Nyhed

Dyre regler til søs

Direktør i Dansk Sejlunion Christian Lerche opfordrer myndighederne til at give sejlere et bedre overblik over lokale restriktioner og fartbegrænsninger.

Af: Christian Lerche - senest ajourført d. 29. august 2022

I artiklen 'Restriktioner og fartbegrænsninger for lystsejlere' sætter Dansk Sejlunion fokus på nogle af de regler, der gælder for særligt motorbåde og lignende i danske farvande. Artiklen fortæller også om reglerne for alkoholpåvirkning og redningsveste.

Vi har valgt at sætte fokus på dette emne, fordi mange sejlere i de seneste år har oplevet at få bøder for forseelser, som de ikke var opmærksomme på. Det hænger også sammen med, at politiet er blevet mere aktive i håndhævelsen af reglerne.

I Dansk Sejlunion anerkender vi som udgangspunkt vigtigheden og fornuften i at have regler, der regulerer sejladsen, når det er nødvendigt. Vi er bakker også op bag politiets håndhævelse, som er nødvendig.

De nødvendige regler bunder i hensynet til andre brugere af farvandet eller at beskytte kysterne. Hurtig sejlads i nærheden af badende kan skabe farlige situationer. Derfor er der mange steder forbud mod at sejle langs kysten eller med høj fart inden for 300 meter fra kysten.

Men reglerne opleves mange steder helt unødvendige eller overraskende. Det kan skyldes, at de lokalt er anderledes end andre steder med regulering. Det kan også skyldes, at man ikke oplever, at de giver mening. For eksempel kan man sætte et stort spørgsmålstegn ved fornuften i den generelle fartbegrænsning i Fyns politikreds. Færgerne fra Svendborg er tilsyneladende ikke underlagt begrænsningen og sejler meget stærkt, mens en motorbåd midt i Lillebælt er underlagt en fartbegrænsning på 5 knob. Det overrasker flere sejlere, der har svært ved at finde meningen i de regler.

Når vi i Dansk Sejlunion får udkast til nye politivedtægter i høring, så er det vigtigt for os, at der ikke skabes unødige regler og at reglerne ligner tilsvarende andre steder. Vi har særlig fokus på sejlklubbernes behov for at kunne sejle hurtigt i forbindelse med klubbens aktiviteter som kapsejlads og træning – bl.a. af sikkerhedshensyn.

Vi oplever som regel, at politikredsene lytter til os.

En af de helt store udfordringer for sejlerne er, at informationen om lokale regler og vilkår ikke er samlet og nemt tilgængelig. Vi respekterer selvfølgelig princippet om, at skipper selv har ansvaret for at kende og overholde alle regler. Men derfra og så til at skulle læse de samlede værker af Efterretning for Søfarende før enhver sejlads er der alligevel for langt.

Vi deler mange sejleres fortvivlelse over det manglende overblik. Det ville være naturligt med oversigtskort og søkort, hvor enhver begrænsning var markeret. Fartregulering bør fremgå af søkort, og det bør være muligt i 2022 at sikre, at plottere og apps til enhver tid kan opdateres, så informationen straks er til rådighed for sejlerne. Det ønske vil vi nu tage op med myndighederne. Vi vil også fortsat være på vagt over for meningsløse reguleringer. Sådanne hører vi meget gerne om fra sejlere og sejlklubber.

.
Rul til toppen