Atlet på en adgangsgivende uddannelse

En adgangsgivende uddannelse er erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelser. Den sportslige godkendelse kan søges både inden opstart på en adgangsgivende uddannelse, eller den kan søges i løbet af dit uddannelsesforløb. Normal ansøgningsfrist er i starten af januar, men er man allerede startet på uddannelsen, kan der søges året rundt.

For at du kan søge og blive godkendt, så skal Dansk Sejlunion kende noget til dig. Dansk Sejlunion står på mål for at de jollesejlere, windsurfere, kølbådssejlere og kitesurfere, der søger en Team Danmark ordning også er seriøse atleter. Vi har opgaven at sikre, at uddannelsestilpasning tilgodeser de sejlere, som udviser højt engagement og stor vilje til at dygtiggøre sig.

Der er to veje til at du kan blive godkendt af Dansk Sejlunion til en Team Danmark sportslig godkendelse:

Gruppe 1)
Enten er du tilknyttet en Dansk Sejlunion godkendt Sportsklub eller et af forbundets to Talent- og Elitecentre i henholdsvis Hellerup og Aarhus. I dette tilfælde, så laver du blot din ansøgning via linket her på siden og så skal vi nok gennemgå processen for godkendelse i samarbejde med dig.

Eller

Gruppe 2)
Du er fra sejlklub/windsurferklub i Danmark som ikke er med i sportsklubsamarbejdet. I det tilfælde så skal du kunne svare tilstrækkeligt på en række spørgsmål herunder, samt selvfølgelig leve op til beskrivelsen ovenfor. Dine svar på spørgsmålene sender du til: Jan Christiansen.

Med vores forhåndsgodkendelse, så kan du søge Team Danmark godkendelsen og samtidig regne med at blive godkendt til denne.

Her er de spørgsmål og krav du skal kunne besvare om dig selv, hvis du hører til i gruppe 2 ovenfor:

Diplomsejlerskolen

Du har i klubregi gennemført diplomsejlerskolen til et af følgende niveauer:

Såfremt din klub ikke arbejder med diplomsejlerskolen, så skal du:

  1. kunne leve op til de kompetencer der er beskrevet i diplomsejlerskolen
  2. sætte Dansk Sejlunion i kontakt med en klubleder, klubtræner eller en god anden kontakt i din idræt som kan dokumentere at du har disse kompetencer.

Træningsniveau og konkurrence

Sejlere, der søger om uddannelsestilpasning har et omfang af daglig træning, selvtræning, deltagelse i træningslejre, daglig fysisk træning og konkurrencedeltagelse svarende til det, som er beskrevet i bogen Aldersrelateret træning i sejlsport – ATK for børn og unge, 8-25 år, side 127.

Er du eksempelvis imellem 15 og 18 år er det forventede omfang følgende:

  • Sejltræning 2-3 pas/uge, hvoraf selvtræning i perioder er en del af træningen Weekendtræning om vinteren
  • Fysisk træning 2-3 gange/uge
  • Deltager i nationale træningsaktiviteter arrangeret af klassen og af DS
  • Har udviklingssamtaler med træner/mentor
  • Sejler DM og andre nationale konkurrencer (GP, ranglister mv)
  • Sejler konkurrencer i udlandet

Forventningen til omfang er gældende både bagudrettet og fremadrettet.

Det er en forudsætning, at du på nationalt plan hører til blandt de bedste i din årgang og disciplin. En guideline kan være de bedste 25%.

International erfaring

Du har deltaget i mindst tre internationale konkurrencer, herunder VM, EM og med et minimum på 40 deltagere i konkurrencen.

Disciplinvalg

Du skal være ambitiøs i dit disciplinvalg for at sikre sportslige udvikling.

I forhold til talentudvikling handler disciplinvalg om at være det sted, hvor din udvikling går hurtigt, hvor du lærer de rigtige ting og hvor du udvikler din fysik. En særlig udfordring i den danske talentudvikling er, at en del sejlere skifter jolle for sent, hvilket kan forsinke din fysiske og sejladstekniske udvikling.

Kontakt DS talentudvikler hvis du vil have en snak om disciplinvalg.

Forventning til dine mentale kompetencer

Det forventes, at du har lyst og mod til at være i- og udvikle dig i idrætten. Du skal besidde en grundlæggende glæde ved at sejle og konkurrere (indre motivation) og du skal have viljen og engagementet til at træne målrettet og konkurrere på højt internationalt niveau.

Rul til toppen

Mere om uddannelse som atlet