at deltage i kapsejladser afviklet efter kapsejladsreglerne, uanset om du sejler klassebåd eller efter DH, forklarer Mikael Jeremiassen, kapsejladsansvarlig i Dansk Sejlunion.

– Med en kapsejladslicens i hånden har du den fornødne dokumentation på, at din båd lever op til klassens regler. Samtidig har du et officielt måltal på din båd, der gør det muligt at konkurrere mod andre typer af både på så lige vilkår som muligt, siger han.

Du kan se, hvordan du fornyer din licens eller foretager et ejerskifte i boksen under artiklen.

Få målt din båd

Har du ikke tidligere haft et målebrev til din båd, bør du i første omgang tjekke Websejler. En database, der giver dig adgang til information om både med DH-målebreve og klassebeviser udstedt af Dansk Sejlunion. Kan du finde din båd her, er den allerede registreret af en tidligere ejer, og så kan du med stor sandsynlighed blot foretage et ejerskifte.

Hvis din båd ikke findes i Websejler i forvejen, skal du kontakte en måler, som vil kunne hjælpe dig med at få målt din båd.

Det lyder måske kompliceret, men det er det som regel ikke. Målingen er typisk gældende i hele bådens levetid, også selvom den skifter ejer. Derfor er det kun en enkelt gang, båden behøves at måles, så længe rig, sejl og skrog forbliver de samme.

På baggrund af målerens dataindberetning beregnes herefter DH-måletal for din båd, dvs. den fart båden forventes at kunne opnå ved forskellige banetyper og vindstyrkeområder. Derved vil både af forskellig størrelse og med forskellig sejlføring kunne dyste mod hinanden på et så fair grundlag som muligt.

– Det eneste, du som bådejer behøver at gøre, er at lave en aftale med en måler. Resten foregår i dialog mellem måleren og os her i Dansk Sejlunion. Når båden er registreret korrekt, sender vi en mail om, at din kapsejladslicens kan indløses. Så snart den er betalt, er du helt klar til at sejle kapsejlads.

Er der ikke en måler i din klub, kan du finder en oversigt over målere i hele landet her.

Fornyelse og ejerskifte

Kapsejladslicensen koster 350 kroner og er gyldig i hele 2023 (medmindre båden skifter ejer). 

Ejerskifte

Har du købt en brugt båd, der allerede er registreret i websejler, skal du blot foretages et ejerskifte.

  • Søg efter din båd i Websejler
  • Læs mere om ejerskifte her 
  • Når der er foretaget et ejerskifte, vil du få tilsendt en mail med information om betaling af kapsejladslicensen.

Fornyelse af kapsejladslicens

  • Information om kapsejladslicens 2023 er allerede udsendt til bådejere, der er registreret med emailadresse. Har du ikke fået en mail, kontakt Dansk Sejlunion på websejler@sejlsport.dk.
  • Hvis du bliver registreret med en ny båd i Websejler, vil du få tilsendt en mail med oplysninger om betaling af kapsejladslicensen. 

Har du ændringer til din båd?
Hvis der er ændringer til din båd i forhold til det, der er registreret på websejler.dk, så kontakt Dansk Sejlunion via websejler@sejlsport.dk. Vær opmærksom på, at det er ejerens ansvar, at bådens DH-målebrev eller klassebevis er i overensstemmelse med båden ved kapsejlads.

Ændringer er gratis.

Rul til toppen

Læs mere