Nye medlemstal: Bekymrende fald blandt børn og unge

’Svært at poppe champagne’ erkender bestyrelsesmedlem Jakob Frost oven på de nyligt offentliggjorte medlemstal fra idrætten.

Foto: Peter Brøgger
Senest ajourført d. 11. april 2024

Da medlemstallene for idrætterne landede i begyndelsen af april, var det med nedslående nyt set med sejlerbriller.

I løbet af 2023 er der helt nøjagtigt blevet 1.597 færre sejlere i fællesskabet. Heraf er 497 af dem forsvundet på grund af en håndfuld klubbers udmelding af Dansk Sejlunion. Det resterende medlemstab fordeler sig på flere aldersgrupper.

Mest bekymrende er dog faldet blandt børn og unge, hvor klubberne har mistet 545 medlemmer. Det konstaterer Jakob Frost, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion og formand for styregruppen, der arbejder med en ny børne- og ungestrategi for Dansk Sejlunion.

– Tilbagegang er aldrig sjovt, og jeg må sige, at der ikke er meget at poppe champagne over ovenpå de her tal. Jeg er rigtig træt af, at vi nu for andet år mister et betydeligt antal medlemmer i landets ungdomsafdelinger.

Kvalitet er vejen frem

Tallene giver dog samtidig lyst til at klø endnu mere på, fastslår han.

– Det giver uden tvivl motivation for at kæmpe endnu hårdere og hjælpe klubberne i arbejdet med at rekruttere unge og sikre deres fortsættelse i sporten.

Sammen med klubber og klasseorganisationer har han og resten af styregruppen for børn og unge arbejdet med at skitsere en samlet plan for, hvordan udviklingen kan vendes. Nøglen i arbejdet er ’kvalitet’.

– Vores unge sætter større og større krav til kvaliteten af det, vi leverer. Hvis ikke vi kan tilbyde en vare af høj nok kvalitet, kigger de et andet sted hen, og der er muligheder nok. Derfor er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det er igennem kvaliteten, vi får kvantiteten.

Kvalitet handler ikke kun om selve træningen. Det gælder også kvaliteten af fællesskaberne, af stævnerne og af overgangene i sejlsporten, pointerer han.

Ny strategi på vej

Sammen med klubber og klasser vil Dansk Sejlunion derfor i den kommende tid arbejde med fire indsatsområder, der samlet skal styrke kvaliteten af sejlsport for børn og unge; uddannelse, stævnestruktur, klassesamarbejde og vigtige overgange.

Et arbejdsdokument har allerede taget form. Næste step er en diskussion om indholdet på førstkommende bestyrelsesmøde i Dansk Sejlunion, inden dokumentet vedtages som endelig strategi.

Imens foregår der allerede en hel del andre aktiviteter på børn- og ungeområdet i Dansk Sejlunion-regi. Blandt andet er et nyt pilotprojekt netop sat i søen, der skal udbrede brugen af Diplomsejlerskolen, ligesom Dansk Sejlunion i år også tester om sprintsejlads kan bidrage til at styrke og støtte unge sejlere i alderen 12-17 år.

I arbejdet med frivillighed er en ny uddannelse for ungdomsledere og nøglepersoner i klubben nu også blevet en fast del af Dansk Sejlunions kursusudbud. Kurset ’Styrk din ungdomsafdeling’ gør blandt andet deltagerne klogere på, hvordan man får flere frivillige, og hvordan man sikrer, at der er trænere flere år fremover.

På den måde lærer klubberne, hvordan de undgår træner-panik om foråret og konstant at skulle efterlyse frivillige til events og andre tjanser.

Bred tilslutning fra 60+ segmentet

Selvom tallene for børn og unge er nedslående læsning, er der omvendt også positive aspekter at finde i medlemstallet for 2023.

Antallet af mænd og kvinder i alderen 60+ er steget med 277. Her ligger de danske sejlklubber med en samlet medlemsandel på 39,9 procent i den aldersgruppe langt over de 17 procent, der er gennemsnittet for alle idrætter.

Selv sat op mod med de mest sammenlignelige forbund (35,7 procent) er sejlklubberne i front.

– At aktivere det ældre segment i vores sport lykkes vi heldigvis godt med, og det skal vi være stolte af. Det er ikke alle forbund forundt at have så stærkt en opbakning fra en gruppe, der generelt er svær at motivere i idrætten.

Find medlemstal

  • Hvis du vil vide mere om Dansk Sejlunions medlemstal, så læs med her. Husk at vinge Dansk Sejlunion af under kolonnen 'specialforbund'.
  • Hvis du vil vide mere om den samlede idræts medlemstal, så læs med her.
.
Rul til toppen

Læs mere