Talent og elite

Sejlerlandsholdet

Sejlerlandsholdet er for de allerbedste danske sejlere med et resultatniveau inden for top10 i verden.

14. december 2023

På sejlerlandsholdet er forventningen, at sejlerne kan præstere topresultater ved store internationale events som EM, VM og OL.

Det er ikke et krav, at man skal sejle i en olympisk bådklasse - og det er heller ikke et krav, at alle OL-klasser er repræsenteret på holdet.

Sejlerlandsholdet 2024

Se, hvilke sejere der i år udgør det danske Sejlerlandshold her.

Hvem udtager?

Landsholdet udtages af en trænergruppe efter en individuel evalueringsrunde. Dansk Sejlunions sportschef træffer den endelige afgørelse.

Holdsammensætningen evalueres hvert år i oktober, men der kan være en løbende udskiftning.

Grundlag for holdet

På Sejlerlandsholdet er forventningen, at sejlerne er i stand til at opnå topresultater (top10) ved store internationale stævner som EM, VM og OL. Det er ikke et krav, at sejlerens bådklasse skal være olympisk. Samme klasse kan have flere sejlere/besætninger på sejlerlandsholdet - omvendt kan der være klasser, som ingen sejlere har på holdet.

Hvis en sejler/besætning forlader holdet, bliver der ikke nødvendigvis udtaget en anden. Sejleren skal afvikle 4-6 ugentlige træningspas - både sejlads og fysisk træning - og i øvrigt være i stand til at gennemføre fysiske tests på topniveau, ligesom sejleren også skal sejleren besidde optimal vægt i forhold til sin bådklasse. Sejlerlandsholdet består typisk af 8-12 sejlere.

På Sejlerlandsholdet får sejleren delvis eller fuld økonomisk støtte til trænings- og konkurrenceaktiviteter samt grej. Under særlige omstændigheder kan der etableres stipendieordninger.

Sejleren modtager fuld Team Danmark-service i form af adgang til eksperter og faciliteter. Sejleren har status af enten verdensklasseatlet eller eliteatlet i forhold til Team Danmark-støtte. Sejleren kan være forpligtet af jobfunktioner i relation til elite- og talentarbejde i Dansk Sejlunion.

Hvem kan udtages?

I realiteten kan alle udtages, dog er de fleste i aldersspændet 20-45 år. Der er ikke noget maksimum på, hvor mange inden for hver bådklasse, der kan være på holdet, men der er en naturlig grænse.

Vilkår

Vi arbejder ud fra den danske model, der bygger på videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem sejlere, der træner sammen i udviklingsmiljøer.

Krav og forventning (med individuelle forbehold/undtagelser)

 1. Sejleren skal have optimal krops/besætningsvægt samt gennemføre fysisk test og screening på verdensklasseniveau
 2. Sejltræning 4-6 gange pr. uge
 3. Fysisk træning 4-6 gange pr. uge
 4. Dedikeret tilgang til idrætten, herunder aktiv deltagelse i fællesskabet omkring landsholdet. Sejlsport bør komme før alt andet i indeværende kampagne
 5. Være et godt brand for Sejlerlandsholdet og dansk sejlsport generelt

Rettigheder og muligheder

 1. Delvis eller fuld økonomisk støtte til trænings- og konkurrenceaktivitet og grej
 2. Tilknyttet træner i OL-klassen/disciplinen
 3. Under særlige omstændigheder er der mulighed for stipendieordninger
 4. Individuelle vilkår for jobfunktioner relateret til talent- og elitearbejdet i Dansk Sejlunion
 5. Fuld Team Danmark-service
 6. Sejlere på holdet er i Team Danmark sammenhæng placeret som Team Danmark Eliteatlet eller Team Danmark Verdensklasseatlet.
Rul til toppen

Se også: