Talent og elite

Udviklingslandsholdet

Udviklingslandsholdet er der, hvor man kan se et udviklingspotentiale hos sejlerne, men hvor der mangler et stykke vej, før de er helt klar til Sej...

23. juni 2020

På Udviklingslandshold er der ikke på samme måde et krav om toppræstationer ved hver stævne. Her er det udviklingen af sejlerne, der er i højsædet.

Oftest vil det være her, at unge sejlere med stort udviklingspotentiale, eller sejlere der har skiftet bådklasse bliver placeret. Her får de muligheden for at udvikle sig, indtil de er på et niveau, hvor de kan præstere topresultater til internationale stævner, og de lærer at arbejde med individuelle målsætninger.

Grundlag for hold og indplaceringer

Udviklingslandsholdet har lidt lavere forventninger til sejlerens resultater (top-25). Det vigtigste er sejlerens udvikling. Holdet består primært af unge sejlere på vej frem eller sejlere, der har skiftet bådklasse/besætning med mulighed for at udvikle sig frem mod et internationalt topniveau. Holdet rummer både olympiske bådklasser og ikke-olympiske klasser. Sejleren træner 3-5 gange ugentligt - både sejlads og fysisk træning.

På udviklingslandsholdet får sejleren delvis støtte til trænings- og konkurrenceaktiviteter samt grej. Sejleren modtager delvis eller fuld service via Team Danmarks eksperter og faciliteter - og har status af eliteatlet eller bruttogruppeatlet i forhold til støtte. Sejleren kan være forpligtet af jobfunktioner i relation til Dansk Sejlunions elite- og talentarbejde.   

Udviklingslandsholdet 2022

Se, hvilke sejlere der i år udgør det danske udviklingslandshold her.

Hvem udtager?

Udviklingslandsholdet udtages af en trænergruppe efter en evalueringsrunde. Dansk Sejlunions sportschef træffer den endelige afgørelse. Holdsammensætningen evalueres hvert år i oktober, men der kan være en løbende udskiftning.

Hvem kan udtages?

Der er hverken regler for alder eller for antallet af sejlere på dette hold. Det er derfor en meget varierende størrelse, hvor der kan være alt fra ingen og op mod 30 sejlere.

Vilkår

Vilkår for sejlere på udviklingslandsholdet.

Krav og forventning

 1. Sejltræning 3-5x/uge
 2. Fysisk træning 3-5x/uge
 3. Sportslig udvikling og præstation
  Udviklingspotentiale (Kan/Vil – trænergruppevurdering)
  Testniveauer (se særskilt)
 4. Sejlere i udviklingsgruppen er:
  Sejlere med potentiale til VM og olympiske medaljer i næstkommende olympiske periode og top 25 i indeværende periode.
  Sejlere med potentiale til at vinde internationale titler og medaljer i ikke-olympiske discipliner, eksempelvis Formula Windsurfing og matchrace.
 5. Professionel tilgang til udvikling af eget potentiale og vilkår for træning.
 6. Studier, arbejde og sejlsport planlægges og prioriteres i forhold til hinanden og med henblik på optimale muligheder for idrætten i et 1-8-årigt perspektiv.

Rettigheder og muligheder

 1. Delvis økonomisk støtte til trænings- og konkurrenceaktivitet og grej
 2. Helt eller delvis tilknyttet træner til klassen/disciplinen
 3. Individuelle vilkår for jobfunktioner relateret til talent- og elitearbejde i DS
 4. Delvis eller fuld service fra TD servicefunktioner.
 5. Sejlere på udviklingslandsholdet er indplaceret i Team Danmark sammenhæng som Team Danmark Atlet eller Team Danmark Elite Atlet.

Kriterier for de fysiske test

Dansk Sejlunion har gennemført de fysiske tests siden 2009 og har nu et godt kendskab til dels de fysiske krav i de forskellige bådklasser, for et højt internationalt niveau og vi har god erfaring i at gennemføre testene. Der dog alligevel sandsynligt være nogle justeringer i testniveauer over de næste par år, ligesom det kan komme på tale at gennemføre andre tests.

Formålet med testniveauer et at gøre det lettere for dig, at finde det rette fysiske niveau som passer til toppræstation til netop din bådtype.

Rul til toppen

Se også: