Aldersrelateret træning

Forældre, frivillighed og funktioner

En ungdomsafdeling er oftest dybt afhængig af forældre engagement. Find inspiration til, hvordan forældre kan bruges som ressourcer i forhold til ungdomsafdelingens arbejde.

Senest ajourført d. 23. august 2020

Indhold

  Ekspandér

  Forældrenes rolle

  Forældre har erfaringsmæssigt en helt central rolle i forhold til at gøre det attraktivt at sejle for børn. Først og fremmest er deres opbakning af stor betydning for børnenes motivation, og de kan med deres engagement de første år lægge kimen til det, der for børnene bliver en livslang tilknytning til sejlsporten.

  Forældrene er samtidig en vigtig ressource og ofte også en forudsætning for, at klubben kan drives som en organisation baseret på frivillighed. Det er ikke for meget sagt, at kontinuiteten i klubbers arbejde med børn og unge i høj grad står og falder med, hvorvidt klubben formår at inddrage og oplære forældrene i både den løbende drift og på ledelsesniveau.

  For at skabe kontinuitet er det vigtigt, at klubbens ledelse hele tiden er opmærksom på at rekruttere friske kræfter blandt forældrene. Det gælder også – og måske især – i de perioder, hvor ungdomsafdelingen kører allerbedst! En øjeblikkelig succes kan vise sig at være yderst skrøbelig, hvis den alene hviler på én ildsjæl, der løber rundt og ordner alting.

  Nogle forældre har kun tid og lyst til et beskedent engagement i klubben. Det skal der også være plads til – alle forældrebidrag har værdi. At være ”kaffebrygger” en gang om måneden er en overkommelig opgave, men ikke desto mindre er opgaven vigtig for klubmiljøet, især når der står en række halvfrysende forældre på land. Tænk også på, at forældrene udgør et vigtigt led i klubbens lokale netværk, hvilket kan have stor betydning i forhold til fx at søge sponsorater, i arbejdet med myndigheder og i forhold til rekruttering.

  Funktionsbeskrivelser

  Indarbejdet kontinuitet handler om at få klubbens opgaver fordelt ud på en organisation med mange til at løfte i flok frem for at være afhængig af få enkeltpersoners ihærdighed.

  Som et nyttigt redskab til at opbygge en sådan organisation anbefaler Dansk Sejlunion at bruge funktionsbeskrivelser. Klubbens opgaver fordeles på en række ”funktioner”. Det kan fx være ”Brovagt”, ”Grejansvarlig”, ”Træneransvarlige”, ”Aktivitetsansvarlig”, osv. Hver funktion dækker over konkrete opgaver, der skal være velbeskrevet i funktionsbeskrivelsen.

  Forældre i forhold til træning

  Mange forældre uddanner sig som instruktører via Dansk Sejlunions træneruddannelser. Dansk Sejlunion anbefaler, at forældre så vidt muligt lader klubbens trænere (herunder forældre) varetage træningen og målet med træningen. Det er klart, at forældre - og særligt de meget engagerede - er nysgerrige på deres børns udvikling. Dansk Sejlunion anbefaler derfor, at man i klubben er tydelig omkring brugen af Diplomsejlerskolen, hvor også forældre kan få et godt overblik over deres børns udvikling og udviklingsmål.

  .
  Rul til toppen