Talent og elite

Ungdomslandsholdet

Dette er ungdommens pendant til Sejlerlandsholdet.

13. december 2023

Der er en forventning til Ungdomslandsholds-sejlerne om topresultater ved internationale stævner i forhold til de respektive aldersklasser.

Der er dog også plads til at udvikle sig for de unge sejlere, der endnu ikke er klar til at tage springet over i en olympisk klasse. Hvis de for eksempel ikke har højden, men tydeligvis har talentet, kan det give mere mening for dem at være på ungdomslandsholdet.

Ungdomslandsholdet 2024

Se, hvilke sejlere der i år udgør det danske ungdomslandshold her.

Hvem udtager?

Ungdomslandsholdet udtages af en trænergruppe efter en evalueringsrunde. Dansk Sejlunions sportschef træffer den endelige afgørelse. Holdsammensætningen evalueres hvert år i oktober, men der kan være en løbende udskiftning.

Hvem kan udtages?

Alle i alderen under 23 år har mulighed for at komme i betragtning til Ungdomslandsholdet. Man kan godt rykke op på Sejlerlandsholdet, før man er fyldt 23.

Grundlag for hold og indplaceringer

Ungdomslandsholdet består af unge sejlere op til 23 år og forventningen er, at de kan levere top8-resultater ved internationale stævner inden for ungdom, bl.a. Youth Sailing World Championship, der er sæsonens højest prioriterede ungdomsstævne.

Samtidig er det vigtigt, at sejleren har plads til at udvikle sit talent i et fokuseret miljø med høj kvalitet i træningen - med henblik på at blive klar til en karriere på topniveau, oftest i en olympisk klasse. Sejleren træner 3-5 gange ugentligt - både sejlads og fysisk træning. Ungdomslandsholdet består typisk af 10-15 sejlere.    

På ungdomslandsholdet kan sejleren modtage mindre støttebeløb til sæsonens aktiviteter. Den primære støtte er i form af kontinuerlige udviklingsforløb med kraftcentertrænere og Dansk Sejlunions talentudvikler foruden deltagelse i landsholdstræningslejre. Sejleren kan indgå i Team Danmarks uddannelsestilpasning og har mulighed for at deltage i Team Danmarks basalkurser om bl.a. ernæring, psykologi og sportsskader.

Vilkår

Vi arbejder ud fra den danske model, der bygger på videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem sejlere, der træner sammen i udviklingsmiljøer.

Krav og forventning

 1. Sejladstræning 3-5x/uge
 2. Fysisk træning 3-5x/uge
 3. Sportslig udvikling og præstation
  Udviklingspotentiale (Kan/Vil – trænergruppevurdering
  Resultater (se særskilt)
  Testniveauer (se særskilt)
 4. Sejler Grand Prix serien/klassens nationale rangliste.
 5. Deltager i Dansk Sejlunions aktiviteter jfr. almanakken.
 6. Gennemfører Team Danmark basalkurser i ernæring, skade forebyggelse og idrætspsykologi på 2-3 år

Rettigheder og muligheder

 1. Kontinuerligt udviklingsforløb med centertræneren (2-3 samtaler/år)
 2. Flere årlige samtaler med DS talentudvikler. Fokus på mulig 2½ års plan, årsplan og resultatmål.
 3. Gratis deltagelse i åbne landsholdstræningslejre, dog med betaling for eventuel ophold og mad.
 4. Mulighed for mindre økonomisk støtte til sæsonen
 5. Deltagelse i tilbudte TD basalkurser.
 6. Som sejler med tilknytning til et center, har man stor opmærksomhed fra centrene og DS i forhold til at forme teams, grupper, projekter med henblik på at opnå internationale resultater.
 7. Kan i samarbejde med centerets træner indstilles til Team Danmark uddannelsestilpasning
 8. Mulighed for indplacering i Team Danmarks Talentordning.

Kriterier for de fysiske test

Dansk Sejlunion har gennemført de fysiske tests siden 2009 og har nu et godt kendskab til dels de fysiske krav i de forskellige bådklasser, for et højt internationalt niveau og vi har god erfaring i at gennemføre testene. Der dog alligevel sandsynligt være nogle justeringer i testniveauer over de næste par år, ligesom det kan komme på tale at gennemføre andre tests.

Formålet med testniveauer et at gøre det lettere for dig, at finde det rette fysiske niveau som passer til toppræstation til netop din bådtype.

Rul til toppen

Se også: