Indhold

  Ekspandér

  Atlet på en adgangsgivende uddannelse

  Sejlere der er medlem af Dansk Sejlunion og dyrker sejlsporten på internationalt konkurrenceniveau kan med en sportslig godkendelse fra Team Danmark gøre det lettere at kombinere en adgangsgivende gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse med tilværelsen som atlet.

  Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du:

  • Gøre skolen opmærksom på din status som atlet
  • Skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
  • Få adgang til supplerende undervisning
  • Forlænge din ungdomsuddannelse

  Kriterier for godkendelse

  Det helt centrale for at godkende dig er, at du har en grundlæggende glæde ved sejlsporten, og at du har en stor vilje og lyst til at træne, udvikle dig og konkurrere.

  I Dansk Sejlunions talent- og elitearbejde er vi desuden bevidste om, at ingen dansk sejler kan blive international topsejler uden at have gode træningsvilkår og træningspartnere i Danmark. Derfor har vi også den forventning til dig, at du dels er meget engageret i træningen sammen med dine kammerater, og at du er en god sportslig rollemodel for dem, som er omkring dig.

  Sat op i punktform har Dansk Sejlunion følgende kriterier, du skal kunne svare positivt på:

  • Du har grundlæggende en stor glæde ved sejlsporten.
  • Du er engageret og du har en stor motivation og vilje til at udvikle dig.
  • Du er en god makker i de træningsmiljøer du færdes i.
  • Du dyrker sejlsport på internationalt konkurrenceniveau.

  Derudover at du:

  • Planlægger din sæson med både nationale og internationale aktiviteter. Dansk Sejlunion vil gerne have indsigt i dine planer og evt hjælpe med at udvikle den.
  • Deltager i de trænings- og konkurrenceaktiviteter din danske klasseorganisation tilbyder.
  • Deltager i de træningsaktiviteter som Dansk Sejlunion sætter op for din klasse.
  • Sejltræner mindst 2-4 gange ugentligt med sæsonvariation – mindre om vinteren og mere i forår, sommer og efterår.
  • Træner fysisk mindst 3-4 gange ugentligt året rundt.
  • Har udviklingssamtaler med din træner eller mentor

  Særlige kriterier omkring Elite- og talentcentrene i Hellerup og Aarhus:

  • Hvis du til daglig sejler fra en klub i Aarhusbugten, og der findes et træningstilbud for netop din klasse i ETC Aarhus, så forventer vi, at du er en del af dette tilbud.
  • Hvis du til daglig sejler fra en klub, der ligger indenfor 30 minutter i transportafstand med det offentlige til ETC Øst, og hvis centeret har et træningstilbud for din klasse, så forventer vi, at du er en del af dette tilbud.

  Læs mere om Elite- og Talentcentrene her.

  Vigtigt i forbindelse med din ansøgning

  Det er i sagens natur vigtigt, at du opfylder de opstillede kriterier.

  Derudover er det vigtigt, at du skiver en god og motiveret ansøgning, hvor Dansk Sejlunion kan få et indblik i din drivkraft og dine bevæggrunde for at dyrke idræt på internationalt konkurrenceniveau.

  Det er også vigtigt, at du henviser til mindst én træner eller en anden person (ikke familie), som kan understøtte din motivation og fortælle os lidt om, hvordan du er som menneske og atlet.

  Her søger du sportslig godkendelse fra Team Danmark.

  Spørgsmål og vejledning

  Har du spørgsmål eller søger du vejledning ift. ethvert forhold omkring studier samt Team Danmark ordningen, er du velkommen til at kontakte Dansk Sejlunions talentudvikler Jan Christiansen.

   

  Rul til toppen

  Mere om uddannelse som atlet