Talent og elite

Sejlerlandsholdet

Sejlerlandsholdet er for de allerbedste danske sejlere - med et resultatniveau inden for top-10 i verden.

23. juni 2020

På sejlerlandsholdet er forventningen, at sejlerne kan præstere topresultater ved store internationale events som EM, VM og OL.

Det er ikke et krav, at man skal sejle i en olympisk bådklasse - og det er heller ikke et krav, at alle OL-klasser er repræsenteret på holdet.

Sejlerlandsholdet 2022

Se, hvilke sejere der i år udgør det danske Sejlerlandshold her.

Hvem udtager?

Landsholdet udtages af en trænergruppe efter en evalueringsrunde. Dansk Sejlunions sportschef træffer den endelige afgørelse.

Holdsammensætningen evalueres hvert år i oktober, men der kan være en løbende udskiftning.

Grundlag for hold og indplaceringer

Sejlerlandsholdet her er forventningen, at sejlerne er i stand til at opnå topresultater (top-8) ved store internationale stævner som EM, VM og OL. Det er ikke et krav, at sejlerens bådklasse skal være olympisk. Samme klasse kan have flere sejlere/besætninger på sejlerlandsholdet - omvendt kan der være klasser, som ingen sejlere har på holdet.

Hvis en sejler/besætning forlader holdet, bliver der ikke nødvendigvis udtaget en anden. Sejleren skal afvikle 4-6 ugentlige træningspas - både sejlads og fysisk træning - og i øvrigt være i stand til at gennemføre fysiske tests på topniveau, ligesom sejleren også skal sejleren besidde optimal vægt i forhold til sin bådklasse. Sejlerlandsholdet består typisk af 8-12 sejlere.

På sejlerlandsholdet får sejleren delvis eller fuld økonomisk støtte til trænings- og konkurrenceaktiviteter samt grej. Under særlige omstændigheder kan der etableres stipendieordninger. Sejleren modtager fuld Team Danmark-service i form af adgang til eksperter og faciliteter. Sejleren har status af enten verdensklasseatlet eller eliteatlet i forhold til Team Danmark-støtte. Sejleren kan være forpligtet af jobfunktioner i relation til elite- og talentarbejde i Dansk Sejlunion.

Hvem kan udtages?

I realiteten kan alle udtages, dog er de fleste i aldersspændet 20-45 år. Der er ikke noget maksimum på, hvor mange inden for hver bådklasse, der kan være på holdet, men der er en naturlig grænse.

Hvis eksempelvis en 49er-besætning forlader landsholdet, bliver der ikke automatisk en ny besætning udtaget - det sker kun, hvis den fornødne kvalitet og et tilstrækkeligt højt internationale niveau er til stede.

Vilkår

Vilkår for sejlere på Sejlerlandsholdet.

Krav og forventning (med individuelle forbehold/undtagelser)

 1. Sejltræning 4-6 gange pr. uge
 2. Fysisk træning 4-6 pange pr. uge
 3. VM/OL top-3 / top-8 i indeværende sæson
 4. Medaljepotentiale ved næstkommende OL
 5. Professionel tilgang til idrætten
 6. Sejlsport kommer før alt andet i indeværende kampagne
 7. Sejleren skal have optimal krops/besætnings-vægt samt gennemføre fysisk test og screening på verdensklasseniveau

Rettigheder og muligheder

 1. Delvis eller fuld økonomisk støtte til trænings- og konkurrenceaktivitet og grej
 2. Tilknyttet træner Hl-klassen/disciplinen
 3. Under særlige omstændigheder er der mulighed for stipendieordninger
 4. Individuelle vilkår for jobfunktioner relateret Hl-talent- og elitearbejde i Dansk Sejlunion
 5. Fuld Team Danmark-service.
 6. Sejlere på holdet er i Team Danmark-sammenhæng placeret som Team Danmark Eliteatlet eller Team Danmark Verdensklasseatlet.

Kriterier for de fysiske test

Dansk Sejlunion har gennemført de fysiske test siden 2009 og har derigennem opnået betydeligt kendskab til de fysiske krav i de forskellige bådklasser i relation til et højt internationalt niveau. Ligeledes har vi stor erfaring i at gennemføre test.

Der kan forekomme justeringer i testniveauer, ligesom det kan komme på tale at gennemføre supplerende test.

Formålet med testniveauer er at gøre det lettere for sejleren at finde sit rette fysiske niveau målt i forhold til toppræstationer i sejlerens bådtype.

Rul til toppen

Se også: