Talent og elite

Elite- og Talentcentergruppen

Sejlerne i Centergruppen er tilknyttet et af vores elite- og talentcentre.

23. juni 2020

Elite- og Talentcentrene

Elite- og Talentcentergruppen består af sejlere, der er tilknyttet centrene i øst og vest, men ikke figurerer på et af de tre landshold. Som centersejler forventes minimum 2-3 ugentlige træningspas - både sejlads og fysisk træning. Sejleren skal som udgangspunkt have et udviklingspotentiale, der peger frem mod et af de udvalgte hold.

I centergruppen har sejleren adgang til centrets træning og faciliteter. Der er kontinuerlige udviklingsforløb med centertrænere og mulighed for at deltage i landsholdstræningslejre. Ligesom der kan være mulighed for uddannelsestilpasning via Team Danmark.  

Vilkår

Vi arbejder ud fra den danske model, der bygger på videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem sejlere, der træner sammen i udviklingsmiljøer.

Krav og forventning

 1. Sejltræning 2-3x/uge
 2. Fysisk træning 2-3x/uge eller mere
 3. Sportslig udvikling og præstation
  Udviklingspotentiale (kan/vil – centertræners vurdering)
 4. Sejler Grand Prix serien/klassens nationale rangliste
 5. Deltager i Dansk Sejlunions aktiviteter jfr. almanakken
 6. Træneruddannelse instruktør 1 og 2 på de første tre år med tilknytning til et center
 7. Aktiv deltagelse i fællesskabet omkring gruppen

Rettigheder og muligheder

 1. Centerets træning, teori og fysiske træning
 2. Træningsmiljø
 3. Kontinuerligt udviklingsforløb med centertræneren (2-3 samtaler/år)
 4. Individuel kompetenceudvikling jfr. uddannelsesplan.
 5. Gratis deltagelse i åbne landsholdstræningslejre, dog med betaling for eventuel ophold og mad
 6. Som sejler med tilknytning til et center, har man stor opmærksomhed fra centrene og DS i forhold til at forme teams, grupper, projekter med henblik på at opnå internationale resultater
 7. Kan i samarbejde med centerets træner indstilles til TD uddannelsestilpasning

De fysiologiske tests

Der arbejdes med fysiologiske tests som en del af den samlede evaluering af den enkelte sejler. 

Formålet med testniveauer et at gøre det lettere for dig at finde det rette fysiske niveau som passer til toppræstation til netop din bådtype.

Som centersejler har du mulighed for at afprøve de fysiologiske tests i samarbejde med en af centerets trænere og få sparring omkring de fysiske krav til din bådklasse.

Dansk Sejlunion har gennemført disse tests siden 2009 og har nu et godt kendskab til dels de fysiske krav i de forskellige bådklasser for et højt internationalt niveau, og vi har god erfaring i at gennemføre testene.

Rul til toppen

Se også: