Indhold

  Ekspandér

  De store oplevelser sker på vandet, men det er miljøet og fællesskabet på land, der afgør, om sejlklubben er attraktiv for børn og unge.

  Henrik Tang, Klubkonsulent i Dansk Sejlunion

  Den præcise opskrift på en succesfuld sejlklub findes ikke. Beliggenhed, faciliteter, kultur og hverdag er så forskellig fra klub til klub, at det ikke giver mening at tale om en universel løsning. Der er dog en række fællestræk ved sejlklubber, der over tid har formået at tilbyde et godt aktivitetsniveau for børn og unge.

  Med andre ord er klublivet afgørende for, at børn og unge sejlere bevarer glæden ved sejlsporten.

  Certificering og proces

  Herunder kan du se en video med ungdomsleder Tine Meyer fra Sejlklubben Neptun Vejle. I videon fortæller Tine kort om processen for at blive certificeret UNG KLUB

  Fællestræk ved attraktive miljøer for børn og unge:

  • Kontinuitet i ungdomsarbejdet
  • Ungdomsarbejdet er en integreret del af klublivet
  • Ungdomsarbejdet har eget råderum
  • En rød tråd i tilbuddene til børn og unge
  • Engagerede trænere, ledere og forældre
  • Alsidige og attraktive tilbud på land såvel som på vand
  • Gode faciliteter
  • Vilje til at rumme et miljø for børn og unge

  Dansk Sejlunions medlemsklubber kan ansøge om at blive certificeret som UNG KLUB. En certificering har en varighed af 3 år, og skal derefter fornyes. En ansøgning om certificering indebærer, at klubben får hjælp af en klubkonsulent i Dansk Sejlunion. Processen frem mod en certificering skal først og fremmest tænkes som et redskab til at sikre gode rammer og vilkår for arbejdet med børn og unge med udgangspunkt i et realitetstjek af klubbens ungdomsarbejde. For de fleste klubber er den største gevinst processen, som leder hen til certificeringen.

  Gevinster ved at blive certificeret:

  At blive certificeret UNG KLUB giver klubben flere gevinster:

  • Et realitetstjek på klubbens ungdomsarbejde giver typisk ny energi i klubarbejdet.
  • Certificeringen af Dansk Sejlunion kan bruges som led i ansøgninger til fonde og sponsorer.
  • Klubben kan markedsføre sig med Dansk Sejlunions anerkendelse og brug af logoer.
  • Klubben arbejder aktivt med politikker for frivillighed.
  • I processen for certificering og i det fremadrettede arbejde har klubben en god guideline til et solidt ungdomsarbejde.  
  • Hvis klubben arbejder med sportslige ambitioner, er certificeringen som UNG KLUB fundamentet for at blive godkendt som Sportsklub af Dansk Sejlunion.

  Krav og anbefalinger:

  1. Ungdomsleder:
  Klubben skal have en demokratisk udpeget ungdomsleder, som har ansvar for et nært samarbejde mellem klubbens bestyrelse og ungdomsarbejdet. En ungdomsleder kan være en del af klubbens bestyrelse. Ungdomslederen skal sikre, at der er en direkte og kontinuerlig dialog med klubbens ledelse omkring emner som fx planlægning, økonomi og opgaveløsning. Konkret kan det sikres ved, at ungdomslederen deltager i de dele af bestyrelsesmøder, hvor ungdomsarbejdet er på dagsordenen.

  2. Alsidige aktiviteter:
  Klubben skal have planlagte aktiviteter, der dels dækker kapsejlads, dels dækker adventuresejlads. Klubben bør have udvalg af forskellige typer attraktivt udstyr, som tager hensyn til alder og forskellige præferencer for sejlads.

  3. Handlingsplan og aktivitetskalender:
  Klubben skal have en handlingsplan, som er godkendt af bestyrelsen og kommunikeret til klubbens medlemmer. Handlingsplanen skal omfatte initiativer for rekruttering og fastholdelse.

  Handlingsplanen skal indeholde en aktivitetskalender med planlagte arrangementer som fx sommerlejre, klubaftener, klubture o.l.

  4. Årsbudget:
  Ungdomsafdelingen skal have et årsbudget, som er realistisk i forhold til handlingsplan og aktivitetskalender. Budgettet skal som minimum modsvare kontingentindtægter fra klubbens unge medlemmer samt de kommunale tilskud, som er målrettet arbejdet med børn og unge. Dansk Sejlunion anbefaler dog, at ungdomsarbejdet tilgodeses i større omfang end minimumskravene.

  5. Diplomsejlerskolen:
  Ungdomsafdelingen skal anvende Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole.

  6. Sommeraktiviteter:
  Klubben skal tilbyde eller formidle muligheder for aktiviteter i skolernes sommerferie.

  7. Vinteraktiviteter:
  Klubben skal tilbyde aktiviteter i vinterhalvåret. Vinteraktiviteter kan – udover at omfatte sejlads for erfarne sejlere – omfatte fysisk træning, undervisning, E-sejlads og sociale arrangementer.

  8. Beskrevne politikker:
  Klubbens skal have beskrevne politikker og forventningsafstemning, som omfatter:

  a) Forældrepolitik: Forældrepolitikken skal synliggøre, hvad forældre kan gøre for at støtte deres barn/børn, ligesom det skal fremgå, hvilke forventninger klubben har til frivilligt arbejde fra forældrene side. Forældrepolitikken synliggør ligeledes, hvordan klubben arbejder med at gøre det attraktivt for forældre at lave frivilligt arbejde.

  b) Trænerpolitik: Trænerpolitikken indeholder funktionsbeskrivelser, der præciserer, hvilke opgaver hver enkelt træner har ansvaret for. Vilkår for og forventninger til trænere fremgår, herunder med et krav om, at klubbens hovedansvarlige træner har en instruktøruddannelse. Klubben skal have gjort sig overvejelser om evt. aflønning af trænere.

  c) Sikkerhedspolitik: Sikkerhedspolitikken skal være kendt af trænere, forældre og sejlere. Sikkerhedspolitikken skal indeholde en beredskabsplan. Sikkerhedspolitikken skal være godkendt af klubbens bestyrelse. Find inspiration i Søfartsstyrelsens sikkerhedsinstruks

  Klubben skal forholde sig til følgende emner

  9. Adgang til sejlads:
  Klubben bør tilbyde unge sejlere mulighed for at sejle uden for klubbens faste træningstilbud. Det forudsætter et relevant færdighedsniveau – som fx SEJLER 3 Diplom – samt relevante forholdsregler.

  10. Adgang til faciliteter
  Klubben bør dermed gøre det muligt for unge sejlere at komme og bruge klubbens faciliteter og udstyr uden for de normale træningstider. Ideelt tilbyder klubben et rum, som unge sejlere disponerer over og selv bestemmer indretningen af. Klubben bør have omklædningsfaciliteter, som tager hensyn til opdeling af piger og drenge. Det bør være muligt at kunne tage gratis varmt bad.

  Ansøg om certificering

  Ansøg om certificering

  En godkendelse har en varighed af 3 år. I ansøgningen skal der redegøres for klubbens håndtering af de forskellige emner, som konceptet UNG KLUB beskriver.

  Ansøgninger til godkendelse og re-godkendelse sendes via en formular på nedenstående link.

  Ansøg om certificering her

  Kontakt en klubkonsulent for yderligere information om koncept og certificering.

  Se certificerede UNG KLUBBER

  Fyn

  Faaborg Sejlklub
  (2016/2019/2023)

  Kerteminde Sejlklub
  (2007/2010/2013/2016/2020)

  Middelfart Sejlklub
  (2005/2008/2011/2014/2017/2023 sat i bero)

  Nyborg Sejlforening
  (2021)

  Odense Sejlklub
  (2007/2010/2015/2020)

  Sejlklubben Egensedybet
  (2009/2012/2015/2021)

  Thurø Sejlklub
  (2017/2020)

  Jylland

  Bork Bådelaug
  (2016/2019/2023)

  Egå Sejlklub
  (2015/2018/2023)

  Flensborg Yacht Club
  (2009/2012/2015/2018/2021)

  Fredericia Sejlklub
  (2005/2008/2011/2014/2020) sat i bero

  Horsens Sejlklub
  (2004/2007/2010/2013/2016/2019/2023)

  Kaløvig Bådelaug
  (2005/2008/2011/2014/2017/2021)

  Kolding Sejlklub
  (2007/2010/2013/2016/2019/2023)

  Kolding Windsurfing Klub
  (2008/2011/2013/2017/2020/2024)

  Marselisborg Sejlklub
  (2010/2013/2016/2019/2023)

  Nibe Sejlklub
  (2021)

  Sejlklubben Neptun Vejle
  (2007/2010/2013/2016/2019/2023)

  Silkeborg Sejlklub
  (2011/2014/2017/2023)

  Skive Sejlklub
  (2008/2013/2016/2019/2023)

  Skærbæk Bådeklub
  (2008/2011/2014/2017/2023)

  Sunds Sejlklub
  (2019/2023)

  Sønderborg Yacht Club
  (2006/2008/2012/2015/2020) sat i bero

  Aarhus Sejlklub
  (2013/2016/2019/2024)

  Sjælland

  Bramsnæs Sejlklub
  (2009/2012/2015/ophørt 2018)

  Brøndby Strands Sejlklub
  (2009/2012/2015/2024)

  Dragør Sejlklub
  (2006/2009/2014/2020/2023)

  Farum Sejlklub
  (2005/2008/2011/2014/2019/2024)

  Frederikssund Sejlklub
  (2007/2010/2013/2017/2023 sat i bero)

  Hellerup Sejlklub
  (2009/2012/2015/2018/2024)

  Helsingør Amatør Sejlklub
  (2007/2010/2013/2017/2024)

  Herslev Strand Sejlklub
  (2009/2012/2015/2017)

  Holbæk Sejlklub
  (2016)

  Kalundborg Sejlklub
  (2011/2015/2024)

  Kongelig Dansk Yachtklub
  (2005/2008/2011/2014/2017/2020/2023)

  Korsør Sejlklub
  (2016)

  Køge Sejlklub
  (2018/2023)

  KØS Sejlsport
  (2023)

  Rørvig Sejlklub
  (2011/2015/2022)

  Sejlklubben Køge Bugt
  (2005/2008/2011/2014/2017/2020/2024)

  Lynæs Sejl- og kajakklub
  (2014/2019)

  Roskilde Sejlklub
  (2019/2023)

  Sejlklubben Rødvig-Stevns
  (2011/2014/2017/2020/2024)

  Skælskør Amatør Sejlklub
  (2010/2013/2017/2020/2023)

  Snekkersten Skotterup Sejlklub
  (2016/2019/2023)

  Sundby Sejlforening
  (2003/2007/2010/2013/2016/2020/2024)

  Yachtklubben Furesøen
  (2011/2014/2021)

  Find inspiration til at blive godkendt

  Konceptet UNG KLUB er en del af Dansk Sejlunions omfattende aldersrelaterede træningskoncept (ATK) og udgør en ramme for et sundt miljø for sejlsport henvendt til børn og unge. Find inspiration til arbejdet i ATK nederst på siden. 

  .
  Rul til toppen