Det er en fordel at dyrke sin idræt sideløbende med en uddannelse

Faktisk er det sådan i dag at atleter i dual-career forløb – dvs personer der både er aktive atleter og samtidig under uddannelse, er dem der statistisk set klarer sig bedst i international konkurrence på olympisk niveau. Og de er samtidig mere effektive på deres uddannelser; der er mindre frafald end hos almindelige studerende, de scorer flere ects point/semester, de har højere frekvens af gennemførte studier og de kommer hurtigere i arbejde. I den statistik har internationale top-sejlere dog den undtagelse, at de bruger noget længere tid på at færdiggøre uddannelserne på grund af et relativt stort rejsepensum.

Hvordan gør du?

Din atletordning på en videregående uddannelse er 100% en individuel ordning. Afhængig af, hvor i landet du skal studere, så er der forskellige modeller.

Skal du studere i Aarhus?

Aarhus er den studieby med sejlsport hvor der i dag generelt er den bedste ordning for en lang række videregående uddannelser. Uddannelserne er lagt ind under en paraply der hedder AU-Elitesport (Aarhus Universitet Elitesport).

Rigtigt meget er muligt igennem AU-Elitesport - for meget til at liste op her.

Der gode muligheder hos VIA Elitesport eller igennem Erhvervsakademi Aarhus. Derfor opfordres du til at tage kontakt til en af Dansk Sejlunions talentudviklere for at få mere at vide om mulighederne.

Det skal du gøre:

Er du/skal du flyttet til Aarhus i forbindelse med studier, eller er du i forvejen en del af sejlermiljøet i Aarhus skal du kontakte Dansk Sejlunions talentudvikler Jan Christiansen. Via talentudvikleren vil du blive introduceret til AU-Elite.

Er du i forvejen tilknyttet en af de lokale landstrænere i en OL-klasse, kan denne træner også hjælpe dig med kontakt til AU-Elite.

Skal du studere i København?

København har ikke en paraply-organisation for eliteudøvere, ligesom blandt andet Aarhus. Derfor er vejen til en god ordning på et studie i København en anden. Men det er vigtigt at pointere, at der også i København findes meget fleksible studieordninger for atleter som gerne vil kombinere med en videregående uddannelse.

Det skal du gøre:

Du skal i første omgang have fat i en Team Danmark uddannelsesvejleder som kan vejlede dig. Her vil vi gerne introducere dig. Kontakt derfor en af følgede talentudviklere:

Skal du studere et andet sted end Aarhus eller København?

Helt generelt anbefaler vi, at du tager din videregående uddannelse enten nær København eller Aarhus. Det er her vi har vores elitecentre og det er her vi kan hjælpe dig med din sportslige udvikling.

Det kan lade sig gøre at studere i andre større danske byer; det findes der enkeltstående eksempler på. Men som sagt vi anbefaler København eller Aarhus.

Skulle du have et helt særligt ønske, som gør du skal studere et andet sted, så kontakt Dansk Sejlunions talentudvikler for at få en snak om hvordan dette kan lade sig gøre. Mange større provinsbyer har fine ordninger for atleter.

Det skal du gøre:

Overvejer du at søge ind i en anden universitetsby, så kontakt evt. Dansk Sejlunions talentudvikler Jan Christiansen.

Læs mere her

Du kan læse mere om videregående uddannelser og atletordninger her

Rul til toppen

Mere om uddannelse som atlet