Aldersrelateret træning

15-18 år - Talentet lægger fra land

Sejleren er fyldt 15 år og på vej ind i en periode, hvor kravene til både sport, uddannelse og fritidsliv vokser.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 8. november 2020

Indhold

  Ekspandér

  Specialiseringsårene dækker over perioden, fra sejlerne er omkring 15 år og de næste cirka tre år frem. Det er i den periode, sejlerne forlader folkeskolen og dernæst står foran valget af ungdomsuddannelse – en af tilværelsens første store beslutninger.

  For de sejlere, der viser lovende resultater og har en ambitiøs indstilling, er der en anden stor beslutning, der rykker nærmere. De skal tage stilling til, i hvilket omfang de vil forfølge deres talent for sejlsport. Det vil i givet fald indebære nogle år med en masse træningstimer, dedikation til sejlsporten og et liv fuldt af oplevelser, men også med mange fravalg i hverdagen.

  Når sejlerne fylder 15 år, passerer de aldersgrænsen for Dansk Sejlunions organiserede talentudvikling. De får mulighed for at træne i talent- og elitecentrene, og mange af dem bliver en del af sejlunionens udviklingslandshold.

  Specialiseringsårene: 15-18 år

  • Prioritering af én sport og én bådklasse
  • Engagement det vigtigste i træningen
  • Lifeskills – at lære livet som eliteudøver
  • Arbejder systematisk med alle dine færdigheder
  • Krav til økonomien vokser
  • Træffer vigtige valg om uddannelse

  Hvad betyder specialisering?

  I Coté-modellen er specialiseringsårene beskrevet som en periode, hvor du som sejler indsnævrer dit fokus. Du kan ikke længere både dyrke sejlsport og badminton med samme ambitionsniveau. Det vil svare til at sætte sig mellem to stole. Hvis du vil give dit sejlertalent chancen, så må du prioritere sejlsporten forud for andre aktiviteter. Det er stadig en god idé at spille badminton (eller an- det) om vinteren. Det giver god adspredelse og holder fysikken i gang.

  En anden pointe i Coté-modellen er, at den selvorganiserede træning bliver mere målrettet i specialiseringsårene. Der er stadig plads til legen, når du sej- ler, men det er leg med et formål. Leg for legens skyld er der mindre af.

  I specialiseringsårene nærmer du dig nogle vigtige valg i forhold til bådklasse. Du kan godt sejle forskellige både, men dit fokus ligger i én klasse. Valget afhænger af mange ting. Foretrækker du at sejle på egen hånd, eller er det sjovere i en flerpersonersbåd? Er din fysik eller teknik ideel til en bestemt klasse? I hvilken klasse du kan se dig selv på længere sigt?

  Som 15-16-årig har de fleste sejlere prøvet lidt forskelligt, hvilket kun er en fordel – jo bredere erfaringsgrundlag, desto nemmere er det at finde sig til rette og begynde at præstere i en ny båd. Den brede erfaring gør det nemmere at vurdere, hvor du føler dig bedst hjemme.

  Valget kan blive besværliggjort af forskellige dilemmaer. Hvis du fx har det rigtigt sjovt med at sejle i én klasse, men din fysik eller dine spidskompetencer gør, at du har større potentiale i en helt anden. Økonomi kan også være et tema, der spiller en rolle i forhold til valget mellem en 1- eller 2-personersjolle.

  Det er en god idé at inddrage din træner og måske også nogle erfarne sejlere, som kan hjælpe dig med at få alle relevante argumenter på bordet, inden du træffer din beslutning. Og i øvrigt kan det aldrig gå værre, end at du blot på et senere tidspunkt skifter igen.

  Valget af bådtype

  Her er en tjekliste over nogle af de ting, du skal overveje, når du vælger din karrierevej. Generelt gælder altid:

  1. Prøv dig frem
  2. Tal med din træner og familie

  Er det rette tid at skifte nu?

  Hvornår du skal skifte bådtype, kan være svært at beslutte. Det er nærliggende at blive lidt længere i lille jolle, hvor du har gode resultater. Omvendt bliver du måske ikke udfordret tilstrækkeligt fysiskt, og det kan blive en ulempe den dag, du skifter. Erfaringsmæssigt er et tidligt jolleskift oftest en god karriereinvestering på længere sigt.

  Alle bådtyper stiller krav krav til sejleren. Passer du til kravene, eller ser det helt galt ud? Det er én af de vigtige overvejelser.

  Hvilken jolle passer til dit syn på sjov sejlads?

  Prøv dig frem, det er måden at finde ud af, om du bliver begejstret for en bestemt bådtype. Grib altid chancen, når nogen inviterer dig til at prøve en ny bådtype. Du kan kun blive klogere.

  Store klasser gør dig til en dygtig kapsejler!

  Det er en fordel at vælge en klasse, hvor der er god konkurrence i Danmark og i landene omkring. Store felter udvikler dit overblik og din taktiske og strategiske forståelse.

  Vil du sejle alene eller sammen med andre?

  Rigtig mange lærer at sejle alene i en Optimistjolle, men på det olympiske program er der lige så mange 2-personsbådtyper. Der er fordele og ulemper, uanset om du sejler i 1-persons eller 2-persons bådtype.

  Du udvikler dig som sejler i en båd, hvor du er fysisk udfordret og hele tiden må arbejde for at holde båden oppe i fart. At vælge en bådklasse, der passer til din fysiske størrelse og dit temperament er en af nøglerne til en karriere på topplan.

  Bådtype og alder

  I nedenstående skema kan du se vejledning til et hensigtsmæssigt skift af bådtype i forhold til alder. I forhold til elitearbejdet i Dansk Sejlunion er dette område defineret af DIF og Team Danmark som de olympiske discipliner.

  Skemaet giver et vejledende billede af, hvordan en ung sejler kan optimere sine valg af bådtyper i forhold til alder, hvis man ønsker at gøre karriere i olympisk sejlsport.

  .
  Rul til toppen

  Andre relevante emner: